نام فیلم فروش امروز بودجه – million فروش کل تعداد روز  موسیقی متن تریلر
Baywatch $4,606,514 $69 $4,606,514 1 موسیقی متن تریلر
Guardians of the Galaxy Vol. 2 $2,403,779 $200 $313,315,927 21
موسیقی متن تریلر
Alien: Covenant $1,780,489 $97 $46,822,181 7 موسیقی متن تریلر
Everything, Everything $855,290 $10 $15,356,113 7 موسیقی متن تریلر
Snatched $601,458 $42 $36,279,625 14 موسیقی متن تریلر
King Arthur: Legend of the Sword $540,336 $175 $30,655,202 14
موسیقی متن تریلر
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul $506,563 $22 $9,181,961 7 موسیقی متن تریلر
Beauty and the Beast 2017 $232,462 $160 $499,000,435 70 موسیقی متن تریلر
The Boss Baby $230,456 $125 $167,257,190 56 موسیقی متن تریلر
The Fate of the Furious $190,055 $250 $221,050,870 42 موسیقی متن تریلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *