دانلود موسیقی متن فیلم The Film Music Of Ralph Vaughan Williams Vol. 1-3

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم The Film Music Of Ralph Vaughan Williams Vol. 1-3

Download The Film Music Of Ralph Vaughan Williams Vol. 1-3 Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2002-2006

کشور : UK

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 517MB

مدت زمان : 3:35:57

Track (Number) : 72

Vol.1
1. Scott of the Antarctic: Main Titles (2:07)
2. Scott of the Antarctic: Prologue (1:56)
3. Scott of the Antarctic: Doom (1:20)
4. Scott of the Antarctic: Sculpture Scene (2:08)
5. Scott of the Antarctic: Ship’s Departure (1:14)
6. Scott of the Antarctic: Ice Floes (4:49)
7. Scott of the Antarctic: Penguin Dance (0:53)
8. Scott of the Antarctic: Aurora (2:54)
9. Scott of the Antarctic: Pony March (0:56)
10. Scott of the Antarctic: Blizzard (2:02)
11. Scott of the Antarctic: Distant Glacier (2:08)
12. Scott of the Antarctic: Climbing the Glacier (1:10)
13. Scott of the Antarctic: Scott on the Glacier (2:24)
14. Scott of the Antarctic: Snow Plain (3:11)
15. Scott of the Antarctic: The Return (1:42)
16. Scott of the Antarctic: Descending the Glacier (2:37)
17. Scott of the Antarctic: The Deaths of Evans and Oates (5:18)
18. Scott of the Antarctic: End Titles (2:39)
19. Coastal Command Suite: Prelude (1:40)
20. Coastal Command Suite: The Hebrides (2:06)
21. Coastal Command Suite: U-boat Alert (2:54)
22. Coastal Command Suite: Taking-off at Night (2:00)
23. Coastal Command Suite: The Hudsons take-off from Iceland (2:21)
24. Coastal Command Suite: Dawn Patrol (Quiet Determination) (4:01)
25. Coastal Command Suite: Battle of the Beauforts (3:53)
26. Coastal Command Suite: Finale (4:57)
27. The People’s Land (13:20)

Vol.2
1. 49th Parallel: Prelude (2:15)
2. 49th Parallel: Prologue (11:21)
3. 49th Parallel: Control Room Alert (2:04)
4. 49th Parallel: Hudson Bay Post (1:28)
5. 49th Parallel: Looting the Store (0:47)
6. 49th Parallel: Death of Kühnecke (1:58)
7. 49th Parallel: Anna’s Volkslied (3:15)
8. 49th Parallel: The Wheat Harvest (1:48)
9. 49th Parallel: Winnipeg I (2:51)
10. 49th Parallel: Winnipeg II (1:09)
11. 49th Parallel: Nazi March (3:16)
12. 49th Parallel: Indian Music I (0:30)
13. 49th Parallel: Indian Music II (1:01)
14. 49th Parallel: Indian Music III (0:47)
15. 49th Parallel: Lake in the Mountains (2:09)
16. 49th Parallel: Prelude (closing titles) (2:16)
17. The Dim Little Island (7:39)
18. The England of Elizabeth: I. Titles (9:41)
19. The England of Elizabeth: II. Books (3:33)
20. The England of Elizabeth: III. Stratford (5:25)
21. The England of Elizabeth: IV. Treasures (2:15)
22. The England of Elizabeth: V. King’s College (3:32)

Vol.3
1. The Story of a Flemish Farm: I. The Flag Flutters in the Wind (2:41)
2. The Story of a Flemish Farm: II. Night by the Sea, Farewell to the Flag (2:25)
3. The Story of a Flemish Farm: III. Dawn in the Old Barn, The Parting of the Lovers (5:46)
4. The Story of a Flemish Farm: IV. In the Café (2:22)
5. The Story of a Flemish Farm: V. The Major Goes to Face his Fate (3:13)
6. The Story of a Flemish Farm: VI. The Dead Man’s Kit (4:23)
7. The Story of a Flemish Farm: VII. The Wanderings of the Flag (4:30)
8. The Loves of Joanna Godden (15:20)
9. Bitter Springs: Main Titles and Opening Music (4:30)
10. Bitter Springs: Rocks (2:21)
11. Bitter Springs: First Desert (1:34)
12. Bitter Springs: Waterhole (2:13)
13. Bitter Springs: End of the Trek (2:45)
14. Bitter Springs: Axes (0:30)
15. Bitter Springs: Kangaroos (2:00)
16. Bitter Springs: Boomerang (1:38)
17. Bitter Springs: Housewarming (1:38)
18. Bitter Springs: Hunters (0:39)
19. Bitter Springs: Fire (1:47)
20. Bitter Springs: Abos Retreat (1:16)
21. Bitter Springs: Warragani Boy (0:40)
22. Bitter Springs: Ma and Abos (0:55)
23. Bitter Springs: Round Up (1:39)

دانلود موسیقی متن فیلم The Film Music Of Ralph Vaughan Williams Vol. 1-3

دانلود موسیقی متن فیلم The Film Music Of Ralph Vaughan Williams Vol. 1-3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *