دانلود موسیقی متن فیلم Vintage Italian Soundtracks: Crime & Jazz

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Vintage Italian Soundtracks: Crime & Jazz

Download Vintage Italian Soundtracks: Crime & Jazz

ژانر : Score

سال : 2016

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 141MB

مدت زمان : 1:01:12

Track (Number) : 25

1. Colpo gobbo all’italiana (#2) (From “Colpo gobbo all’italiana”) (2:58)
2. Tempo di charleston (M701) (From “Tempo di charleston”) (1:19)
3. Strade, luci, notte (From “Quella carogna dell’ispettore Sterling”) (2:32)
4. Il magnifico cornuto (M12) (From “Il magnifico cornuto”) (4:22)
5. Fuoco (From “Le mani sulla città”) (2:18)
6. Le dolci signore (M8 bis) (From “Le dolci signore”) (1:55)
7. Una moglie americana (M3) (From “Una moglie americana”) (1:28)
8. Space Center Sequence (From “America paese di Dio”) (1:59)
9. La congiuntura (M39) (From “La congiuntura”) (1:40)
10. Le dolci signore (M19) (From “Le dolci signore”) (5:52)
11. Amore all’italiana (M33) (From “Amore all’italiana”) (2:07)
12. La moglie assassina (From “Ménage all’italiana”) (3:19)
13. Corri corri Jimmy Logan (M9) (From “Corri corri Jimmy Logan”) (2:25)
14. Dukes In Dixie (From “Chi lavora è perduto”) (3:26)
15. Spia spione (M9) (From “Spia spione”) (1:08)
16. Questa volta parliamo di uomini (M20) (From “Questa volta parliamo di uomini”) (2:29)
17. La corruzione (M20) (From “La corruzione”) (4:24)
18. Una jena in cassaforte (M26) (From “Una jena in cassaforte”) (2:09)
19. You Are Too Sexy (From “Gli arcangeli”) (1:07)
20. Ragan (M13) (From “Ragan”) (1:39)
21. African Story (M28) (From “African Story”) (1:49)
22. Il telefono (From “I tre volti della paura”) (1:22)
23. Sei simpatiche carogne (M34) (From “Sei simpatiche carogne”) (1:51)
24. Anonima assassini (From “La poliziotta”) (2:37)
25. One More Step (From “Quella carogna dell’ispettore Sterling”) (3:01)

دانلود موسیقی متن فیلم Vintage Italian Soundtracks: Crime & Jazz

دانلود موسیقی متن فیلم Vintage Italian Soundtracks: Crime & Jazz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *