دانلود موسیقی متن فیلم The Best of Ennio Morricone

(BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن فیلم The Best of Ennio Morricone

Download The Best of Ennio Morricone Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2016

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 242MB

مدت زمان : 1:43:46

Track (Number) : 30

1. The Ecstasy of Gold (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (3:23)
2. The Good, the Bad and the Ugly (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (2:42)
3. Once Upon a Time in the West (From “Once Upon a Time in the West”) (3:12)
4. Cinema paradiso – Titles (From “Cinema paradiso”) (2:30)
5. Chi mai (From “Maddalena”) (3:36)
6. Giù la testa: Sean, Sean (From “A Fisftul of Dynamite”) (4:37)
7. Watch Chimes (From “For a Few Dollars More”) (1:14)
8. For a Few Dollars More (From “For a Few Dollars More”) (3:50)
9. My Name is Nobody (From “My Name is Nobody”) (3:11)
10. The Sicilian Clan (From “The Sicilian Clan”) (4:00)
11. Marcia di Sacco e Vanzetti (From “Sacco e Vanzetti”) (2:48)
12. Love Theme for Nata (From “Cinema paradiso”) (4:09)
13. La califfa (From “La califfa – The Lady Caliph / The Queen”) (2:38)
14. Romanzo (From “Novecento – 1900”) (4:08)
15. Romanza quartiere (From “Quartiere”) (3:40)
16. L’arena (From “Il mercenario – A Professional Gun / The Mercenary”) (4:45)
17. Un monumento (From “The Hellbenders – I crudeli”) (2:33)
18. The Wild Horde (From “My Name is Nobody”) (2:42)
19. Un amico (From “Revolver”) (2:37)
20. Ninna nanna per adulteri (From “Cuore di mamma”) (3:04)
21. Il figlio e la nostalgia (From “Il principe del deserto”) (3:49)
22. The Verdict (Dopo la condanna) (From “La resa dei conti – The Big Gundown”) (1:14)
23. The Trio (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (7:14)
24. Run Man Run – Titles (From “La Resa dei Conti – The Big Gundown”) (2:52)
25. Il pinguino (From “Vamos a matar, compañeros”) (2:58)
26. Come Maddalena (From “Maddalena”) (9:13)
27. Childhood and Manhood (From “Cinema paradiso”) (2:15)
28. Tema di Ada (From “Novecento – 1900”) (4:52)
29. Face to Face – Interlude (From “Face to Face – Faccia a faccia”) (2:43)
30. The Sundown – Il Tramonto (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (1:18)

دانلود موسیقی متن فیلم The Best of Ennio Morricone

دانلود موسیقی متن فیلم The Best of Ennio Morricone

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *