دانلود موسیقی متن فیلم La Storia

(BY Fiorenzo Carpi)

دانلود موسیقی متن سریال La Storia

Download Soundtrack La Storia By Fiorenzo Carpi

Genre : Score

Date  : 2012 – 1986

Country : Spain

Audio codec: MP3

Quality : 320kbps

File size: 62MB

Playtime : 55:02

Track (Number) : 22

01. La storia (Titoli) (1:48)
02. Tema di Ida (5:05)
03. Organetto cucchiarelli (2:12)
04. Dopo il bombardamento (1:39)
05. Scalo di San Lorenzo (2:32)
06. Ricordi Lontani (1:35)
07. Impromptu in A-flat major Op. (1:46)
08. Tema di Ida (Orchestrale) (2:01)
09. Organetto Ghetto (3:15)
10. Tema dell’amicizia (2:36)
11. Immagini di guerra (2:20)
12. Incubo Mattatoio (2:21)
13. Solitudine (2:06)
14. Come un incubo (2:00)
15. La storia (Bombardamento) (3:12)
16. La storia (Sogno lago) (1:50)
17. La storia (Atmosfera magica) (2:26)
18. La storia (Dramma dell’umanita (3:58)
19. La storia (Mambo disperato) (2:08)
20. La storia (Ferite aperte) (3:33)
21. La storia (Triste dolcezza) (3:12)
22. Dopo il bombardamento (Atmosfe (1:26)

La Storia Soundtrack By Fiorenzo Carpi

insta-tanikal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *