دانلود موسیقی متن فیلم The Dollars Trilogy

(BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن فیلم The Dollars Trilogy – توسط Ennio Morricone

Download The Dollars Trilogy Soundtrack By Ennio Morricone

ژانر : Score

سال تولید : 2010

کشور :Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 528MB

مدت زمان : 3:50:12

Track (Number) : 27

Disc 1 – A Fistful of Dollars
01. Per un pugno di dollari: titoli (main titles #1) (03:01)
02. Quasi morto #1 (01:47)
03. Per un pugno di dollari #1 (01:28)
04. Quasi morto #2 (01:56)
05. Musica sospesa #1 (01:06)
06. Square dance (01:39)
07. Doppi giochi #1 (01:10)
08. Ramon (01:06)
09. Per un pugno di dollari: titoli (main titles #2) (00:45)
10. Consuelo baxter (01:23)
11. Doppi giochi #2 (01:45)
12. Scambio prigionieri (00:59)
13. Per un pugno di dollari #2 (00:46)
14. L’inseguimento (02:30)
15. Cavalcata (03:34)
16. Tortura (09:37)
17. Alla ricerca dell’evaso (01:24)
18. Senza pieta (02:12)
19. Per un pugno di dollari #3 (01:55)
20. Musica sospesa #2 (00:59)
21. Per un pugno di dollari: finale (01:13)
22. Per un pugno di dollari: titoli (main titles #3) (bonus) (02:58)
23. La reazione (bonus) (02:40)
24. Per un pugno di dollari #4 (vocal) (bonus) (01:55)
25. Per unpugno di dollari: titoli (main titles #4) (bonus) (03:05)
26. I drammi marini: ninna nanna (lullaby) (bonus) (04:13)
27. Pastures of plenty (vocal) (bonus) (02:40)

Disc 2 – For A Few Dollars More
01. Per qualche dollaro in piu (02:53)
02. Per qualche dollaro in piu #1 (01:11)
03. Poker d’assi (00:46)
04. Per qualche dollaro in piu #1 (00:38)
05. Poker d’assi (long version) (03:03)
06. Per qualche dollaro in piu #2 (02:38)
07. Per qualche dollaro in piu #2 (01:24)
08. La resa dei conti #1 (01:32)
09. Per qualche dollaro in piu #3 (00:50)
10. Per qualche dollaro in piu #3 (01:32)
11. Il vizio d’uccidere #1 (02:13)
12. Osservatori osservati #1 (01:14)
13. Osservatori osservati (02:08)
14. Per qualche dollaro in piu #4 (01:47)
15. Carillon #1 (02:24)
16. Per qualche dollaro in piu #4 (01:06)
17. Per qualche dollaro in piu #5 (01:30)
18. Per qualche dollaro in piu #6 (03:34)
19. Il colpo (long version) (03:32)
20. Il vizio d’uccidere #2 (03:45)
21. Per qualche dollaro in piu #7 (00:30)
22. Il vizio d’uccidere (02:28)
23. Carillon #2 (01:13)
24. Per qualche dollaro in piu #5 (02:28)
25. Per qualche dollaro in piu #6 (00:47)
26. Per qualche dollaro in piu #7 (01:20)
27. Per qualche dollaro in piu #8 (01:59)
28. La resa dei conti #2 (01:12)
29. Per qualche dollaro in piu #9 (00:43)
30. Carillon #3 (02:14)
31. Carillon (01:12)
32. La resa dei conti #3 (02:58)
33. Addio Colonello (01:51)
34. La resa dei conti (bonus) (03:09)
35. Poker d’assi (album edit) (bonus) (01:22)
36. Il colpo (album version) (bonus) (02:26)
37. Eye for an eye (eng. voc. vers.) (bonus) (03:05)
38. Occhio per occhio (it. voc. vers.) (bonus) (03:05)

Disc 3 – The Good, The Bad & The Ugly
01. Il buono, il brutto, il cattivo (02:46)
02. Il tramonto #1 (film vers.) (01:26)
03. Sentenza #1 (01:30)
04. Fuga a cavallo (01:57)
05. Sentenza #2 (01:16)
06. Il ponte di corde #1 (00:55)
07. Il buono, il brutto, il cattivo #1 (01:34)
08. Il forte #1 (02:25)
09. Inseguimento (02:29)
10. Il deserto #1 (05:18)
11. La carozza dei fantasmi (02:12)
12. Il buono, il brutto, il cattivo #2 (01:00)
13. La missione San Antonio (02:18)
14. Padre Ramirez (02:41)
15. Marcetta (02:56)
16. La storia di un soldato #1 (01:28)
17. La storia di un soldato #2 (film vers.) (05:35)
18. Il treno militare (ext. vers.) (02:00)
19. Fine di una spia (01:17)
20. Il bandito monco (02:46)

Disc 4 – The Good, The Bad & The Ugly (Part 2)
01. Il bruno, il brutto, il cattivo #3 (01:46)
02. Due contro cinque (03:55)
03. Il forte #2 (03:18)
04. Marcetta senza speranza #1 (02:13)
05. Il forte #3 (01:25)
06. Marcetta senza speranza #2 (01:56)
07. Il forte #4 (00:51)
08. Morte di un soldato (03:12)
09. L’estasi dell’oro (03:29)
10. Il bruno, il brutto, il cattivo #4 (00:41)
11. Il triello #1 (film vers.) (04:51)
12. Il bruno, il brutto, il cattivo #5 (finale) (03:15)
13. Marcetta senza speranza #3 (bonus) (02:52)
14. Un uomo cos’e (bonus) (03:03)
15. Il tramonto (ext. album vers.) (bonus) (02:11)
16. Il ponte di corde #2 (bonus) (01:07)
17. La storia di un soldato #3 (album vers.) (bonus) (03:57)
18. Il triello @2 (album vers.) Il bruno, il brutto, il cattivo #6 (bonus) (05:06)
19. Titoli #2 (album vers.) (bonus) (02:43)

دانلود موسیقی متن فیلم The Dollars Trilogy

دانلود موسیقی متن فیلم The Dollars Trilogy – توسط Ennio Morricone

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *