دانلود موسیقی متن سریال Gente di mare Vol. 1-2

(BY Andrea Guerra)

دانلود موسیقی متن سریال Gente di mare Vol. 1-2

Download Gente di mare Vol. 1-2 Soundtrack By Andrea Guerra

ژانر : Score

سال : 2014

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 428MB

مدت زمان : 2:44:20

Track (Number) : 82

Vol.1
1. Soundtrack, Pt. 1 (1:40)
2. Soundtrack, Pt. 2 (0:36)
3. Soundtrack, Pt. 3 (1:23)
4. Soundtrack, Pt. 4 (0:58)
5. Soundtrack, Pt. 5 (0:40)
6. Soundtrack, Pt. 6 (1:01)
7. Soundtrack, Pt. 7 (1:00)
8. Soundtrack, Pt. 8 (1:39)
9. Soundtrack, Pt. 9 (1:47)
10. Soundtrack, Pt. 10 (3:21)
11. Soundtrack, Pt. 11 (1:25)
12. Soundtrack, Pt. 12 (1:37)
13. Soundtrack, Pt. 13 (1:51)
14. Soundtrack, Pt. 14 (0:55)
15. Soundtrack, Pt. 15 (3:43)
16. Soundtrack, Pt. 16 (2:35)
17. Soundtrack, Pt. 17 (1:52)

Vol.2
1. Atmosfera Cupa, Pt. 1 (1:27)
2. L’attesa, Pt. 1 (1:54)
3. L’attesa, Pt. 2 (Crescente) (0:20)
4. L’attesa, Pt. 3 (Intro drammatica) (0:48)
5. L’attesa, Pt. 4 (Versione 1) (1:33)
6. L’attesa, Pt. 5 (Versione 2) (1:33)
7. L’attesa, Pt. 6 (Versione 3) (0:12)
8. L’attesa, Pt. 7 (Versione 4) (0:19)
9. L’attesa, Pt. 8 (2:28)
10. L’attesa, Pt. 9 (Versione 1) (1:34)
11. L’attesa, Pt. 10 (Versione 2) (1:34)
12. L’attesa, Pt. 11 (Versione 2 maggiore) (0:31)
13. L’attesa, Pt. 12 (Versione 2 minore) (0:31)
14. L’attesa, Pt. 13 (1:47)
15. L’attesa, Pt. 14 (Versione 3 intro) (1:50)
16. L’attesa, Pt. 15 (Versione 3 crescente) (0:14)
17. L’attesa, Pt. 16 (Versione 3 tensione profonda) (1:47)
18. L’attesa, Pt. 17 (Versione 3) (1:50)
19. L’attesa, Pt. 18 (Versione 1) (1:57)
20. Aeroporto, Pt. 1 (Intro) (3:02)
21. Aeroporto, Pt. 2 (1:16)
22. Aeroporto, Pt. 3 (2:27)
23. Aeroporto, Pt. 4 (Shortcut) (0:43)
24. Aeroporto, Pt. 5 (Drammatico) (1:47)
25. Shopping Center, Pt. 1 (1:17)
26. Shopping Center, Pt. 2 (1:33)
27. Shopping Center, Pt. 3 (2:24)
28. Shopping Center, Pt. 4 (1:41)
29. Epico, Pt. 1 (4:33)
30. Epico, Pt. 2 (2:35)
31. Epico, Pt. 3 (2:23)
32. Epico, Pt. 4 (1:55)
33. Marina militare, Pt. 1 (Minore) (2:34)
34. Marina militare, Pt. 2 (Sotto dialoghi) (4:33)
35. Marina militare, Pt. 3 (Versione 1) (8:17)
36. Marina militare, Pt. 4 (Versione 2) (2:05)
37. La nave, Pt. 1 (2:37)
38. La nave, Pt. 2 (Intro) (2:01)
39. La nave, Pt. 3 (Versione 1) (2:01)
40. Gente di mare (Intro) (2:54)
41. Gente di mare (Versione 1) (2:27)
42. Gente di mare (Versione 2) (2:46)
43. Gente di mare (Versione 3) (2:22)
44. Gente di mare (Versione 4) (2:21)
45. Gente di mare (Versione 5) (2:23)
46. Gente di mare (Versione 6) (1:59)
47. Gente di mare (Versione 7) (5:16)
48. Roma (Versione 1) (3:05)
49. Roma (Versione 2) (1:48)
50. Roma (Versione 3) (1:40)
51. Roma (Versione 4) (1:46)
52. Roma (Versione 5) (2:00)
53. Sottofondo, Pt. 1 (2:45)
54. Sottofondo, Pt. 2 (3:34)
55. Tensione, Pt. 1 (2:26)
56. Tensione, Pt. 2 (Shortcut a) (0:40)
57. Tensione, Pt. 3 (Shortcut b) (0:40)
58. Tensione, Pt. 4 (Shortcut C) (0:48)
59. Tensione, Pt. 5 (3:40)
60. Tensione, Pt. 6 (Versione 1) (3:12)
61. Tensione, Pt. 7 (Versione 2) (1:22)
62. Tensione, Pt. 8 (Versione 3) (0:40)
63. Tensione, Pt. 9 (Versione 1) (2:16)
64. Tensione, Pt. 10 (Versione 2) (1:28)
65. Tensione, Pt. 11 (Versione 3) (4:00)

دانلود موسیقی متن سریال Gente di mare Vol. 1-2

دانلود موسیقی متن سریال Gente di mare Vol. 1-2 – توسط آندرئا گوئرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *