دانلود موسیقی متن فیلم Redbad

(BY Trevor Morris)

دانلود موسیقی متن فیلم Redbad

Download Redbad Soundtrack By Trevor Morris

ژانر : Score

سال : 2018

کشور : Netherlands

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 280MB

مدت زمان : 2:02:08

Track (Number) : 57

01. RED 1m01 Opening v1.9j ST FMX (3:24)
02. RED 1m02 Father & Son Talk v1.0 ST FMX (1:39)
03. RED 1m03 Arvo Paart v1.3 ST FMX (1:11)
04. RED 1m04 Virgin Sacrifice v1.4 ST FMX (3:22)
05. RED 1m05 Chosen v1.0 ST FMX (0:39)
06. RED 1m07-08 Father & Son v2.1 ST FMX (3:52)
07. RED 1m09 1st Battle v1.5 ST FMX (3:32)
08. RED 2m10 Aftermath v1.3 ST FMX (2:22)
09. RED 2m11 They Are Wild Animals v1.0 ST FMX (0:44)
10. RED 2m12 RedBad’s Journey v2.1 ST FMX (4:18)
11. RED 2m13A RedBad’s Fate v3.1 ST FMX (3:51)
12. RED 2m14 Out To Sea v2.1 ST FMX (0:36)
13. RED 2m15 Teach A Lesson v1.0 ST FMX (2:19)
14. RED 2m16-17 RedBad Lives v1.4 ST FMX (2:24)
15. RED 2m18 Spirit Tree v1.4 ST FMX (0:59)
16. RED 2m19 God Is On Our Side v1.1 ST FMX (1:00)
17. RED 3m20 Three Months Later v1.2 ST FMX (1:07)
18. RED 3m21 Show Us What You Can Do v1.0 ST FMX (0:51)
19. RED 3m22 Let’s Go Hunting v2.0 ST FMX (2:16)
20. RED 3m24 Frea’s Cross v1.1 ST FMX (0:27)
21. RED 3m26 Fill Up The Horns v1.2 ST FMX (0:48)
22. RED 3m27 War Arrives v1.5 ST FMX (1:42)
23. RED 3m28 RedBad Into Battle v2.0 ST FMX (4:06)
24. RED 3m29-30 Marriage Proposal v1.3 ST FMX (3:05)
25. RED 3m31 Church Burns v1.2 ST FMX (1:19)
26. RED 3m32 Guard Your Tounge v1.2 ST FMX (0:41)
27. RED 4m33 Christian Danger v1.0 ST FMX (1:42)
28. RED 4m34 RedBad & Frea v2.1 ST FMX (3:03)
29. RED 4m35 Salve Regina v1.0 ST FMX (3:02)
30. RED 5m36 Who Is This New Ruler v1.6 ST FMX (1:34)
31. RED 5m37 RedBad Returns Home v2.9 ST FMX (3:16)
32. RED 5m38 RedBad Returned v1.3 ST FMX (2:26)
33. RED 5m39 Poisoned v1.4 ST FMX (1:50)
34. RED 5m40 A Game Of Stones v1.5 ST FMX (1:29)
35. RED 5m41 Frea Kisses Her Cross v1.2 ST FMX (0:42)
36. RED 5m43 Charles Takes Over v2.2 ST FMX (6:39)
37. RED 6m44 RedBad Rides v1.0 ST FMX (1:25)
38. RED 6m45 RedBad Fires v1.3 ST FMX (4:22)
39. RED 6m46 High Tide Manouver v1.3 ST FMX (1:42)
40. RED 6m47 Back To Battle v1.4 ST FMX (2:51)
41. RED 6m48 To Victory v1.3 ST FMX (2:52)
42. RED 6m48A RedBad Sees His Child’s Self v1.3 ST FMX (1:16)
43. RED 7m50 Elder Dies v2.1 ST FMX (0:55)
44. RED 7m51 StandOff v1.0 ST FMX (1:44)
45. RED 7m52 Take The Tree Down v3.1 ST FMX (0:45)
46. RED 7m54 Frea & Fenne v2.1 ST FMX (1:01)
47. RED 7m55 Smackdown v1.0 ST FMX (1:28)
48. RED 7m56 RedBad Imprisoned v1.1 ST FMX (1:49)
49. RED 7m57 Mano E Mano v1.0 ST FMX (0:29)
50. RED 8m58 RedBad Is Baptized v1.4 ST FMX (3:34)
51. RED 8m59 RedBad Rises v1.8 ST FMX (3:06)
52. RED 8m64 Eclipse v1.2 ST FMX (0:49)
53. RED 8m65 RedBad Speech v1.4 ST FMX (1:18)
54. RED 8m66-67 Final Battle Pt. 1-2 v1.0 ST FMX (4:17)
55. RED 8m68 Final Battle Pt. 3 v2.0 ST FMX (2:14)
56. RED 9m69 RedBad Lets Charles Go v1.0 ST FMX (1:21)
57. RED 9m70 Fenne’s Sacrifice v3.4 ST FMX (4:34)

دانلود موسیقی متن فیلم Redbad

دانلود موسیقی متن فیلم Redbad – توسط ترور موریس

برچسب‌ها
insta-tanikal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *