دانلود موسیقی متن سریال Hanna-Barbera Classics : Volume 1

(BY VA)

دانلود موسیقی متن سریال Hanna-Barbera Classics : Volume 1

Download Hanna-Barbera Classics : Volume 1 Soundtrack 

ژانر : Soundtrack

سال : 1995

کشور : USA

فرمت : ALAC

کیفیت : lossless

حجم : 209MB

مدت زمان : 1:09:33

Track (Number) : 45

1. Ruff Reddy Main Sub-Main Title (0:28)
2. Ruff Reddy End Titles (0:06)
3. Huckleberry Hound Main Title (0:42)
4. Huckleberry Hound Opening Bumper Music (1:01)
5. Huckleberry Hound Sub-Main Title (0:06)
6. Pixie and Dixie Syndicated Titles with Sub-Main Title (0:30)
7. Pixie and Dixie End Titles (0:07)
8. Yogi Bear 1958 (0:30)
9. Yogi Bear 1958 End Titles (0:07)
10. Hokey Wolf Syndicated Titles (0:30)
11. Huckleberry Hound End Titles (0:45)
12. Quick Draw McGraw Main Title (0:45)
13. Quick Draw Mcgraw Opening Bumper Music (1:00)
14. Quick Draw Mcgraw Syndicated Titles (0:25)
15. Quick Draw Mcgraw Underscore (6:41)
16. Augie Doggie Syndicated Titles (0:25)
17. Augie Doggie Underscore (5:40)
18. Snooper Blabber Syndicated Titles (0:25)
19. Snooper Blabber Underscore (5:12)
20. Quick Draw Mcgraw End Titles (0:44)
21. Loopy De Loop 1959 Main Title (2:11)
22. Loopy De Loop 1960 Main Title (4:16)
23. Yogi Bear Main Title (0:45)
24. Yogi Bear Opening Bumper Music (1:19)
25. Snagglepuss Syndicated Titles (0:29)
26. Yakky Doodle Syndicated Titles (0:30)
27. Yogi Bear Underscore (6:29)
28. Yogi Bear End Titles (0:45)
29. The Flintstones Main Title (0:37)
30. Flintstones Jazz Underscore (4:50)
31. Wally Gator Main Titles (0:36)
32. Touch Turtle Main Titles (0:38)
33. Lippy the Lion Hardy Har Har (0:38)
34. Magilla Gorilla Main Title (1:07)
35. Magilla Gorilla Underscore (7:24)
36. Magilla Gorilla Curtain Calls (0:55)
37. Magilla Gorilla End Titles (0:58)
38. Peter Potamus Main Title (1:08)
39. Peter Potamus Curtain Calls (1:01)
40. Peter Potamus End Titles (1:04)
41. Scooby Doo Where Are You (1:03)
42. Scooby Doo New Movies (1:04)
43. Huckleberry Hound (1:29)
44. Quick Draw Mcgraw (1:28)
45. Peter Potamus Curtain Calls (1:02)

دانلود موسیقی متن سریال Hanna-Barbera Classics : Volume 1

دانلود موسیقی متن سریال Hanna-Barbera Classics : Volume 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *