خانه موسیقی متن موسیقی متن بازی دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

0

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster

(BY Nobuo Uematsu)

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster

Download Final Fantasy IV Pixel Remaster Soundtrack By Nobuo Uematsu

ژانر : Score

سال : 2022

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 293MB

مدت زمان : 2:00:17

Track (Number) : 54

1. The Prelude (FFPR Ver.) (2:29)
2. The Red Wings (FFPR Ver.) (4:24)
3. Kingdom of Baron (FFPR Ver.) (1:40)
4. Love Theme (FFPR Ver.) (4:09)
5. Prologue (FFPR Ver.) (3:45)
6. Town Theme (FFPR Ver.) (2:40)
7. FINAL FANTASY IV Main Theme (FFPR Ver.) (5:23)
8. Battle 1 (FFPR Ver.) (2:03)
9. Victory Fanfare (FFPR Ver.) (0:47)
10. Enter Fat Chocobo (FFPR Ver.) (0:41)
11. Chocobo (FFPR Ver.) (2:02)
12. Dungeon (FFPR Ver.) (1:59)
13. Battle 2 (FFPR Ver.) (2:24)
14. Bomb Ring (FFPR Ver.) (3:18)
15. Little Girl Rydia (FFPR Ver.) (1:05)
16. Damcyan Castle (FFPR Ver.) (2:40)
17. Sorrow Theme (FFPR Ver.) (2:09)
18. Edward’s Harp (FFPR Ver.) (2:04)
19. Mt. Ordeals (FFPR Ver.) (1:51)
20. Country of Fabul (FFPR Ver.) (2:18)
21. Escape (FFPR Ver.) (1:57)
22. Suspicion Theme (FFPR Ver.) (2:03)
23. Golbez, Clad in Darkness (FFPR Ver.) (2:05)
24. Master Cid (FFPR Ver.) (2:25)
25. Country of Mysidia (FFPR Ver.) (2:47)
26. A Long Way to Go (FFPR Ver.) (2:27)
27. Palom & Porom’s Theme (FFPR Ver.) (0:54)
28. Battle with Golbez’s Four Fiends (FFPR Ver.) (3:30)
29. The Airship (FFPR Ver.) (1:52)
30. Country of Troia (FFPR Ver.) (3:42)
31. Samba de Chocobo (FFPR Ver.) (2:42)
32. Tower of Babel (FFPR Ver.) (2:11)
33. Meanwhile, at that time (FFPR Ver.) (2:42)
34. Land of Dwarves (FFPR Ver.) (1:57)
35. King Giott’s Castle (FFPR Ver.) (2:18)
36. Dancing Calbrena (FFPR Ver.) (2:57)
37. Tower of Zot (FFPR Ver.) (2:05)
38. Land of Summons (FFPR Ver.) (1:54)
39. Lunar Whale (FFPR Ver.) (2:27)
40. Another Moon (FFPR Ver.) (2:25)
41. The Lunarians (FFPR Ver.) (2:24)
42. Dungeon within the Giant (FFPR Ver.) (4:18)
43. The Final Struggle (FFPR Ver.) (2:50)
44. Ending Theme -1- (FFPR Ver.) (3:46)
45. Ending Theme -2- (FFPR Ver.) (4:32)
46. Ending Theme -3- (FFPR Ver.) (3:39)
47. Fanfare 1 (FFPR Ver.) (0:10)
48. Fanfare 2 (FFPR Ver.) (0:12)
49. The Paladin (FFPR Ver.) (0:27)
50. Gysahl Whistle (FFPR Ver.) (0:10)
51. Chocobo Forest (FFPR Ver.) (0:32)
52. Surprise (FFPR Ver.) (0:09)
53. Sorrow Theme 2 (FFPR Ver.) (0:12)
54. Inn (FFPR Ver.) (0:11)

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy IV Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *