دانلود موسیقی متن فیلم PAURA: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archive

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم PAURA: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archive 

Download PAURA: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archive Soundtrack  

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 147MB

مدت زمان : 1:03:32

Track (Number) : 25

1. Mio caro assassino (From “Mio caro assassino” / Remastered 2021) (2:15)
2. La notte che Evelyn uscì dalla tomba (From “La notte che Evelyn uscì dalla tomba” / Remastered 2021) (3:45)
3. La dama rossa uccide sette volte (From “La dama rossa uccide sette volte” / Remastered 2021) (2:11)
4. Tribal Shake (From “Reazione a catena” / Remastered 2021) (1:42)
5. Il sesso del diavolo (Finale) (From “Il sesso del diavolo” / Remastered 2021) (2:52)
6. Deviation (From “Deviation” / Remastered 2021) (2:13)
7. L’etrusco uccide ancora (Titoli) (From “L’etrusco uccide ancora” / Remastered 2021) (3:00)
8. Giallo in tensione (From “Frankenstein ’80” / Remastered 2021) (2:07)
9. Ansimando (From “Macchie solari” / Remastered 2021) (1:52)
10. Black Dream (From “Mystery Tour” / Remastered 2021) (1:21)
11. Cerro Torre (From “Cesare Maestri: Il ragno delle Dolomiti” / Remastered 2021) (1:31)
12. Greta (From “La morte ha sorriso all’assassino” / Remastered 2021) (3:47)
13. Bambola sensuale (From “La rossa dalla pelle che scotta” / Remastered 2021) (2:35)
14. Languidamente (From “Pensione paura” / Remastered 2021) (2:25)
15. Il demonio in convento (From “Immagini di un convento” / Remastered 2021) (1:40)
16. Flavour Of Death (From “Il cavaliere, la morte e il diavolo” / Remastered 2021) (1:43)
17. Un gioco per Eveline (From “Un gioco per Eveline” / Remastered 2021) (1:30)
18. Absurd (From “Rosso sangue” / Remastered 2021) (4:19)
19. Devil Dance (From “Un’ombra nell’ombra” / Remastered 2021) (1:21)
20. E tanta paura (From “E tanta paura” / Remastered 2021) (2:20)
21. Orinoco: Prigioniere del sesso (From “Orinoco: Prigioniere del sesso” / Remastered 2021) (0:33)
22. Bargain With The Devil #3 (From “Chi sei?” / Remastered 2021) (2:54)
23. The Prophecy (Vers. A) (From “I pensieri dell’occhio” / Remastered 2021) (1:48)
24. Walking Through The Shadows (From “Difendimi dalla notte” / Remastered 2021) (4:43)
25. Minaccia sulla città (From “Belve feroci” / Remastered 2021) (7:16)

دانلود موسیقی متن فیلم PAURA: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archive

دانلود موسیقی متن فیلم PAURA: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archive 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *