ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ 2
«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ 2‏» از 29 آبان ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ
طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﮐﻪ با فروش ۲۰ میلیارد تومانی در حـال حاضر ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ “ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ” ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺼﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺭﮊﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. از ستارگان اصلس ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪﯼ و تماشایی می توانیم به ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﻭﯾﺸﮑﺎ ﺁﺳﺎﯾﺶ، ﺣﺴﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺻﻔﻮﯼ، ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺟﯽ، ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺁﺭﻣﺎﻥ، ﺳﯿﺮﻭﺱ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ، ﺷﻬﻼ ﺭﯾﺎﺣﯽ، ﮐﺘﺎﯾﻮﻥ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺍﺩﯼ، ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﻌﺪﯼ، ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﯾﮑﺘﺎ اشاره کنیم.

همانطور که احتمالا خودتان خبر دارید ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ به همین علت ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮفتـه است. این فیلم ۹۵ دقیقه ای از بیستم اردیبشت سال جاری پا به گیشه گذاشت.

تانی کال

مغناطیس نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *