دانلود موسیقی متن بازی Call Of Duty Roads To Victory

(BY Noel Gabriel)

دانلود موسیقی متن بازی Call Of Duty Roads To Victory – توسط Noel Gabriel

Download Soundtrack Call Of Duty Roads To Victory By Noel Gabriel

ژانر : Score

سال تولید : 2007

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 256kbps

حجم : 105MB

مدت زمان :57:17

Track (Number) : 61

1. menu_main (0:57)
2. menu_main_18b (1:01)
3. menu_options (0:48)
4. menu_options_12 (1:45)
5. menu_splash (1:27)
6. menu_splash_10 (0:39)
7. 16_buddy_die (0:33)
8. b24_airbattle (2:07)
9. br02_dangerelevated_4m7 (1:11)
10. br02_lowtenselp_15a (1:45)
11. br04_dangerelevated_4m5 (0:45)
12. br04_finalvictory (0:48)
13. br04_finalvictory_14 (1:50)
14. br04_fortressbattle (2:14)
15. br04_outroloop_9a (0:58)
16. br04_outrosequence (1:17)
17. br_dangerelevated_8a (1:36)
18. br_finalvictory_7a (0:51)
19. br_lowtenselp_11 (1:39)
20. br_outroloop_9a (0:58)
21. br_showobjective_8b (0:20)
22. ca16_victory_6m1 (0:18)
23. ca18_dangerelevated_8a (1:06)
24. ca19_dangerelevated_4m2 (1:35)
25. ca19_dangerelevated_6m8 (1:13)
26. ca_lowtension_4m4 (0:50)
27. ca_middlecrisis_6m4 (0:23)
28. ca_midturningpoint_4m8 (0:28)
29. cod2_menu_loop (1:15)
30. cod_danger_loop01 (0:49)
31. mp_capture_kingofthehill (0:19)
32. mp_capturetheflag (0:26)
33. mp_losetheflag (0:33)
34. mp_neutral_kingofthehill (1:35)
35. mp_victory (0:23)
36. mp_victory_menu_loop (0:25)
37. pc_13duhocassault_victory_numb3 (0:21)
38. silence (0:23)
39. us25_lowtenselp_15a (2:50)
40. us25_lowtension (1:11)
41. us25_midlevelbigmoment (0:43)
42. us25_outrovictory_13 (0:34)
43. us25_transition_16 (0:33)
44. us25_victory (2:09)
45. us27_dangerelevated (0:57)
46. us27_endlevel_17 (0:25)
47. us27_midsuccess (0:22)
48. us27_midsuccess_15b (1:35)
49. us27_victory (0:43)
50. us28_dangerelevated (0:48)
51. us28_dangerelevated_4m7 (1:32)
52. us31_outrovictory_4m8 (0:02)
53. us31_turningpoint_17 (0:05)
54. us31_victory (0:04)
55. us32_dangerelevated (0:08)
56. us32_victory (0:16)
57. us36_showobjective (0:24)
58. us36_showobjective_15b (2:07)
59. us_dangerelevated (0:02)
60. wounded_fortressbattle (0:52)
61. credits (1:04)

دانلود موسیقی متن بازی Call Of Duty Roads To Victory

دانلود موسیقی متن بازی Call Of Duty Roads To Victory – توسط Noel Gabriel

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *