دانلود موسیقی متن بازی Wonder Boy: The Dragon’s Trap

(BY Shinichi Sakamoto, Michael Geyre)

دانلود موسیقی متن بازی Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Download Wonder Boy: The Dragon’s Trap Soundtrack By Shinichi Sakamoto, Michael Geyre

ژانر : Score

سال : 2017

کشور : France

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 311MB

مدت زمان : 2:06:06

Track (Number) : 89

01. Title (0:11)
02. Intro (0:26)
03. The Last Dungeon (1:51)
04. Vs. Dragon Meka (1:09)
05. And now… (0:24)
06. Monster-Town (1:51)
07. It’s a Treasure Box (1:31)
08. Shop (1:10)
09. Hospital (1:21)
10. Mind of Hero – Beach (2:33)
11. Desert Zone (5:10)
12. The Monster’s Lair – Pyramid (2:27)
13. Vs. Dragon Mummy (0:59)
14. Adventure Zone (3:39)
15. The Monster’s Lair – Tower (4:18)
16. Monsterland (0:18)
17. Vs. Dragon Zombie (0:50)
18. The Monster’s Lair – Sunken Ship (4:05)
19. Vs. Dragon Captain (1:46)
20. Daimyo Garden (2:30)
21. The Monster’s Lair – Daimyo Temple (3:40)
22. Vs. Dragon Daimyo (1:27)
23. The Last Dungeon – Encore (1:57)
24. The Monster’s Lair – Palace Part 1 (2:11)
25. The Monster’s Lair – Palace Part 2 (2:13)
26. Vs. Dragon Vampire (2:07)
27. Endless War (1:27)
28. The Dragon’s Trap – Staff Roll (2:35)
29. Get Item (0:03)
30. The Unknown (2:10)
31. Game Over (0:13)
32. Gallery (5:39)
33. Reveal Trailer (0:49)
34. Bonus – Adventure Zone (16-bit FM) [2015-08] (1:19)
35. Bonus – Adventure Zone (Underground) [2017-01] (1:58)
36. Bonus – And Now… (Electro) [2015-11] (0:24)
37. Bonus – And Now… (Piano) [2014-11] (0:24)
38. Bonus – Desert Zone (Arrasta Pé) [2015-12] (1:20)
39. Bonus – Desert Zone (Baritone) [2015-12] (0:30)
40. Bonus – Desert Zone (Fanfare) [2015-08] (1:33)
41. Bonus – Desert Zone (Hard) [2014-11] (1:20)
42. Bonus – Desert Zone (Hell) [2015-08] (1:17)
43. Bonus – Desert Zone (Jazz) [2015-09] (0:59)
44. Bonus – Endless War (Nanana) [2016-06] (1:27)
45. Bonus – Endless War (Piano) [2014-11] (1:29)
46. Bonus – Endless War (Rhodes, Accordion) [2015-11] (1:27)
47. Bonus – Game Over (Piano) [2014-11] (0:10)
48. Bonus – It’s a Treasure Box (Piano) [2014-11] (1:16)
49. Bonus – Mind of Hero – Beach (1st of April) [2017-04] (1:03)
50. Bonus – Mind of Hero – Beach (Baiao) [2015-01] (1:34)
51. Bonus – Mind of Hero – Beach (Forro) [2015-11] (1:25)
52. Bonus – Mind of Hero – Beach (Lounge) [2015-11] (1:36)
53. Bonus – Mind of Hero – Beach (Salsa) [2016-04] (1:36)
54. Bonus – Mind of Hero – Beach (Samba) [2015-12] (1:35)
55. Bonus – Mind of Hero – Beach (Ukulele) (by Romain Gauthier) [2016-12] (1:13)
56. Bonus – Monster-Town (Accordion) [2014-11] (1:15)
57. Bonus – Monster-Town (Afternoon TV show) [2015-11] (1:24)
58. Bonus – Monster-Town (Celtic) [2016-04] (1:05)
59. Bonus – Monster-Town (Jazz) [2015-11] (0:49)
60. Bonus – Monster-Town (Marching band) [2015-09] (2:18)
61. Bonus – Monster-Town (Musette) [2016-02] (0:38)
62. Bonus – Monster-Town (N’goni Kora Base) [2015-10] (1:20)
63. Bonus – Monster-Town (N’goni Kora Moog) [2015-12] (1:28)
64. Bonus – Monster-Town (Piano) [2014-11] (0:45)
65. Bonus – Monster-Town (Recorder) (by Romain Gauthier) [2015-01] (0:56)
66. Bonus – Monster-Town (Toy) [2015-12] (1:00)
67. Bonus – Monster-Town (Violin) [2015-11] (0:49)
68. Bonus – Monsterland (Piano) [2016-04] (0:21)
69. Bonus – Shop (909) [2016-04] (0:18)
70. Bonus – Shop (Electro) [2015-12] (0:25)
71. Bonus – Shop (Elevator) [2016-02] (0:30)
72. Bonus – Shop (Funky) [2015-10] (0:26)
73. Bonus – Shop (Mystical password) [2016-12] (3:00)
74. Bonus – Shop (Pork Shop Suey) [2015-12] (0:31)
75. Bonus – Shop (Raduga) [2015-12] (0:30)
76. Bonus – Shop (Tinkerer) [2015-02] (0:24)
77. Bonus – The Last Dungeon (Hard Electro) [2015-08] (0:57)
78. Bonus – The Last Dungeon (Outsider) [2016-08] (1:32)
79. Bonus – The Monster’s Lair (Fugue) [2015-12] (1:25)
80. Bonus – The Monster’s Lair (Japan 1) [2015-03] (1:20)
81. Bonus – The Monster’s Lair (Japan 2 Don Don) [2015-03] (1:11)
82. Bonus – The Monster’s Lair (Piano) [2014-11] (1:52)
83. Bonus – The Monster’s Lair (Pyramid Alt) [2015-03] (1:05)
84. Bonus – The Monster’s Lair (Pyramid Yalili) [2016-08] (1:23)
85. Bonus – The Monster’s Lair (Synth Pop) [2015-12] (0:54)
86. Bonus – Title (Alt) [2016-11] (0:13)
87. Bonus – Vs. Dragon (Latin Jazz) [2016-04] (0:57)
88. Bonus – Vs. Dragon (Prog Rock) (by Kenneth C M Young) [2016-04] (1:25)
89. Bonus – Vs. Dragon (Square) [2014-11] (0:41)

دانلود موسیقی متن بازی Wonder Boy: The Dragon’s Trap

دانلود موسیقی متن بازی Wonder Boy: The Dragon’s Trap – توسط Shinichi Sakamoto, Michael Geyre

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *