دانلود موسیقی متن فیلم The Sabata Trilogy

(BY Marcello Giombini, Bruno Nicolai)

دانلود موسیقی متن فیلم The Sabata Trilogy

Download The Sabata Trilogy Soundtrack By Marcello Giombini, Bruno Nicolai

ژانر : Score

سال : 2015

کشور : Spain

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 389MB

مدت زمان : 2:36:30

Track (Number) : 73

CD1
01. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Titoli) (1:54)
02. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (L’Attesa) (2:03)
03. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Nel covo di Stengel) (3:10)
04. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Verso Los Saloe) (1:40)
05. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Saloon) (1:45)
06. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Desolazione) (1:19)
07. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Banjo) (1:11)
08. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Vocal) (2:45)
09. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Morte di Stengel) (2:44)
10. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Auira Banjo) (2:40)
11. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (L’Agguato) (1:07)
12. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Saloon 2) (1:58)
13. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (La vendetta) (2:48)
14. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Suite 1) (7:28)
15. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Suite 2) (4:04)
16. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Suite 3) (4:55)
17. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Banjo – single version) (2:33)
18. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Alternate take 1) (1:53)
19. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Alternate take 2) (2:40)
20. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Alternate take 3) (1:53)
21. Ehi amico… c’e’ Sabata, hai Chiuso! (Vocal – in tedesco) (2:37)

CD2
01. Indio Black (Main theme) (3:10)
02. Indio Black (The big fight) (3:45)
03. Indio Black (Main theme #2) (1:59)
04. Indio Black (Action sequence) (5:20)
05. Indio Black (Main theme #3) (1:29)
06. Indio Black (Suspence sequence) (1:41)
07. Indio Black (Main theme #4) (1:48)
08. Indio Black (Stompede) (1:46)
09. Indio Black (Main theme #5) (2:16)
10. Indio Black (Suspence sequence #2) (1:31)
11. Indio Black (Main theme #6) (2:19)
12. Indio Black (Suspence sequence #3) (5:08)
13. Indio Black (Main theme #7) (1:06)
14. Indio Black (Deguello) (3:37)
15. Indio Black (Pastorale) (2:06)
16. Indio Black (Suspence sequence #4) (4:43)
17. Indio Black (Action sequence #2) (2:14)
18. Indio Black (End theme) (1:39)
19. Indio Black (Theme – piano version) (2:33)
20. Indio Black (Mariachi) (1:24)
21. Indio Black (Mexican choir) (1:37)
22. Indio Black (Mariachi 2) (1:22)
23. Indio Black (Side A) (2:14)
24. Indio Black (Side B) (2:49)

CD3
01. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Titoli – Seq.1) (2:15)
02. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.2) (2:12)
03. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.3) (1:25)
04. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.4) (1:27)
05. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.5) (2:39)
06. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.6) (1:28)
07. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.7) (2:16)
08. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.8) (1:14)
09. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.9) (2:01)
10. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.10) (1:30)
11. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.11) (3:52)
12. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.12) (2:46)
13. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.13) (2:40)
14. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.14) (0:56)
15. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.15) (2:08)
16. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.16) (2:28)
17. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Volta – Seq.17) (4:02)
18. E’ Tornato Sabata… Hai Chiuso un’altra volta (Finale) (4:24)

دانلود موسیقی متن فیلم The Sabata Trilogy

دانلود موسیقی متن فیلم The Sabata Trilogy – توسط Marcello Giombini, Bruno Nicolai

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *