دانلود موسیقی متن سریال I Fratelli Karamazov

(BY Piero Piccioni)

سریال

Download I Fratelli Karamazov Soundtrack By Piero Piccioni

ژانر : Score

سال : 2013 (1969)

کشور : EU

فرمت : M4A

کیفیت : 320kbps

حجم : 335MB

مدت زمان : 2:17:11

Track (Number) : 52

CD1
1. I Fratelli Karamazov (Titoli Di Testa) (1:57)
2. Tensione Epica (1:40)
3. Aria Calssica (4:12)
4. Corsa Dimitri (5:43)
5. Nenia (2:07)
6. Stacco Tensivo (1:47)
7. Tema Popolare – Archi Soli (1:56)
8. La Pieta (2:13)
9. Coro Chiesa (2:48)
10. Tema D’amore – Organo (1:03)
11. Gioco Di Carte (3:32)
12. Tema Populare III (2:04)
13. Danza (3:20)
14. Tema Populare – Piu Mossa (1:55)
15. Psicologica Lijusa (1:54)
16. Tema Titoli – Solo Archi (2:25)
17. Momento Tensivo (1:49)
18. Aria Classica (4:17)
19. Fuga Lijusa (1:46)
20. Secondo Tema – Combo (2:13)
21. Tema Ivan (3:27)
22. Tema Secondo – Mellophon (2:07)
23. Super Flumina Babilonis – Coro (1:52)
24. Secondo Tema – Flauto (2:20)
25. Toccata Per Coro (1:51)
26. Tema D’amore (4:26)

CD2
1. Tema d’Amore (5:46)
2. Tema Parricida (3:47)
3. Tema d’Amore – Flauto (1:19)
4. Danza (3:47)
5. Tema Popolare – Flauto e Mellophon (1:46)
6. Estasi Drammatica (1:39)
7. Secondo Tema Completo (2:18)
8. Tema D (2:40)
9. Secondo Tema in re Bemolle (2:00)
10. Tema d’Amore (3:42)
11. Classico Mistico (6:14)
12. Tema Popolare – Combo (2:36)
13. Tema d’Amore – Hammond (2:10)
14. Secondo Tema – Faggoto (2:07)
15. Toccato Per Coro (2:56)
16. Tema d’Amore – Sordine (5:39)
17. Secondo Tema in re Bemolle 2 vrs (2:14)
18. Furia (2:13)
19. Secondo Tema in Fa – Flauto (1:32)
20. Seguito Tema D (1:23)
21. Tema Popolare – Oboe e Corno (1:51)
22. Toccato Per Coro (1:07)
23. Secondo Tema Intero (2:47)
24. Armonium Coro (1:05)
25. Danza (1:28)
26. Finale (4:46)

دانلود موسیقی متن سریال I Fratelli Karamazov

دانلود موسیقی متن سریال I Fratelli Karamazov – توسط Piero Piccioni

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *