دانلود موسیقی متن سریال Our Cartoon President: Season 3

(BY VA)

دانلود موسیقی متن سریال Our Cartoon President: Season 3

Download Our Cartoon President: Season 3 Soundtrack

ژانر : Soundtrack

سال : 2021

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 66MB

مدت زمان : 22:11

Track (Number) : 29

1. Donald Trump Was the President (feat. Gabriel Gundacker, James Monroe Iglehart & Kathryn Allison) (1:01)
2. Money (1:51)
3. Election Day (feat. Zach Smilovitz, Stephen Colbert, Amanda Philipson, John Thibodeaux, Gabriel Gundacker, Jeff Bergman & RJ Fried (1:07)
4. Uh Oh! (Susan Collins) [feat. Gabriel Gundacker] (0:27)
5. Same Shade of Blue (feat. Jeff Bergman, James Adomian, Iman Crosson & Gabriel Gundacker) (1:06)
6. What’s Gonna Change (feat. Jeff Bergman, Gabriel Gundacker & Emily Lynne) (1:08)
7. Glory Days (feat. Jeff Bergman & Gabriel Gundacker) (0:59)
8. Milkshake U.S.A. (feat. Gabriel Gundacker) (1:01)
9. The Irish (feat. Gabriel Gundacker) (0:57)
10. Having Fun on the Amtrak Train (feat. Gabriel Gundacker) (1:28)
11. The Magic Is Gone (feat. Jeff Bergman & Gabriel Gundacker) (0:45)
12. The Magic Is Gone (Reprise) (0:44)
13. Why Does Trump Have to Go? (feat. RJ Fried & Gabriel Gundacker) (1:13)
14. Becoming Don Jr. (feat. Emily Lynne & Gabriel Gundacker) (0:22)
15. Back to Ivanka (feat. Emily Lynne & Gabriel Gundacker) (0:22)
16. Wartime Song (feat. Gabriel Gundacker) (0:36)
17. Former Sycophants (feat. Gabriel Gundacker) (0:18)
18. We Are Billionaires (feat. Jeff Bergman, Thomas Whittington, Joe Mande, James Adomian & Gabriel Gundacker) (0:58)
19. Spotlight on Me (feat. Jeff Bergman & Gabriel Gundacker) (0:23)
20. Election Day (feat. James Adomian) (Sean Hannity Edition) (0:09)
21. We Both Hate Fleas (feat. Jeff Bergman) (Unaired Version) (0:23)
22. Same Shade of Blue (feat. Jeff Bergman, James Adomian, Iman Crosson & Gabriel Gundacker) (Reprise) (0:14)
23. There’s Enough Pie to Go Around (feat. James Adomian, Jeff Bergman & Allie Levitan) (Unaired Version, Bonus Track) (0:32)
24. Milkshake U.S.A. Senate Sing Along (feat. John Thibodeaux, Allie Levitan, Bob Powers, Matt Rogers, Amanda Philipson, Jon Glaser, J (A Cappella, Bonus Track) (1:01)
25. My Yummy Pizza (feat. Gabriel Gundacker) (A Cappella, Bonus Track) (0:06)
26. Friendship Manor (feat. Gabriel Gundacker) (Bonus Track) (0:28)
27. And I’m with You Tonight (feat. Gabriel Gundacker) (Bonus Track) (0:15)
28. Donald Trump Is the President (Extended Instrumental, Bonus Track) (1:31)
29. We Don’t Know Who’s the President (feat. Gabriel Gundacker, James Monroe Iglehart & Kathryn Allison) (Unaired Version, Bonus Track) (1:02)

دانلود موسیقی متن سریال Our Cartoon President: Season 3

دانلود موسیقی متن سریال Our Cartoon President: Season 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *