دانلود موسیقی متن فیلم Il Dio Sotto La Pelle

(BY Piero Piccioni)

دانلود موسیقی متن فیلم Il Dio Sotto La Pelle – توسط Piero Piccioni

Download Il Dio Sotto La Pelle Soundtrack By Piero Piccioni

ژانر : Score

سال : 2021 (1974)

کشور : Spain

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 353MB

مدت زمان : 2:05:32

Track (Number) : 49

CD1
1. It’s Possible – Vocal Catherine Howe (5:08)
2. Inventions (3:06)
3. Let’s Dream Anyhow (1:50)
4. Love Will Find a Way (2:56)
5. St. Francis in Katmandu (3:42)
6. It’s Possible Again – Vocal Catherine Howe (3:07)
7. St. Francis in Katmandu (2) Vocal Catherine Howe (3:30)
8. Nights to Come (vers. flauto) (3:00)
9. New Ways to Live (2:02)
10. Il Dio Sotto la Pelle (M4) (3:14)
11. No Return Point (2:24)
12. A Starless Night (2:49)
13. Far East Dimensions (2:14)
14. No Return Point (2a vers.) (2:26)
15. Give Love a Chance (3:17)
16. No Turning Point (2:49)
17. Katmandu (vers. alternativa) (4:16)
18. Give Love a Chance (alternativa) (2:49)
19. Il Dio Sotto la Pelle (vers. lunga) (2:41)
20. Give Love a Chance (iia vers.) (2:44)

CD2
1. Il Dio Sotto la Pelle (M21) (3:39)
2. Il Dio Sotto la Pelle (M29A) (1:48)
3. It’s Possible (1:40)
4. No Return Point (senza piatto) (2:23)
5. Il Dio Sotto la Pelle (M15 combo) (2:59)
6. It’s Possible (2) (1:55)
7. Il Dio Sotto la Pelle (M15 pastorale) (1:48)
8. Il Dio Sotto la Pelle (M2 bis) (1:49)
9. No Return Point (M3A) (0:54)
10. Katmandu (anello M20) (1:12)
11. No Return Point (M4 alternativa) (0:53)
12. Il Dio Sotto la Pelle (M5 versione 2) (1:51)
13. Il Dio Sotto la Pelle (M6) (1:06)
14. Nights to Come (vers. chitarra) (1:11)
15. Nights to Come (vers. organo) (2:41)
16. Il Dio Sotto la Pelle (M10) (0:53)
17. Nights to Come (M11) (4:23)
18. Il Dio Sotto la Pelle (finale per M13) (1:16)
19. Il Dio Sotto la Pelle (M17) (1:28)
20. Far East Dimensions (finale cinese) (2:48)
21. Il Dio Sotto la Pelle (M23 bis) (2:45)
22. Il Dio Sotto la Pelle (M25) (2:39)
23. Il Dio Sotto la Pelle (M26 bis) (2:33)
24. Il Dio Sotto la Pelle (M27 bis) (2:39)
25. Il Dio Sotto la Pelle (M28 bis) (2:53)
26. Il Dio Sotto la Pelle (M29B) (1:15)
27. Forse Eri Tu (4:16)
28. St. Francis in Katmandu (base) (2:54)
29. It’s Possible (base) (5:22)

دانلود موسیقی متن فیلم Il Dio Sotto La Pelle

دانلود موسیقی متن فیلم Il Dio Sotto La Pelle – توسط Piero Piccioni

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *