خانه موسیقی متن موسیقی متن بازی دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2 – توسط VA

دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2 – توسط VA

0

دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2

(BY Jarre)

دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2

Download Monster Hunter Stories 1 & 2 Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2016, 2022

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 868MB

مدت زمان : 4:46:45

Track (Number) : 182

CD1
1. Monster Hunter Stories (3:23)
2. Before the Journey… (2:40)
3. Grassland of Stone Pillars ~ Pondry Hills (0:33)
4. Encounter (0:19)
5. Shadow Lurking in the Grassy Plains (2:01)
6. Rustling Steppe (2:04)
7. By Powerful Bonds ~ Victory! (1:22)
8. I’ve Been Seen!! (0:57)
9. Noisy Caves (1:55)
10. Rumbling Cavern (1:50)
11. Black Blight Shadow Appears! (1:06)
12. Confrontation with Black Blight (1:55)
13. Hill of the Four Seasons ~ Vantage Hill (0:31)
14. Snowy and Sunny Spot ~ Darj Snowfields (0:30)
15. Mischief Appears! (1:11)
16. Rolling Snowball (1:53)
17. Boisterous Dancing Blizzard (1:44)
18. Cherry Blossom Road ~ Perennial Pass (0:34)
19. Wind Blowing in the Wild Lands ~ Monsonne Plains (0:34)
20. Boundless Earth ~ Trese Desert (0:41)
21. Scorching Hot Sandstorm (1:42)
22. Desolate Desert (1:45)
23. I’m Done For ~ Defeat. (1:42)
24. Throbbing Arena (1:41)
25. Shadow Infested Laboratory (1:43)
26. Violently Spewing Lava ~ Dovan Volcano (0:33)
27. The Pouncing-Shadow Volcano (1:37)
28. Volcanic Earthquake (1:50)
29. Moment of Tension (1:18)
30. The Doctor’s Minions Appear! (1:08)
31. Roaring Armour (1:46)
32. Sandy Beach of Everlasting Summer ~ Paupau Beach (0:31)
33. The Bigwig Appears! (1:13)
34. Skirmish on the Water’s Edge (1:45)
35. Spendidly Beautiful Quarrel (1:40)
36. Echoing Legend ~ Redan’s Village (0:32)
37. Beast Latent in the Deep Green ~ Babda Rainforest (0:30)
38. The Jungle of Gathering Shadows (1:39)
39. Wonder of the Jungle (1:50)
40. Mysterious Bell (0:16)
41. Severe Challenge (1:42)
42. Tough Decision ~ Cheval (1:21)
43. Entangled Destiny ~ Cheval (1:42)
44. Freezing Rime on the Trees ~ Mt. Celion (0:26)
45. Troublemaker! ~ Intrusion (1:40)
46. The Looming Black Blight (0:46)
47. Battling with Bonds ~ Ratha (1:39)
48. Admonition and Liberation ~ Cheval (2:42)
49. Floating Black Blight (1:29)
50. Jet Black Midnight Sun (1:50)
51. Mysterious Trial (1:43)
52. Ghastly Ordeal (1:44)

CD2
1. The Legendary Founder ~ Reden (3:13)
2. Gentle Time (1:26)
3. Moment with a Companion (1:19)
4. When the Windmill Spins ~ Hakum Village (2:48)
5. Bell Toll of the Ceremony (3:29)
6. Scatterbrained (1:10)
7. Selfish Partner ~ Navirou (2:05)
8. Egg March (0:41)
9. It Hatched! (0:06)
10. Amazing Hatch! (0:08)
11. Notice of an Accomplishment (0:07)
12. The Breath of Adventure ~ Protagonist (1:58)
13. With Every Wake ~ Protagonist (1:53)
14. Snowy Mountain Shelter (2:06)
15. Inducment to a Dream (0:12)
16. Steamed Moss, a Favourite Food ~ Riddlemaster (1:48)
17. The Healing Secret Hot Spring (2:57)
18. Bustling City ~ Gildegaran (3:05)
19. Surrounded by Books ~ Hall of Scriveners (1:59)
20. Disturbance (0:33)
21. Presence of the Black Blight (1:29)
22. Exhausted Soldiers ~ Oasum (2:17)
23. Tension in the Air (1:21)
24. Withered Oasis ~ Albarax (2:37)
25. Purification (0:14)
26. Flourishing Oasis ~ Albarax (3:41)
27. Meat, Meat, Meat! ~ Well-Cooked! (0:19)
28. City of Echoing Pickaxes ~ Geo-Fulkright (3:17)
29. Very Suspicious ~ Manelger’s Laboratory (3:12)
30. My Name is Manelger ~ Dr. Manelger (1:41)
31. At Lightning Speed ~ Dr. Manelger (1:23)
32. I’ve Kept You Waiting! (0:09)
33. Everyone, Together! ~ The Numbers (1:54)
34. Living Leisurely, Nya ~ Koapni Village (3:12)
35. Rippling Memories (2:18)
36. Bonding Winds (4:08)
37. Proof of a Hero ~ Stories Ver. (4:13)
38. To the Rightful Place ~ Cheval (1:44)

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

CD1
1. Bonding Winds (Monster Hunter Stories 2 Version) (3:50)
2. Predeparture (1:28)
3. Fluttering Kites: Mahana Village (2:03)
4. Sea Breeze: Hakolo Island (Day) (0:29)
5. Eventide Waves: Hakolo Island (Night) (0:33)
6. Target in Sight (0:25)
7. Windswept Grasslands (1:46)
8. Swaying Grasslands (1:40)
9. Victory (0:58)
10. Confrontation (0:31)
11. Defeat (1:06)
12. In Red’s Footsteps: Guardian Ratha Woods (0:19)
13. Rage-Rayed Monster (1:00)
14. Against Baleful Light (2:17)
15. Prospect Hill: Alcala Highlands (Day) (0:23)
16. Star-Studded Sky: Alcala Highlands (Night) (0:24)
17. At One with Nature: Rutoh Village (2:47)
18. Vital Fauna: Etulle Lofty Trees (Day) (0:32)
19. Vibrant Flora: Etulle Lofty Trees (Night) (0:20)
20. A Path Among the Trees (1:46)
21. A Visitor in the Forest (1:53)
22. Towering Rocks: Mt. Harzgai (Day) (0:26)
23. Skyscraping Crags: Mt. Harzgai (Night) (0:32)
24. Snowfall on a Mountain Road: Loloska (Day) (0:26)
25. Tranquility of a Wintry Trail: Loloska (Night) (0:26)
26. Wish Upon a Windmill: Kuan Village (1:49)
27. Foreboding Cave (1:48)
28. Unfathomable Cave (1:50)
29. Snowclad Summit: Lavina Glacial Peaks (0:21)
30. Thriving City: Lulucion (1:52)
31. Duty Bound: Scriveners Lodge (1:36)
32. Sundrenched Stones: Sadona Barrens (Day) (0:25)
33. Rocky Remnants: Sadona Barrens (Night) (0:21)
34. Blistering Sandstorm: West Lamure Desert (Day) (0:21)
35. Soothing Night Breeze: West Lamure Desert (Night) (0:22)
36. Confronting the Conspirators (2:02)
37. Fallen into Disrepair: Lamure Tower (0:25)
38. Mysterious Tower (1:48)
39. Dreadful Tower (1:50)
40. Hills of Fragrant Flowers: Pomore Garden (Day) (0:21)
41. Wafting Aroma at Night: Pomore Garden (Night) (0:29)
42. Cave Dwelling Cats: Felyne Shelter (2:14)
43. Today’s Fortune: Tsukino’s Lunar Luck (0:23)
44. Full Moon (0:06)
45. Half Moon (0:06)
46. Crescent Moon (0:06)
47. Hidden Above: Terga (0:35)
48. Unheard Echoes: Terga (0:28)
49. The Legend Lives On: Nua Te Village (1:42)
50. Crystals Aglow in the Dark: Crystal Depths (0:20)
51. Creeping Shadows in the Crystal Cave (1:44)
52. Encroaching Shadows in the Crystal Cave (1:38)
53. Savage Foes (1:44)
54. A Brief Respite: Felyne Burrow (1:21)
55. For the Greater Good: Zellard (2:58)
56. Surging and Fading Light (2:25)
57. Rays of Hope and Despair (1:55)
58. Showdown (0:26)
59. Heated Battle in the Arena (1:47)
60. Fierce Fight in the Arena (1:51)

CD2
1. Night of the Festival (3:36)
2. Breaking Point (1:07)
3. Ominous Aura (1:46)
4. A Girl Who Knew Red (2:33)
5. Guardian Ratha Theme (1:36)
6. Setting Off (2:51)
7. A Boy Who Knew Red: Alwin (0:51)
8. The Pair in the Shadows (1:47)
9. Peril (1:01)
10. It’s Time to Awaken (1:32)
11. Rebuild and Recover: Avinia (1:23)
12. Ratha and the Rage-Rays (1:32)
13. Imminent Awakening (1:12)
14. Pernicious Light (1:26)
15. Easygoing Hunter: Reverto (1:32)
16. Comparing Notes With Lilia (1:09)
17. Ratha Takes to the Air (3:34)
18. The Pit of Sad Memories (3:11)
19. Sturdy Shoulders: Orgo (1:10)
20. The Important Thing (2:11)
21. Hunters and Riders (1:28)
22. A Fragment of Truth (3:06)
23. Age-Old Legend (1:51)
24. The Mural (3:04)
25. Zellard’s Identity (2:53)
26. Onwards to Hakolo Island (3:23)
27. Wings of Ruin (4:14)
28. Goodbye, Guardian Ratha (5:02)
29. The Final Battle (1:14)
30. The Power of Kinship (1:51)
31. Scarlet Land Lit Up By The Heavens (Japanese Version) (4:01)
32. Scarlet Land Lit Up By The Heavens (English Version) (4:01)

دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2

دانلود موسیقی متن بازی Monster Hunter Stories 1 & 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *