دانلود موسیقی متن سریال Babylon 5

(BY VA)

دانلود موسیقی متن سریال Babylon 5

Download Babylon 5 Selected Music From Season 1-5 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2011

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 629MB

مدت زمان : 4:02:42

Track (Number) : 39

1. Main Title (Season 1) (1:30)
2. Soul Hunter (2:29)
3. And The Sky Full Of Stars (3:31)
4. Chrysalis (7:23)
5. End Credits (Season 1) (0:38)
6. Main Title (Season 2) (1:30)
7. The Coming Of Shadows (8:10)
8. The Long Twilight Struggle (4:50)
9. The Fall Of Night (12:15)
10. End Credits (Season 2) (0:45)
11. Main Title (Season 3) (1:31)
12. Voices Of Authority (7:04)
13. Messages From Earth (8:44)
14. Severed Dreams (13:59)
15. A Late Delivery From Avalon (6:04)
16. Interludes And Examinations (9:11)
17. War Without End, Part 1 (9:55)
18. War Without End, Part 2 (8:58)
19. And The Rock Cried Out No Hiding Place, No Hiding Place (1:49)
20. Shadow Dancing (7:28)
21. Z’ha’dum (9:26)
22. End Credits (Season 3) (0:36)
23. Main Title (Season 4) (1:29)
24. Whatever Happened To Mr Garibaldi (10:17)
25. Falling Toward Apotheosis (8:18)
26. Into The Fire (7:51)
27. Lines Of Communication (7:24)
28. No Surrender, No Retreat (11:02)
29. Endgame (Part 1) (9:05)
30. Endgame (Part 2) (13:38)
31. End Credits (Season 4) (0:39)
32. Main Title (Season 5) (1:30)
33. The Ragged Edge (7:27)
34. Objects At Rest (Part 1) (7:23)
35. Objects At Rest (Part 2) (7:10)
36. Sleeping In Light (Part 1) (8:55)
37. Sleeping In Light (Part 2) (10:29)
38. End Credits (Sleeping In Light) (1:44)
39. End Credits (Season 5) (0:36)

دانلود موسیقی متن سریال Babylon 5

دانلود موسیقی متن سریال Babylon 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *