خانه موسیقی متن موسیقی متن فیلم دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) – توسط VA

دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) – توسط VA

0

دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969)

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969)

Download Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969) Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2022

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 162MB

مدت زمان : 1:09:29

Track (Number) : 33

1. Notte in Algeria (From “I piaceri proibiti” / Remastered 2022) (3:24)
2. Oggi in Africa (From “Alla scoperta dell’Africa” / Remastered 2022) (3:04)
3. Agosto Jazz (From “La voglia matta” / Remastered 2022) (2:14)
4. Jumping (From “Il vedovo” / Remastered 2022) (3:22)
5. Ora di punta (From “Mondo Cane n. 2” / Remastered 2022) (1:15)
6. Il sorpasso (Titoli – Ripresa) (From “Il sorpasso” / Remastered 2022) (2:07)
7. Notti d’amore a Tokyo (From “Le dolci notti” / Remastered 2022) (2:09)
8. Il vedovo bianco – M8 (From “Amore facile” / Remastered 2022) (0:40)
9. Tensione (From “Audace colpo dei soliti ignoti” / Remastered 2022) (3:30)
10. Frenesia dell’estate (Titoli) (From “Frenesia dell’estate” / Remastered 2022) (1:42)
11. Coppia in crisi (From “Le ore dell’amore” / Remastered 2022) (1:28)
12. Your Smile (From “3 notti d’amore” / Remastered 2022) (2:16)
13. Il treno rosa – M16 (From “Mille peccati nessuna virtù” / Remastered 2022) (2:20)
14. Gardenia (From “Sedia elettrica” / Remastered 2022) (2:10)
15. In fondo alla notte – M32 (From “Una bella grinta” / Remastered 2022) (1:58)
16. La strega in amore (Titoli) (From “La strega in amore” / Remastered 2022) (2:20)
17. 7 monaci d’oro (Titoli) (From “7 monaci d’oro” / Remastered 2022) (2:24)
18. Il raggio infernale (Titoli) (From “Il raggio infernale” / Remastered 2022) (2:07)
19. Perry Scott Blues (From “Sinfonia per due spie” / Remastered 2022) (2:16)
20. Sexy Lucy – M42 (From “Assicurasi vergine” / Remastered 2022) (1:11)
21. Allegre notti – M20 (From “Letti sbagliati” / Remastered 2022) (2:26)
22. Il nero – M1 (From “Il nero” / Remastered 2022) (3:53)
23. Night Blues (From “Gli imbroglioni” / Remastered 2022) (2:39)
24. Miniswing orientale – M1 (From “Nudo, crudo e…” / Remastered 2022) (0:29)
25. Agente 077 – Sfida ai killers (Titoli) (From “Agente 077 – Sfida ai killers” / Remastered 2022) (1:11)
26. Le notti della violenza (Titoli) (From “Le notti della violenza” / Remastered 2022) (2:11)
27. Gangsters – M15 (From “Bersaglio mobile” / Remastered 2022) (2:08)
28. Giallo Club – M27 (From “Chiamate 22-22 Tenente Sheridan” / Remastered 2022) (0:48)
29. Batticuore (From “Il mostro di Venezia” / Remastered 2022) (2:03)
30. Concorso per giovani attrici (From “Letto di sabbia” / Remastered 2022) (2:07)
31. Milano Blues (Edit) (From “Bianco, rosso, giallo, rosa” / Remastered 2022) (2:14)
32. Atmosfera di night (From “La costanza della ragione” / Remastered 2022) (1:31)
33. Dea di un sogno (Versione tromba e organo) (From “Un tentativo sentimentale” / Remastered 2022) (2:04)

دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969)

دانلود موسیقی متن فیلم Boom! Italian Jazz Soundtracks At Their Finest (1959-1969)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *