سوسکهای سایبورگی کنترل از راه دور، یکی دیگر از شگفتی های دنیای علم و فناوری هستند که خلق آنها می تواند بازتاب گسترده ای در زندگی انسانها در آینده ای نزدیک داشته باشد.

از زمانی که تعامل رایانه و انسان مطرح شد، شاهد ظهور گونه ای جدید از موجودات بودیم که دارای ترکیبی از اجزاء متفاوت ارگانیکی و مکانیکی بودند و می توانستند توانمندی های جدیدی را به نمایش بگذارند. این دسته از موجودات به “سایبورگ” موسوم شدند که این واژه خود در بر گیرنده و مخفف دو واژه سایبرنتیک و اورگانیسم است.

سوسکهای سایبورگی مخلوق جدید مهندسان

چندسال پیش شاهد دستاورد جدید پژوهشگران در زمینه سایبورگ بودیم. آنها موفق شدند سوسکی را با یک ریز کنترلگر مجهز کنند و به این ترتیب کنترل سوسک را در مسیرهای مختلف به دست آورند.

اما هم اکنون شگفتی دیگری در این زمینه رقم خورده است که بکارگیری فناوری در سوسک ها را یک گام جلوتر برده است. مهندسان سنگاپوری هم اکنون موفق به خلق سوسک سایبورگی شده اند، آنها با نصب دیوایسهای خاص به بدن سوسک قادر شدند تا شیوه راه رفتن، سرعت در حرکت، مسیر پرواز و دیگر حرکات این حشره را کنترل کنند.

سوسکهایی که گرفتار در این دیوایس شوند، دیگر قادر به کنترل کنش های خود نیستند، بلکه کنش های آنها توسط انسان مدیریت می شود.

نکته جالب اینکه، این حشره سایبورگ همچنان نیروی حرکتی خود را از طریق غذا تامین می کند، بدین معنا که در صورت گرسنه ماندن حشره نمی توان از آن انتظار داشت که حرکت کند و صرف اتصال دیوایس به آن به معنای تضمین کنش در حشره نخواهد بود.

پیش بینی می شود که سوسکهای سایبورگی کنترل از راه دور می توانند جایگزینی مناسب برای رباتها و یا پهبادهایی باشند که در زمینه های امنیتی و یا در جنگ قرار است از آنها استفاده شود، زیرا این سوسکها به خاطر جثه کوچکتر، کمترین توجه را به خود جلب می کنند.

پژوهشگران سعی کرده اند پاسخ های مناسبی نیز برای بازتابهای اخلاقی احتمالی در خصوص سوء استفاده از سوسکها ارائه دهند، آنان تاکید دارند که سایبورگی کردن سوسکها هیچ آسیبی به آنها وارد نخواهد کرد.

مهندسین این پروژه تحقیقاتی تاکید دارند که طول عمر سوسکها بطور متوسط بین 3 تا 6 ماه است و درگیر کردن آنها در فرایند تبدیل شدن به موجودات سایبورگ، تاثیری بر طول عمرشان نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *