دانلود موسیقی متن فیلم Encanto

(BY Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda)

دانلود موسیقی متن فیلم Encanto

Download Encanto Soundtrack By Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 739MB

مدت زمان : 5:09:08

Track (Number) : 100

1. Stephanie Beatriz;Olga Merediz;Encanto – Cast – The Family Madrigal (4:18)
2. Stephanie Beatriz – Waiting On A Miracle (2:42)
3. Jessica Darrow – Surface Pressure (3:23)
4. Carolina Gaitan;Stephanie Beatriz;Mauro Castillo;Adassa;Encanto – Cast;Rhenzy Feliz;Diane Guerrero – We Don’t Talk About Bruno (3:37)
5. Stephanie Beatriz;Diane Guerrero – What Else Can I Do? (3:00)
6. Sebastian Yatra – Dos Oruguitas (3:35)
7. Stephanie Beatriz;Olga Merediz;Adassa;John Leguizamo;Encanto – Cast;Maluma – All Of You (4:39)
8. Germaine Franco – ¡Hola Casita! (0:47)
9. Carlos Vives – Colombia, Mi Encanto (2:56)
10. Sebastian Yatra – Two Oruguitas (3:35)
11. Abre Los Ojos (3:17)
12. Meet La Familia (2:09)
13. I Need You (2:28)
14. Antonio’s Voice (2:15)
15. El Baile Madrigal (2:51)
16. The Cracks Emerge (1:23)
17. Tenacious Mirabel (1:36)
18. Breakfast Questions (1:26)
19. Bruno’s Tower (0:53)
20. Mirabel’s Discovery (2:57)
21. The Dysfunctional Tango (2:43)
22. Chasing The Past (2:27)
23. Family Allies (1:16)
24. The Ultimate Vision (2:11)
25. Isabela La Perfecta (1:21)
26. Las Hermanas Pelean (1:19)
27. The House Knows (1:29)
28. La Candela (3:21)
29. El Río (1:28)
30. It Was Me (1:21)
31. El Camino De Mirabel (2:10)
32. Mirabel’s Cumbia (2:49)
33. The Rat’s Lair (1:22)
34. Tío Bruno (2:24)
35. Impresiones Del Encanto (2:30)
36. La Cumbia De Mirabel (2:47)
37. The Family Madrigal (Instrumental) (4:18)
38. Waiting On A Miracle (Instrumental) (2:42)
39. Surface Pressure (Instrumental) (3:23)
40. We Don’t Talk About Bruno (Instrumental) (3:37)
41. What Else Can I Do? (Instrumental) (3:00)
42. Dos Oruguitas (Instrumental) (3:35)
43. All Of You (Instrumental) (4:54)
44. Colombia, Mi Encanto (Instrumental) (2:55)

Other Country OST
01. Carina Leitão;Helena Montez;Encanto – Elenco – A Família Madrigal (4:18)
02. Carina Leitão – À Espera de um Milagre (2:42)
03. Mariana Pacheco – No Fundo, Sempre (3:23)
04. Ana Cloé;Carina Leitão;Pedro Bargado;Sissi Martins;Encanto – Elenco;Alexandre Carvalho;Vania Pereira – Não Falamos do Bruno (3:37)
05. Carina Leitão;Vania Pereira – O Que Mais Me Faltou? (3:00)
07. Carina Leitão;Helena Montez;Heitor Lourenço;Sissi Martins;Encanto – Elenco;Mário Redondo – Todos Nós (4:39)

01. Olga Lucía Vives;Yaneth Waldman;Elenco de Encanto – La familia Madrigal (4:18)
02. Olga Lucía Vives – Un regalo mágico (2:42)
03. Sugey Torres – En lo profundo/Peso (3:23)
04. Carolina Gaitan;Olga Lucía Vives;Mauro Castillo;Daniela Sierra;Elenco de Encanto;Juanse Diez;Isabel Garcés – No se habla de Bruno (3:37)
05. Olga Lucía Vives;Isabel Garcés – Inspiración (3:00)
07. Olga Lucía Vives;Yaneth Waldman;Daniela Sierra;Elenco de Encanto;Alejandro Riñao;Maluma – Solo tú (4:39)
01. Margherita De Risi;Franca D’Amato;Encanto – Cast – La famiglia Madrigal (4:18)
02. Margherita De Risi – Un miracolo (2:42)
03. Alessia Amendola – La pressione sale (3:23)
04. Renata Fusco;Margherita De Risi;Fabrizio Vidale;Ilaria De Rosa;Encanto – Cast;Alvaro Soler;Diana del bufalo – Non si nomina Bruno (3:37)
05. Margherita De Risi;Diana del bufalo – Cos’altro farò? (3:00)
07. Margherita De Risi;Franca D’Amato;Ilaria De Rosa;Encanto – Cast;Luca Zingaretti;Gianfranco Miranda – Tutti voi (4:39)

01. Magdalena Turba;Uschi Brüning;Encanto – Cast – Familie Madrigal (4:18)
02. Magdalena Turba – Warten, dass ein Wunder kommt (2:42)
03. Jenniffer Kae – Druck (3:23)
04. Magdalena Turba;Yvonne Ambrée;Tommy Morgenstern;Anita Hopt;Encanto – Cast;Alvaro Soler;Yvonne Greitzke – Nur kein Wort über Bruno (3:37)
05. Magdalena Turba;Yvonne Greitzke – Was kann ich noch tun? (3:00)
07. Magdalena Turba;Uschi Brüning;Anita Hopt;Leonhard Mahlich;Encanto – Cast;Tobias Schmidt – Das seid ihr (4:39)

01. Yon-Ji Ham;Young-Joo Jeong;Encanto – Cast – The Family Madrigal (4:18)
02. Yon-Ji Ham – Waiting On A Miracle (2:42)
03. Yu-Joung Chung – Surface Pressure (3:23)
04. Yon-Ji Ham;Eun-Ae Kang;Hoon We;Encanto – Cast;Jung-Eun Yoo;Dan-Woo Lin;Bo-Na Kim – We Don’t Talk About Bruno (3:37)
05. Yon-Ji Ham;Bo-Na Kim – What Else Can I Do? (3:00)
07. Yon-Ji Ham;Young-Joo Jeong;Encanto – Cast;Jung-Eun Yoo;Yong-Woo Shin;Ra-Jun – All Of You (4:39)

01. Mari Evangelista;Marcia Fernandes;Elenco de Encanto – Família Madrigal (4:18)
02. Mari Evangelista – Só Um Milagre Pode Me Ajudar (2:42)
03. Lara Suleiman – Estou Nervosa (3:23)
04. Veridiana Benassi;Mari Evangelista;Claudio Galvan;Jeniffer Nascimento;Elenco de Encanto;Filipe Bragança;Larissa Cardoso – Não Falamos do Bruno (3:37)
05. Mari Evangelista;Larissa Cardoso – Que Mais Vou Fazer? (3:00)
07. Mari Evangelista;Marcia Fernandes;Sérgio Rufino;Jeniffer Nascimento;Elenco de Encanto;Felipe Araújo – Vocês (4:39)

01. Camille Timmerman;Dominique Quesnel;Encanto – Cast – La famille Madrigal (4:18)
02. Camille Timmerman – J’attends le miracle (2:42)
03. Ana Ka – Sous les apparences (3:23)
04. Camille Timmerman;Sharon Laloum;Julian Ortiz Cardona;Angèle Humeau;Encanto – Cast;Tom Almodar;Kaycie Chase – Ne parlons pas de Bruno (3:37)
05. Camille Timmerman;Kaycie Chase – Que sais-je faire d’autre? (3:00)
07. Camille Timmerman;Dominique Quesnel;José Garcia;Angèle Humeau;Encanto – Cast;Benoît Cauden – Pour la vie (4:41)

01. Ada Szczepaniak;Krystyna Tkacz;Nasze Magiczne Encanto – Obsada – Rodzina Madrigal (4:18)
02. Ada Szczepaniak – Licząc na cud (2:42)
03. Anna Szymańczyk – Pancerz – presja (3:23)
04. Anna Serafinska;Ada Szczepaniak;Damian Ukeje;Monika Borzym;Nasze Magiczne Encanto – Obsada;Antoni Scardina;Natalia Piotrowska-Paciorek – Nie mówimy o Brunie (3:37)
05. Ada Szczepaniak;Natalia Piotrowska-Paciorek – Chcieć znaczy móc (3:00)
07. Ada Szczepaniak;Krystyna Tkacz;Monika Borzym;Cezary Pazura;Nasze Magiczne Encanto – Obsada;Tomasz Osica – Cała ty, cały ty (4:39)

01. Регина Тодоренко;Марина Бакина – Семейство Мадригаль (4:18)
02. Регина Тодоренко – Волшебство (2:42)
03. Таис Урумидис – На самом деле (3:23)
04. Регина Тодоренко;Юлия Чуракова;Михаил Хрусталёв;Ксения Рассомахина;Никита Лелявин;Елизавета Шэйх – Не упоминай Бруно (3:37)
05. Регина Тодоренко;Ксения Рассомахина – Что я могу? (3:00)
07. Регина Тодоренко;Марина Бакина;Тимур Родригез;Егор Жирнов;Елизавета Шэйх – Наше родство (4:39)

دانلود موسیقی متن فیلم Encanto

دانلود موسیقی متن فیلم Encanto – توسط Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *