دانلود موسیقی متن فیلم The Mark Snow Collection Vol. 2-3

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم The Mark Snow Collection Vol. 2-3

Download The Mark Snow Collection Vol. 2-3 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 370MB

مدت زمان : 2:24:50

Track (Number) : 52

Vol.2
1. Main Title (From “Caroline at Midnight”) (3:38)
2. Phil Checks Out / Memories of Caroline/ Graveyard (From “Caroline at Midnight”) (4:04)
3. The Accident / Accident Report (From “Caroline at Midnight”) (2:18)
4. Joey’s End / The Morning After (From “Caroline at Midnight”) (2:00)
5. Nightmare (From “Caroline at Midnight”) (1:13)
6. Victoria’s Story (From “Caroline at Midnight”) (3:12)
7. Evidence / Phone Call (From “Caroline at Midnight”) (3:21)
8. Interlude (From “Caroline at Midnight”) (2:55)
9. Bathroom Fun / Burning Cop Car / Ray’s Return (From “Caroline at Midnight”) (4:38)
10. Time To Say Goodbye (From “Caroline at Midnight”) (1:34)
11. The End of Ray (From “Caroline at Midnight”) (4:06)
12. Victoria’s Confession / End Credits (From “Caroline at Midnight”) (7:30)
13. Main Title (From “Seduced and Betrayed”) (2:32)
14. Lucky Me / Back Home (From “Seduced and Betrayed”) (3:11)
15. By the Pool / Want to Take a Shower? (From “Seduced and Betrayed”) (2:52)
16. Ice Cubes / Dan to the Rescue (From “Seduced and Betrayed”) (2:26)
17. The Necklace / The Dark House (From “Seduced and Betrayed”) (3:03)
18. The Seduction (From “Seduced and Betrayed”) (2:35)
19. Failing the Exam / Seduced Again (From “Seduced and Betrayed”) (3:47)
20. Searching The House (From “Seduced and Betrayed”) (2:01)
21. Child Protective Services / Missing Children / Victoria’s Fatal Attraction (From “Seduced and Betrayed”) (2:36)
22. Hit and Run / No One Ever Leaves Me (From “Seduced and Betrayed”) (2:09)
23. Victoria’s Madness (From “Seduced and Betrayed”) (5:36)
24. The End of Victoria / End Credits (From “Seduced and Betrayed”) (2:42)

Vol.3
1. Opening Titles (From “Murder Between Friends”) (1:25)
2. New Orleans 1984 (From “Murder Between Friends”) (8:06)
3. We Played Ball Together (From “Murder Between Friends”) (0:53)
4. The Baby and Billy’s Return (From “Murder Between Friends”) (4:02)
5. One Side of the Story (From “Murder Between Friends”) (4:40)
6. I’ll Kill You Billy! (From “Murder Between Friends”) (5:16)
7. Erotic Interlude (From “Murder Between Friends”) (1:11)
8. Billy Goes Back to the House (From “Murder Between Friends”) (3:49)
9. Billy Gets Stabbed / Going Back Over the Evidence (From “Murder Between Friends”) (3:38)
10. Legwork (From “Murder Between Friends”) (5:07)
11. Epilogue / Final Justice (From “Murder Between Friends”) (4:00)
12. Closing Credits (From “Murder Between Friends”) (0:51)
13. Main Title (From “Shadows of Desire”) (2:30)
14. After the Funeral (From “Shadows of Desire”) (1:52)
15. We’re Open (From “Shadows of Desire”) (1:01)
16. Cafe Closed (From “Shadows of Desire”) (0:59)
17. Deer Hunting Story (From “Shadows of Desire”) (1:33)
18. First Kiss (From “Shadows of Desire”) (1:17)
19. Montage & Bedroom Scene (From “Shadows of Desire”) (2:07)
20. Brothers (From “Shadows of Desire”) (0:41)
21. Rowena and Sonny (From “Shadows of Desire”) (2:19)
22. Asked Him if He Was My Daddy (From “Shadows of Desire”) (2:04)
23. Visiting Her Mother’s Grave (From “Shadows of Desire”) (1:14)
24. Cafe Confrontation & Sonny’s Death (From “Shadows of Desire”) (1:24)
25. You Ain’t Cain (From “Shadows of Desire”) (1:49)
26. Family Pain (From “Shadows of Desire”) (1:58)
27. A Sad Farewell and The Cafe Is Open (From “Shadows of Desire”) (2:35)
28. Closing Credits (From “Shadows of Desire”) (0:54)

دانلود موسیقی متن فیلم The Mark Snow Collection Vol. 2-3

دانلود موسیقی متن فیلم The Mark Snow Collection Vol. 2-3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *