نام فیلم فروش امروز بودجه – million فروش کل تعداد روز  موسیقی متن تریلر
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales $15,493,514 $230 $78,476,767 4 موسیقی متن تریلر
Guardians of the Galaxy Vol. 2 $6,282,030 $200 $340,505,078 25
موسیقی متن تریلر
Baywatch $4,603,072 $69 $27,713,457 5 موسیقی متن تریلر
Alien: Covenant $2,768,611 $97 $60,205,331 11 موسیقی متن تریلر
Everything, Everything $1,650,446 $10 $23,022,395 11 موسیقی متن تریلر
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul $1,650,498 $22 $15,303,332 11 موسیقی متن تریلر
Snatched $1,106,907 $42 $41,364,783 18 موسیقی متن تریلر
King Arthur: Legend of the Sword $1,001,544 $175 $34,957,290 18
موسیقی متن تریلر
The Boss Baby $735,188 $125 $169,718,129 60 موسیقی متن تریلر
Beauty and the Beast 2017 $550,442 $160 $501,014,183 74 موسیقی متن تریلر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *