دانلود موسیقی متن فیلم The Albert Glasser Collection Vol. 2

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم The Albert Glasser Collection Vol. 2

Download The Albert Glasser Collection Vol. 2 Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2021 (1952, 1951)

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 239MB

مدت زمان : 1:37:42

Track (Number) : 36

1. Opening Titles & Intro (From “The Invisible Mr. Unmei”) (3:11)
2. Unmei Stops the Beggar (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:16)
3. I’m in Trouble / The Wedding (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:24)
4. Banning Import Company (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:25)
5. Dances (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:17)
6. Roger and Cheryl (From “The Invisible Mr. Unmei”) (0:42)
7. The British Club (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:08)
8. Roger Comes Home / War Flashback (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:41)
9. Failed Swap (From “The Invisible Mr. Unmei”) (1:55)
10. The Note & Attempted Murder (From “The Invisible Mr. Unmei”) (3:30)
11. Roger Proposes to Cheryl (From “The Invisible Mr. Unmei”) (4:24)
12. Betrayed and Suicide (From “The Invisible Mr. Unmei”) (3:05)
13. Setting the House on Fire (From “The Invisible Mr. Unmei”) (3:06)
14. The Dance Club (From “The Invisible Mr. Unmei”) (1:39)
15. The Last Drink (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:29)
16. Final Justice for Thomas Putman / End Title (From “The Invisible Mr. Unmei”) (4:39)
17. Al’s Invisible Mr. Unmei Wrap Up (From “The Invisible Mr. Unmei”) (2:24)
18. Main Title (From “Geisha Girl”) (1:09)
19. Airport / Lots to do (From “Geisha Girl”) (2:53)
20. Hiro’s Haberdashery / No Style, No Taste (From “Geisha Girl”) (4:21)
21. Ballet (From “Geisha Girl”) (5:59)
22. The Bamboo Club / Archie Mugged (From “Geisha Girl”) (1:52)
23. Geisha School in My Home (From “Geisha Girl”) (2:24)
24. Bathing Before Dinner (From “Geisha Girl”) (2:12)
25. “How About Paying A Little Attention to Me?” (From “Geisha Girl”) (1:30)
26. Sedetive in the Soup (From “Geisha Girl”) (2:28)
27. Try One of the Pills, and See What Happens (From “Geisha Girl”) (2:18)
28. Walking Scene / I Need Your Help (From “Geisha Girl”) (4:12)
29. Zoro Gets the Pills (From “Geisha Girl”) (3:32)
30. Stop the Archie Ambush / Sightseeing Tour (From “Geisha Girl”) (4:06)
31. The Masquerade is Over Mr Wilson / The Chase (From “Geisha Girl”) (4:49)
32. End Title (From “Geisha Girl”) (1:05)
33. Geisha Entertainment (From “Geisha Girl”) (Bonus Track) (2:04)
34. Tokyo Show (From “Geisha Girl”) (Bonus Track) (2:55)
35. Zoro FX (From “Geisha Girl”) (Bonus Track) (0:11)
36. Al’s Geisha Girl Wrap Up (From “Geisha Girl”) (Bonus Track) (2:45)

دانلود موسیقی متن فیلم The Albert Glasser Collection Vol. 2

دانلود موسیقی متن فیلم The Albert Glasser Collection Vol. 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *