دانلود موسیقی متن فیلم Batman & Robin

(Complete Recording Sessions BY Elliot Goldenthal)

دانلود موسیقی متن فیلم Batman & Robin

Download Batman & Robin Soundtrack Complete Recording Sessions By Elliot Goldenthal

ژانر : Score

سال : 1997

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 318MB

مدت زمان : 2:18:54

Track (Number) : 108

01. 1m1-2 & Dressing (1:26)
02. 1m1-2 w_Dressing (1:30)
03. 1m3 pt 1 alt tk 9 (0:59)
04. 1m3 pt. 2 tk 3 (0:32)
05. 1m3 pt. 3 tk 4 (0:37)
06. 1m4 Edited (1:24)
07. 1m5 tk 5 (0:30)
08. 1m6 Brass Overlay R2 (0:10)
09. 1m6 Patch (0:14)
10. 1m6 ver. 2 tk 3 (0:57)
11. 1m7 pt 2 (0:51)
12. 1m7 pt. 1 tk 2 (1:29)
13. 1m8r tk 5 (0:35)
14. 1m9r tk 6 (0:35)
15. 1m10r-2m11r edit (2:18)
16. 2m12 (1:03)
17. 2m13-14 Edited (1:57)
18. 2m15 (1:19)
19. 3m16-19 Jungle Lab – Birth of Bane – Isley’s Demise (5:34)
20. 3m16-19 pt 2 No Edit Film Final (1:54)
21. 3m20 tk 7 (1:38)
22. 3m21 Edit (0:52)
23. 4m23 pt 2 tk 5 Perc only (1:00)
24. 4m23 pt 2 tk 5 (1:05)
25. 4m23 tk 7 (1:20)
26. 4m25-26 tk 5 (1:43)
27. 4m27 tk 3 (0:52)
28. 4m28 tk 4 (1:32)
29. 4m29 tk 3 (0:20)
30. 4m30 tk 3 (1:33)
31. 4m31 tk 3 (0:51)
32. 5m32-33 Ivy to Observatory – Unveiling (1:57)
33. 5m33 tk 5 (0:29)
34. 5m34 r2 tk 3 (0:43)
35. 5m35 (1:08)
36. 5m36 (PU at 29) (1:10)
37. 5m38 tk 3 (0:32)
38. 5m39 (0:43)
39. 6m41 (1:57)
40. 6m43 Poison Ivy’s Toxic Kiss (1:39)
41. 6m44 (0:45)
42. 6m45 (1:14)
43. 6m46 tk 5 (0:39)
44. 6m47 (1:10)
45. 6m48 tk 5 (0:30)
46. 6m49r tk 5 (2:12)
47. 7m50-51 Edit (2:21)
48. 7m52 (No Choir) (1:08)
49. 7m52 (1:08)
50. 7m53 (1:11)
51. 7m54 tk 4 (0:31)
52. 7m56 (0:31)
53. 7m57 (0:44)
54. 7m58 (1:04)
55. 8m59 More Piano (1:58)
56. 8m59 tk 2 (1:57)
57. 8m60 (0:26)
58. 8m63 parts 1 and 2 (0:56)
59. 8m64 (1:13)
60. 8m65 (0:48)
61. 9m66 (0:58)
62. 9m67-68 (PU at 21) (1:03)
63. 9m67-68 tk 6 (1:20)
64. 9m69 pt 2 (0:56)
65. 9m69 (0:47)
66. 9m70 Elegy (1:55)
67. 9m71 Complete (lots of cracks) (2:32)
68. 9m72-75 Lair Confrontation (3:06)
69. 9m75 tk 3 (1:22)
70. 9m75r Complete (1:23)
71. 9m76 Complete (1:00)
72. 10m77 Complete (2:29)
73. 10m78 alt (Cracks) (0:46)
74. 10m78 (0:46)
75. 10m79 (0:36)
76. 10m80-82 (1:48)
77. 10m83 (3:04)
78. 10m84 (Needs work) (1:37)
79. 10m85 (0:42)
80. 10m86r Complete (0:33)
81. 10m87 (0:28)
82. 11m88-89 (2:45)
83. 11m90-91 (2:40)
84. 11m92 Complete (1:03)
85. 11m93 pt 1 (1:04)
86. 13m94 (2:26)
87. 13m95 tk 3 Edit (1:42)
88. 13m95 (0:30)
89. 13m96-97 Album Mix (0:58)
90. 13m96-97 Dialogue Mix (0:58)
91. 13m98 tk 3 (1:12)
92. 13m98 (1:14)
93. 13m99 tk 3 (1:45)
94. 13m100 (0:24)
95. 14m101 (1:53)
96. 14m102-103 Observatory Battle (3:15)
97. 14m103r Complete (1:49)
98. 14m105 (1:16)
99. 14m106 (1:36)
100. 14m107 (0:38)
101. 14m108 tk 4 (0:52)
102. 14m109 tk 4 (1:34)
103. 15m110 (2:24)
104. 15m111 (crack at end) (0:35)
105. 15m112 (PU at 20) (0:26)
106. 15m112 (1:02)
107. 15m113 Complete (1:46)
108. 15m114 (cracks) (0:32)

دانلود موسیقی متن فیلم Batman & Robin

دانلود موسیقی متن فیلم بتمن و رابین – توسط الیوت گلدنتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *