دانلود موسیقی متن سریال Little America

(Complete BY Michael Brook)

دانلود موسیقی متن سریال Little America

Download Little America Soundtrack Complete By Michael Brook

ژانر : Score

سال : 2020

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 127MB

مدت زمان : 52:00

Track (Number) : 57

01. DRM 101 The Manager 1m4 (0:43)
02. DRM 101 The Manager 1m5 (0:43)
03. DRM 101 The Manager 1m7 (0:31)
04. DRM 101 The Manager 1m8 (0:52)
05. DRM 101 The Manager 1m9 (1:45)
06. DRM 101 The Manager 1m10 (0:52)
07. DRM 101 The Manager 1m13 (1:36)
08. DRM 101 The Manager 1m16 (0:46)
09. DRM 102 The Jaguar 1m5 (0:40)
10. DRM 102 The Jaguar 1m6 (0:20)
11. DRM 102 The Jaguar 1m7 (0:44)
12. DRM 102 The Jaguar 1m12 (0:59)
13. DRM 102 The Jaguar 1m13 (1:18)
14. DRM 102 The Jaguar 1m15 (0:58)
15. DRM 103 The Cowboy 1m3 (0:53)
16. DRM 103 The Cowboy 1m4 (0:24)
17. DRM 103 The Cowboy 1m5 (0:38)
18. DRM 103 The Cowboy 1m9 (0:29)
19. DRM 103 The Cowboy 1m11 (0:35)
20. DRM 103 The Cowboy 1m15A (1:34)
21. DRM 103 The Cowboy 1m15B (0:48)
22. DRM 103 The Cowboy 1m16 (1:10)
23. DRM 105 The Baker 1m3 (1:27)
24. DRM 105 The Baker 1m6 (1:02)
25. DRM 105 The Baker 1m8 (1:05)
26. DRM 105 The Baker 1m11 (1:08)
27. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m2 (0:31)
28. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m3 (0:44)
29. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m4 (1:00)
30. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m6 (0:51)
31. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m8 (1:11)
32. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m13 (0:48)
33. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m17 (0:57)
34. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m18 (0:21)
35. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m19B (0:33)
36. DRM 106 The Grand Prize Winner 1m22 (1:47)
37. DRM 107 The Rock 1m7V2 (0:54)
38. DRM 107 The Rock 1m8 (0:20)
39. DRM 107 The Rock 1m10 (0:36)
40. DRM 107 The Rock 1m11 (0:31)
41. DRM 107 The Rock 1m12 (0:45)
42. DRM 107 The Rock 1m17 (0:30)
43. DRM 107 The Rock 1m19 (1:14)
44. DRM 107 The Rock 1m22 (0:32)
45. DRM 107 The Rock 1m23 (1:14)
46. DRM 107 The Rock 1m25V2 (0:44)
47. DRM 108 The Son 1m3 (1:11)
48. DRM 108 The Son 1m4 (0:46)
49. DRM 108 The Son 1m10 (0:57)
50. DRM 108 The Son 1m12 (2:12)
51. DRM 108 The Son 1m14 (1:05)
52. DRM 108 The Son 1m15 (0:50)
53. DRM 108 The Son 1m16 (0:35)
54. DRM 108 The Son 1m17 (0:49)
55. DRM 108 The Son 1m19 (1:10)
56. DRM 108 The Son 1m20 (1:28)
57. DRM 108 The Son 1m21 (0:53)

دانلود موسیقی متن سریال Little America

دانلود موسیقی متن سریال Little America – توسط مایکل بروک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *