نام فیلم فروش امروز بودجه – million فروش کل تعداد روز  موسیقی متن تریلر
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales $6,846,183 $230 $85,322,950 5 موسیقی متن تریلر
Baywatch $2,534,172 $69 $30,247,629 6 موسیقی متن تریلر
Guardians of the Galaxy Vol. 2 $2,217,839 $200 $342,722,917 26
موسیقی متن تریلر
Alien: Covenant $1,324,220 $97 $61,529,551 12 موسیقی متن تریلر
Everything, Everything $825,631 $10 $23,848,026 12 موسیقی متن تریلر
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul $535,888 $22 $15,839,220 12 موسیقی متن تریلر
Snatched $505,491 $42 $41,870,274 19 موسیقی متن تریلر
King Arthur: Legend of the Sword $488,467 $175 $35,445,757 19
موسیقی متن تریلر
The Boss Baby $224,425 $125 $169,942,554 61 موسیقی متن تریلر
Beauty and the Beast 2017 $181,040 $160 $501,195,223 75 موسیقی متن تریلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *