خانه موسیقی متن موسیقی متن فیلم دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas – توسط Hans J. Salter, David Buttolph

دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas – توسط Hans J. Salter, David Buttolph

0

دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas

(BY Hans J. Salter, David Buttolph)

دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas

Download The Far Horizons / The Secret of the Incas Soundtrack By Hans J. Salter, David Buttolph

ژانر : Score

سال : 2013 (1955, 1954)

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 129MB

مدت زمان : 1:09:51

Track (Number) : 34

01 – The Far Horizons – Prelude – Virginia Reel (3:19)
02 – The Far Horizons – Minnetarees – Indian Tepee (2:03)
03 – The Far Horizons – Proclamation (1:57)
04 – The Far Horizons – Fork Of The River (1:56)
05 – The Far Horizons – Separation (1:21)
06 – The Far Horizons – Rescue (2:35)
07 – The Far Horizons – Cold Steel (2:06)
08 – The Far Horizons – Won Woman (2:45)
09 – The Far Horizons – Shoshones (1:54)
10 – The Far Horizons – Bridal Tent (3:22)
11 – The Far Horizons – Dishonor (1:10)
12 – The Far Horizons – Journey West (2:07)
13 – The Far Horizons – Trouble Ahead (2:17)
14 – The Far Horizons – Easy Prey – Ambush (4:32)
15 – The Far Horizons – White House (0:43)
16 – The Far Horizons – Finale (3:23)
17 – Secret Of The Incas – Prelude (Parts 1 & 2) (3:10)
18 – Secret Of The Incas – Native Music #1 (Alternate) (1:19)
19 – Secret Of The Incas – Elena Arrives (2:12)
20 – Secret Of The Incas – Cocktail Music #2 (3:40)
21 – Secret Of The Incas – By The Campfire (4:13)
22 – Secret Of The Incas – Dance To The Sun (1:41)
23 – Secret Of The Incas – Pilgrimage (Part 2) (1:17)
24 – Secret Of The Incas – Elena And Harry Quarrel (2:08)
25 – Secret Of The Incas – Native Dance #4 (1:08)
26 – Secret Of The Incas – Sunburst Stolen (Part 2) (2:45)
27 – Secret Of The Incas – Morgan’s Death (2:28)
28 – Secret Of The Incas – End Title (0:23)
29 – The Far Horizons – Julia’s Minuet (1:57)
30 – The Far Horizons – Salter’s Gavotte (0:42)
31 – The Far Horizons – Choose Your Partner (1:19)
32 – The Far Horizons – To The Colors (0:32)
33 – Secret Of The Incas – Tango (1:08)
34 – Secret Of The Incas – Cocktail Music #5 (0:38)

دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas

دانلود موسیقی متن فیلم The Far Horizons / The Secret of the Incas – توسط Hans J. Salter, David Buttolph

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *