دانلود موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword

(BY VA)

دانلود موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword

Download The Legend of Zelda: Skyward Sword Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 687MB

مدت زمان : 5:36:35

Track (Number) : 187

CD1
01. Ballad of the Goddess (Main Theme) (1:37)
02. A Tale of Old (3:06)
03. File Selection (1:10)
04. Islands Floating in the Sky (1:13)
05. Premonition 1 (1:13)
06. Knight Academy (1:50)
07. Skyloft (3:17)
08. Under the Statue of the Goddess (0:47)
09. A Moment with Zelda (2:45)
10. Oh no!! (0:51)
11. Enter Groose (1:56)
12. Embarrassed Groose (2:06)
13. Groose’s Crush (1:19)
14. Cave (1:16)
15. Finding the Loftwing (0:09)
16. Bird-Riding Practice (2:13)
17. Wing Ceremony – Fanfare (0:21)
18. Wing Ceremony (2:15)
19. Victory (1:22)
20. The Ceremony of the Goddess (0:25)
21. The Blessings of the Goddess (1:25)
22. Gliding Through The Sky (2:08)
23. The Black Tornado (0:54)
24. Premonition 2 (1:45)
25. Zelda’s Whereabouts (2:55)
26. The Spirit’s Guidance (3:00)
27. Fi’s Theme (3:29)
28. The Goddess Sword (0:14)
29. Receiving a Stone Tablet (0:10)
30. A Column of Light Appears (0:20)
31. Determination (2:13)
32. Departure (0:52)
33. Inside a House (1:14)
34. Bazaar (9:30)
35. The Sky (Together with the Loftwing) (3:24)
36. Toward the Surface for the First Time (0:21)
37. Sealed Grounds (3:26)

CD2
01. Battle (1:39)
02. Premonition 3 (1:25)
03. Sealed Temple (3:12)
04. Faron Woods (3:42)
05. Enemy Attack (0:46)
06. Encounter with the Kikwis (1:23)
07. Chasing Machi (0:56)
08. Talking to the Kikwis (1:12)
09. The Kikwi Elder (1:20)
10. Temple Entrance (0:14)
11. Skyview Temple (3:39)
12. A Strong Enemy (2:59)
13. Demon Lord Ghirahim (3:02)
14. Battle with Ghirahim 1 (4:13)
15. Inner Sanctum (3:20)
16. A Message from the Gods (0:25)
17. Fi’s Story (2:45)
18. Isle of the Goddess (3:07)
19. Small Island (2:35)
20. Beedle’s Airshop (2:31)
21. Eldin Volcano (3:59)
22. Encounter with the Mogmas (1:06)
23. Eldin Volcano – Underground (2:57)
24. Enter Mr. Tubert (0:27)
25. Thrill Digger Area (2:53)
26. Mini-Game – Thrill Digger (1:59)
27. Earth Temple (4:40)
28. Fierce Battle (2:49)
29. The Dragon Head (0:09)
30. Approaching Boulder (0:36)
31. Scaldera Appears (0:33)
32. Battle with Scaldera, Tentalus (2:47)
33. Feelings (0:29)

CD3
01. Lanayru Desert (3:45)
02. Lanayru Mining Facility (3:19)
03. Ghirahim Attacks (2:45)
04. Groose Comes Flying (0:25)
05. Groose Lands on the Surface (2:26)
06. Grooseland (0:26)
07. Verse from the Ballad of the Goddess (0:17)
08. Learning the Ballad of the Goddess (1:07)
09. The Old Woman’s Words (1:59)
10. The Imprisoned Appears (0:35)
11. Battle with the Imprisoned (5:49)
12. The Sealing Spike Appears (1:32)
13. Sealing Successful (0:17)
14. Groose Mends his Ways (1:50)
15. Scrapper is Revived (1:23)
16. Ballad of the Goddess (Harp Performance) (1:07)
17. The Lumpy Pumpkin (3:08)
18. Kina’s Singing (1:27)
19. Goddess Statue’s Melody – Farore’s Courage (0:24)
20. Learning Farore’s Courage (1:31)
21. Farore’s Courage (Harp Performance) (1:12)
22. Spirit Vessel (0:12)
23. Farore’s Silent Realm (2:49)
24. Guardians (1:48)
25. The Spirit Vessel is Filled (0:09)
26. End of the Silent Realm (0:18)
27. Inside the Great Tree (2:01)
28. Lake Floria (5:13)
29. The Water Dragon is Restored (0:18)
30. The Dragon’s Hall (3:23)
31. Ancient Cistern (4:12)
32. A Horde of Cursed Bokoblins (0:55)
33. Koloktos Appears (0:18)
34. Battle with Moldarach, Koloktos (2:58)
35. Battle with Koloktos – Second Half (2:44)
36. The Goddess Sword is Enhanced (0:29)
37. Goddess Statue’s Melody – Nayru’s Wisdom (0:25)
38. Learning Nayru’s Wisdom (1:28)

CD4
01. Nayru’s Wisdom (Harp Performance) (1:14)
02. Nayru’s Silent Realm (2:17)
03. Lanayru Sand Sea (4:27)
04. Lanayru Sand Sea – Voyage (3:22)
05. The Mine Cart (1:53)
06. Pirate Stronghold (3:29)
07. Outside the Sandship (2:38)
08. Inside the Sandship (4:47)
09. Goddess Statue’s Melody – Din’s Power (0:21)
10. Learning Din’s Power (1:24)
11. Din’s Power (Harp Performance) (1:04)
12. Din’s Silent Realm (2:12)
13. Volcano Summit (3:08)
14. Fire Sanctuary (3:01)
15. The Mogma Elder (1:38)
16. Talking to the Mogmas (1:14)
17. Plats Escapes (1:29)
18. Activating the Gate of Time (1:30)
19. Groose’s Decision (2:28)
20. Temple of Hylia (3:00)
21. Reunion with Zelda (1:51)
22. The Master Sword is Enhanced (0:20)
23. Battle with Levias – The Great Spirit of the Skies (2:46)
24. Battle with Bilocyte – The Ocular Parasite (2:24)
25. Flight of the Imprisoned (1:37)
26. Flooded Woods (4:02)
27. Collecting the Tadtones (2:34)
28. Tadtones – Complete (0:29)
29. Verse from the Song of the Hero – Water Dragon (0:29)
30. Sneaking around Eldin Volcano (3:37)
31. Verse from the Song of the Hero – Fire Dragon (0:28)
32. Verse from the Song of the Hero – Thunder Dragon (0:27)
33. Last Verse from the Song of the Hero (0:30)
34. Learning the Song of the Hero? (0:08)
35. Learning the Song of the Hero! (0:42)

CD5
01. Song of the Hero (Harp Performance) (1:22)
02. The Goddess’s Silent Realm (2:28)
03. Sky Keep Appears (1:09)
04. Now then – Into Sky Keep (0:16)
05. Sky Keep (3:17)
06. A Prayer to the Triforce (0:31)
07. Return to the Surface (2:46)
08. Attack of the Hordes (3:00)
09. Battle with Ghirahim 2 (2:59)
10. Battle with Ghirahim 2 – Second Half (2:50)
11. The Resurrection Ritual (0:39)
12. Demise is Resurrected (1:01)
13. The Evil One Awakens (1:41)
14. Confrontation (1:51)
15. Demise (2:06)
16. Demise – Crashes of Thunder (1:54)
17. Demise is Vanquished (0:36)
18. Parting with Fi (2:27)
19. The Arrangement is Dissolved (0:31)
20. Thank You (3:04)
21. The Sheikah’s Duty (4:08)
22. Origin Story (1:00)
23. Staff Credits (7:08)
24. Epilogue (0:37)
25. Bamboo Island (1:48)
26. Mini-Game – Clean Cut Bamboo-Slicing (1:38)
27. Mini-Game – Carrying Pumpkins (1:52)
28. Delivering the Party Wheel (0:11)
29. Mini-Game – Dodoh’s High Dive (1:00)
30. Mini-Game – Bug Heaven (2:57)
31. Batreaux’s Theme (2:37)
32. Batreaux Becomes Human (0:40)
33. Rest until Morning (0:14)
34. Rest until Night (0:12)
35. Fanfare – Got Material (0:06)
36. Fanfare – Got an Item (0:07)
37. Treasure Chest (0:12)
38. Fanfare – Got a Valuable Item (0:10)
39. Fanfare – Got a Heart Container (0:08)
40. Fanfare – Got a Rupoor (0:07)
41. Sound for Solving a Puzzle (0:10)
42. Save Completed (0:07)
43. Game Over (0:15)
44. Wii Channel Logo (0:33)

دانلود موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword

دانلود موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *