دانلود موسیقی متن سریال Heroes And Villains: Attila The Hun / Napoleon

(BY  Daniel Pemberton)

دانلود موسیقی متن سریال Heroes And Villains: Attila The Hun / Napoleon – توسط Daniel Pemberton

Download Heroes And Villains: Attila The Hun / Napoleon Soundtrack By Daniel Pemberton

ژانر : Score

سال : 2009

کشور : Sweden

فرمت : ALAC

کیفیت : lossless

حجم : 276MB

مدت زمان : 1:00:41

Track (Number) : 35

1. Attila the Hun: Opening (1:18)
2. Attila the Hun: Impalement Alley (1:30)
3. Attila the Hun: Heading East (0:57)
4. Attila the Hun: Take Naissus (1:00)
5. Attila the Hun: Naissus Battle (3:09)
6. Attila the Hun: Naissus Aftermath (2:01)
7. Attila the Hun: Call Yourself a King ? (1:14)
8. Attila the Hun: Scarecrow (0:51)
9. Attila the Hun: It Will Be Suicide (0:40)
10. Attila the Hun: It Was Easy (2:41)
11. Attila the Hun: Heading East (Reprise) (0:43)
12. Attila the Hun: What Am I Saying ? (1:33)
13. Attila the Hun: Leaving Constantinople / Aeitus Awakes / Orleans (2:14)
14. Attila the Hun: Fugitives and the Broach (2:06)
15. Attila the Hun: Royal Tour / Bath (2:12)
16. Attila the Hun: Assassination Attempt (1:32)
17. Attila the Hun: The Greatest Coalition (0:58)
18. Attila the Hun: I Had a Dream (2:37)
19. Attila the Hun: I Have to Face Him (1:08)
20. Attila the Hun: The Battle for the Ridge (4:37)
21. Attila the Hun: Punched in the Head (1:20)
22. Attila the Hun: Funeral Pyre / Ending (2:39)
23. Napoleon: Opening (2:20)
24. Napoleon: Busy Street (0:38)
25. Napoleon: Commander of Artillary (1:13)
26. Napoleon: The Argument (1:29)
27. Napoleon: Spotting the Brits (0:40)
28. Napoleon: Doppett Attack (1:55)
29. Napoleon: Building the Battery (1:12)
30. Napoleon: Napoleon Alone (0:45)
31. Napoleon: Field Hospital (1:05)
32. Napoleon: Cannon Fire (2:10)
33. Napoleon: Always Be Kings (0:33)
34. Napoleon: The Final Battle (6:10)
35. Napoleon: Conclusion (1:49)

دانلود موسیقی متن سریال Heroes And Villains: Attila The Hun / Napoleon

دانلود موسیقی متن سریال Heroes And Villains: Attila The Hun / Napoleon – توسط Daniel Pemberton

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *