خانه موسیقی متن موسیقی متن فیلم دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II – توسط Ennio Morricone

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II – توسط Ennio Morricone

0

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II

(BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II – توسط Ennio Morricone

Download Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II Soundtrack By Ennio Morricone

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : France

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 2.4G

مدت زمان : 16:49:37

Track (Number) : 274

CD1
01. Le pistole non discutono – Le pistole non discutono (2:35)
02. Le pistole non discutono – Gli indiani (2:14)
03. Le pistole non discutono – Lonesome Billy •Peter Tevis• (1:54)
04. Una pistola per Ringo – A Pistol for Ringo (2:21)
05. Una pistola per Ringo – Heroic Mexico (1:35)
06. Una pistola per Ringo – The Slaughter (2:00)
07. Il ritorno di Ringo – The Return of Ringo •Maurizio Graf• (2:18)
08. Il ritorno di Ringo – The Disguise (2:26)
09. Il ritorno di Ringo – The Wedding and the Revenge (1:30)
10. Il ritorno di Ringo – The Peace Comes Back in Mimbres (2:25)
11. La resa dei conti – Run Man Run •Christy• (2:52)
12. La resa dei conti – La corrida (1:53)
13. La resa dei conti – Primo deserto (2:32)
14. La resa dei conti – La resa dei conti (seconda caccia) (2:25)
15. Faccia a faccia – Faccia a faccia (3:14)
16. Faccia a faccia – Faccia a faccia (intermezzo) (2:47)
17. Il grande silenzio – Il grande silenzio (2:31)
18. Il grande silenzio – Passagge nel tempo (2:28)
19. Il grande silenzio – E l’amore verrà (2:01)
20. Il grande silenzio – Barbara e tagliente (2:05)
21. Il grande silenzio – Voci del deserto (2:43)
22. Il grande silenzio – Invito all’amore (4:04)
23. La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza? – Seq.1 (4:39)
24. La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza? – Seq.5 (1:29)
25. La banda J. & S. – Sonny (5:22)
26. La banda J. & S. – Sweet Susan (5:23)
27. La banda J. & S. – Wanted Dead or Alive (3:43)

CD2
01. Il mio nome è Nessuno – Il mio nome è Nessuno #1 (3:12)
02. Il mio nome è Nessuno – Buona fortuna Jack (5:07)
03. Il mio nome è Nessuno – Mucchio selvaggio (2:42)
04. Il mio nome è Nessuno – Se sei qualcuno è colpa mia (4:47)
05. Il mio nome è Nessuno – Con i migliori auguri (2:06)
06. Il mio nome è Nessuno – Uno strano barbiere (6:58)
07. Il mio nome è Nessuno – Più delle walkirie (2:21)
08. Il mio nome è Nessuno – Un insolita attesa (2:05)
09. Il mio nome è Nessuno – La favola dell’uccellino (1:48)
10. Il mio nome è Nessuno – Balletto degli specchi (1:33)
11. Il mio nome è Nessuno – Il mio nome è Nessuno #2 (1:35)
12. Un genio, due compari, un pollo – Un genio, due compari, un pollo (3:53)
13. Un genio, due compari, un pollo – Il pollo (3:17)
14. Un genio, due compari, un pollo – Pepper Chewing‐Chum (2:43)
15. Un genio, due compari, un pollo – Cavalcata… per Elisa (3:17)
16. Un genio, due compari, un pollo – Un bacio asfissiante (1:13)
17. Un genio, due compari, un pollo – Suspense per Joe (2:11)
18. Un genio, due compari, un pollo – Quando arriva l’amore (3:38)
19. Un genio, due compari, un pollo – Ansie dell’oro (2:31)
20. Un genio, due compari, un pollo – Glory, Glory, Glory •Catherine Howe• (2:48)
21. Un genio, due compari, un pollo – Partita e poker (1:17)
22. Un genio, due compari, un pollo – Dolore e gioia (1:28)
23. Un genio, due compari, un pollo – La miccia (1:20)
24. Un genio, due compari, un pollo – Questa pazza pazza corsa (2:40)
25. Occhio alla penna – Estasi del miracolo (2:56)
26. Occhio alla penna – Occhio alla penna (2:21)

CD3
01. La Califfa – La Califfa (2:40)
02. La Califfa – Le donne al fiume (1:11)
03. La Califfa – Finale (2:20)
04. Svegliati e uccidi – Svegliati e uccidi (2:32)
05. La cugina – La sera, la notte, il giorno (4:11)
06. La cugina – De copalamo (3:25)
07. I pugni in tasca – I pugni in tasca (3:34)
08. I pugni in tasca – Subdolo (2:18)
09. Escalation – Escalation (3:07)
10. Cosa avete fatto a Solange? – Cosa avete fatto a Solange? (2:40)
11. Cosa avete fatto a Solange? – Una tromba e la sua notte (3:00)
12. Il giro del mondo degli innamorati di Peynet – Forsa basta (3:46)
13. Metello – Metello (tema titoli) (2:48)
14. Metello – Tema sciopero (solenne triste) (2:10)
15. H2S – H2S (4:25)
16. La proprietà non è più un furto – Colpo (2:56)
17. La tarantola dal ventre nero – Un uomo si è dimesso (3:05)
18. Uccellacci e uccellini – Uccellacci e uccellini •Domenico Modugno• (2:30)
19. Uccellacci e uccellini – San Francesco parla agli uccelli (1:33)
20. Teorema – Frammenti (2:33)
21. Teorema – L’ultima corrida (2:44)
22. Il fiore delle Mille e una notte – Tema di Dunja (2:44)
23. Il fiore delle Mille e una notte – Tema di Aziza (2:38)
24. Maddalena – Come Maddalena (9:12)

CD4
01. Le Clan des Siciliens – Dialogo No.2 (M0, générique début, version film) (3:23)
02. Sans mobile apparent – Sans mobile apparent (4:25)
03. Sans mobile apparent – Ricerca (2:14)
04. Sans mobile apparent – Sans mobile apparent (#3) (2:04)
05. Le secret – Le secret (4:55)
06. Le secret – De la mer (3:39)
07. L’attentat – Midi à Saint-Germain des Prés (3:56)
08. L’attentat – Valse à l’ambassade (3:27)
09. L’attentat – Trahison politique (5:33)
10. Le trio infernal – Deuxième danse nuptiale (3:27)
11. Le trio infernal – Le trio infernal (6:02)
12. Le trio infernal – Acide et charme (3:48)
13. Le trio infernal – Requiem à l’acide sulfurique (5:24)
14. René la canne – René la canne (3:02)
15. René la canne – Vachement douce et doucement vache (3:45)
16. René la canne – La comédie du voleur (1:46)
17. René la canne – Passeport pour le plaisir (4:01)
18. La banquière – Dédicace (3:38)
19. La banquière – La banquière (valse #1) (3:15)
20. La banquière – Les jeux de l’amour (2:40)

CD5
01. Espion, lève-toi – Marche en la #1 (3:03)
02. Espion, lève-toi – Bugle pour Anna (la rencontre) (2:24)
03. Espion, lève-toi – Téléphone sans réponse (1:23)
04. Espion, lève-toi – Marche en la #2 (2:27)
05. Espion, lève-toi – Mélodie pour Anna (2:48)
06. One, Two, Two : 122, rue de Provence – One Two Two (4:27)
07. One, Two, Two : 122, rue de Provence – Première expérience (1:39)
08. One, Two, Two : 122, rue de Provence – Photo indiscrète (2:03)
09. One, Two, Two : 122, rue de Provence – 122 rue de Provence (2:34)
10. One, Two, Two : 122, rue de Provence – Encore loin (4:15)
11. Le ruffian – Viaggio in quattro (ripresa seconda) (3:35)
12. Le ruffian – Sporco ma distinto (2:00)
13. Le ruffian – Amici come pochi (2:42)
14. Le ruffian – Viaggio in quattro (1:59)
15. Le ruffian – Ricardo Rosa (3:00)
16. Le ruffian – Western? (3:44)
17. Les voleurs de la nuit – Thieves After Dark (4:47)
18. Les voleurs de la nuit – Unconscious Happiness (1:47)
19. Les voleurs de la nuit – Theme of Young Lovers (3:48)
20. En mai, fais ce qu’il te plaît – En mai (8:56)
21. En mai, fais ce qu’il te plaît – Tous ensemble (2:39)
22. En mai, fais ce qu’il te plaît – A la recherche de la paix (6:29)

CD6
01. Metti, una sera a cena – Metti, una sera a cena (Uncut Version) (4:54)
02. Metti, una sera a cena – Croce d’amore (2:30)
03. Metti, una sera a cena – Uno che grida amore (4:32)
04. Metti, una sera a cena – Ti prego, amami (2:20)
05. Menage all’italiana – In fondo ai miei occhi •Anna Moffo• (1:42)
06. Menage all’italiana – Matrimonio felice (2:07)
07. Quando le donne avevano la coda – Quando le donne avevano la coda (2:49)
08. Quando le donne avevano la coda – Nascita di Filli (1:46)
09. Quando le donne avevano la coda – Can can delle ‘Filli’ (5:38)
10. Anche se volessi lavorare, che faccio? – Titoli (2:59)
11. Anche se volessi lavorare, che faccio? – Tramonto (2:04)
12. La cage aux folles – Il vizietto (3:14)
13. La cage aux folles – L’onorevole famiglia (1:07)
14. La cage aux folles – Una strana coppia (2:33)
15. La cage aux folles – Dopo la scenata (3:09)
16. Il ladrone – Il ladrone (4:00)
17. Il ladrone – Debora (4:03)
18. Il ladrone – Pensiero del ladrone (2:57)
19. Il ladrone – I poveri e la terra (3:55)
20. Dove vai in vacanza? (Sarò tutta per te) – Laringomania (3:33)
21. Al cuore si comanda – Sulla gru (2:05)
22. Al cuore si comanda – Tante amiche del cuore (2:21)
23. Al cuore si comanda – Amore in salvo (4:16)

CD7
01. Days of Heaven – Harvest (3:01)
02. Days of Heaven – Threshing (2:06)
03. Days of Heaven – The Farmer and the Girl (1:57)
04. Days of Heaven – Pursuit Theme (1:27)
05. Days of Heaven – Happiness (2:16)
06. Days of Heaven – Empty House (1:26)
07. Days of Heaven – Days of Heaven (3:24)
08. Exorcist II: The Heretic – Regan’s Theme (2:59)
09. Exorcist II: The Heretic – Pazuzu (2:54)
10. Exorcist II: The Heretic – Interrupted Melody (Suspended Sound) (2:47)
11. Exorcist II: The Heretic – Little Afro-Flemish Mass (4:34)
12. Exorcist II: The Heretic – Magic and Ecstasy (3:04)
13. Exorcist II: The Heretic – Regan’s Theme (Floating Sound) (2:12)
14. ¡Átame! – ¡Átame! #1 (2:46)
15. ¡Átame! – El castillo encantado (3:12)
16. ¡Átame! – Noche urbana (5:44)
17. ¡Átame! – Déjame sola (3:46)
18. ¡Átame! – El pueblo deshabitado (2:13)
19. ¡Átame! – ¡Átame! #2 (3:02)
20. Rampage – Rampage #1 (4:18)
21. Rampage – Run, Run, Run (2:36)
22. Rampage – Magma (2:21)
23. Rampage – Mother (2:01)
24. Rampage – Rampage #2 (4:02)

CD8
01. Hamlet – Hamlet (2:44)
02. Hamlet – The King is Dead (4:47)
03. Hamlet – The Banquet (1:43)
04. Hamlet – Ophelia (3:08)
05. Frantic – Frantic #1 (6:08)
06. Frantic – On the Roofs of Paris (6:06)
07. Frantic – In the Garage (4:17)
08. Frantic – One Flugelhorn (3:23)
09. Frantic – Frantic #2 (4:12)
10. Lolita – Lolita #1 (2:25)
11. Lolita – Love in the Morning (3:40)
12. Lolita – Requiescant (2:15)
13. Lolita – Quilty (4:18)
14. Lolita – Lolita #2 (4:14)
15. U Turn – Grace (4:40)
16. U Turn – U Turn (2:23)
17. U Turn – A Banjo in the Desert (2:49)
18. U Turn – End of Sheriff (4:37)
19. U Turn – Old Family Souvenirs (3:54)

CD9
01. In the Line of Fire – In the Line of Fire (2:22)
02. In the Line of Fire – Lilly and Frank (4:01)
03. In the Line of Fire – Frank (1:35)
04. In the Line of Fire – Taking the Bullet (2:40)
05. White Dog – Protected Attack (2:23)
06. White Dog – Saving Cops (1:11)
07. White Dog – Attack (0:57)
08. White Dog – Death of a Dog / End Credits (4:59)
09. Bloodline – Pills on Parade (3:27)
10. Bloodline – Resolution / End Title (3:48)
11. The Big Man – Main Titles (3:29)
12. The Big Man – Road Training (2:21)
13. The Big Man – Round Dix (3:40)
14. The Big Man – End Titles (3:32)
15. Disclosure – Serene Family (4:11)
16. Disclosure – With Energy and Decision (2:07)
17. Disclosure – Sex, Power and Computers (2:34)
18. Disclosure – Preparation and Victory (4:06)
19. Bugsy – For Her, For Him (4:52)
20. Bugsy – The Dis is Cast (3:27)
21. Mission to Mars – A Heart Beats in Space (7:57)
22. Mission to Mars – Where? (5:32)

CD10
01. Cacciatori di navi – Ship Hunters (7:26)
02. Cacciatori di navi – Depths (3:27)
03. Cacciatori di navi – Pororoca (7:31)
04. Oceano – Oceano (4:07)
05. Oceano – Le maschere morte (2:46)
06. Oceano – Tanai (2:21)
07. Oceano – Piccola ouverture (1:51)
08. Oceano – Partenza (2:20)
09. Nostromo – The Tropical Variation (3:22)
10. Nostromo – Nostromo (4:28)
11. Nostromo – Sulaco’s Band (2:48)
12. Nostromo – The Silver of the Mine (5:46)
13. Nostromo – Silver Convoy (2:24)
14. I guardiani del cielo – And Will You Love Me? •Antonella Ruggiero• (4:28)
15. I guardiani del cielo – Inseguire nel vento (3:05)
16. I guardiani del cielo – Un’avventura romantica (3:44)
17. I guardiani del cielo – Sopra di noi (3:52)
18. I guardiani del cielo – Un equivoco (3:34)
19. I guardiani del cielo – I guardiani del cielo (4:25)

CD11
01. Moses the Lawgiver – Tema di Mosé (Titoli di testa) (4:07)
02. Moses the Lawgiver – Esodo primo (3:11)
03. Moses the Lawgiver – Battaglia e Mar Rosso (6:34)
04. Moses the Lawgiver – Lamentazione prima (5:58)
05. Moses the Lawgiver – Israel (5:03)
06. Moses the Lawgiver – Tema Di Mosé (Viaggio) (4:28)
07. Moses the Lawgiver – Esodo secondo (3:09)
08. Moses the Lawgiver – Le quaglie (2:32)
09. Moses the Lawgiver – Tema di Mosé (Titoli di coda) (4:08)
10. Secret of the Sahara – Secret of the Sahara #1 (4:30)
11. Secret of the Sahara – Red Ghosts (4:30)
12. Secret of the Sahara – The Hawk (3:06)
13. Secret of the Sahara – Kerim (2:56)
14. Secret of the Sahara – Dance of the Snakes (3:46)
15. Secret of the Sahara – Saharan Dream •Amii Stewart• (3:10)
16. Secret of the Sahara – Meeting Orso (1:49)
17. Secret of the Sahara – The Myth and the Adventure (4:30)
18. Secret of the Sahara – Dance of the Chess Game (2:35)
19. Secret of the Sahara – Secret of the Sahara #2 (4:29)

CD12
01. Ad ogni costo – Punto e basta (Titoli di testa) (2:57)
02. Ad ogni costo – Dirgli solo no #2 (2:36)
03. Ad ogni costo – Ad ogni costo (2:45)
04. Ad ogni costo – Vai via malinconia #2 (1:40)
05. Ad ogni costo – In chiesa (2:30)
06. Ad ogni costo – Dirgli solo no (2:14)
07. Ad ogni costo – Vai via malinconia #4 (2:34)
08. Красная палатка – Love Theme from The Red Tent (3:35)
09. Красная палатка – Do Dreams Go On (2:33)
10. Красная палатка – Death at the Pole (4:14)
11. Красная палатка – A Love Like the Snow (2:16)
12. Красная палатка – Message From Rome (1:43)
13. Красная палатка – They’re Alive (1:43)
14. Красная палатка – Farewell (2:56)
15. Queimada! – Abolição (5:08)
16. Queimada! – Queimada prima (1:31)
17. Queimada! – Verso il futuro (Primo) (4:39)
18. Queimada! – Queimada seconda (4:09)
19. Queimada! – Jose Dolores (1:30)
20. Queimada! – Osanna (4:22)
21. Holocaust 2000 – Holocaust (2:33)
22. Holocaust 2000 – Ritorno di suoni (1:18)
23. Holocaust 2000 – Jesus (3:01)
24. La leggenda del pianista sull’oceano – The Legend of 1900 (8:07)

CD13
01. The Scarlet and the Black – Rome 1942, Open City (3:44)
02. The Scarlet and the Black – Memories of Rome (1:47)
03. The Scarlet and the Black – Vatican Story (2:37)
04. The Scarlet and the Black – The Disguises (2:41)
05. The Scarlet and the Black – The Prisoners (2:44)
06. The Scarlet and the Black – In Saint Peters (1:48)
07. The Scarlet and the Black – Francescas’s Departure (1:39)
08. The Scarlet and the Black – The Execution of Morosini (1:34)
09. The Scarlet and the Black – A War of Nerves (2:26)
10. The Scarlet and the Black – Christmas 1942 (1:29)
11. The Scarlet and the Black – Attacks on the Underground (4:43)
12. The Scarlet and the Black – Finale, dedicated to O’Flaherty (3:56)
13. Gott mit uns – All’erta (2:15)
14. Gott mit uns – Percussioni e marcia (2:04)
15. Gott mit uns – Lontano (3:52)
16. L’Agnese va a morire – L’Agnese va a morire (3:14)
17. L’Agnese va a morire – Ostinazione e impegno (5:01)
18. L’Agnese va a morire – Un breve canto, un lungo grido (1:27)
19. Casualties of War – The Death of Oahn (2:32)
20. Casualties of War – Casualties of War (9:26)
21. A Time of Destiny – Rifac; The Storm II (2:09)
22. A Time of Destiny – Love and Dreams (2:28)
23. A Time of Destiny – Dies irae – The Bell Tower (3:32)
24. A Time of Destiny – Forgiveness (3:25)

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: Musiques De Films (1964-2015) Vol.II – توسط Ennio Morricone

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *