دانلود موسیقی متن فیلم The French Dispatch

(BY Alexandre Desplat)

دانلود موسیقی متن فیلم The French Dispatch – توسط Alexandre Desplat

Download The French Dispatch Soundtrack By Alexandre Desplat

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : USA

فرمت : FLAC 24bit

کیفیت : lossless

حجم : 397MB

مدت زمان : 48:39

Track (Number) : 28

01. 1m1_Obituary_AIR_v.16_Final_Mix_-_Flat_VCA_c1107_01.01.20.02_2.0 (3:38)
02. 1m4_Obituary_Reprise_AIR_v.4_Final_Mix_-_Flat_VCA_c1107_01.05.51.18_2.0 (0:31)
03. 3m1_Hobby_Room_AIR_v.4_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.00.28.07_2.0 (1:57)
04. 3m2_Ashtrays_Pots_and_Macrame_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.02.55.20_2.0 (1:25)
05. 3m3_Moses_Rosenthaler_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.04.52.17_2.0 (1:57)
06. 3m5_Long_Prison_Sentence_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.07.47.10_2.0 (0:53)
07. 3m6_Clay_Pottery_and_Basket_Weaving_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.09.18.20_2.0 (1:46)
08. 3m7_Laundry_Room_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.12.03.03_2.0 (0:54)
09. 3m8_Cadazio_Uncles_and_Nephew_Gallerie_AIR_v.5_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.1_mWgBgG2 (0:58)
10. 3m9_Special_Parole_Board_Review_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.15.02.16_2.0 (1:29)
11. 3m10_Far_and_Wide_Montage_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.16.27.07_2.0 (1:47)
12. 3m11_Electric_Chair_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.19.03.15_2.0 (1:50)
13. 3m12_Three_Years_Later_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.21.32.22_2.0 (1:35)
14. 3m13_Sleeper_Plane_AIR_v.8_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.23.29.09_2.0_o5eU (1:49)
15. 3m15-16_Well_Done_Moses_In_That_Moment_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.2_ZnwQORM (2:55)
16. 3m17_Order_of_the_Caged_Lion_Album_v.5_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_03.31.25.08_2.0 (1:23)
17. 5m1_Police_Cooking_AIR_v.8_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.01.32.00_2.0 (2:07)
18. 5m2_Commissaires_Dinner_AIR_v.9_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.04.09.07_2.0 (5:20)
19. 5m3_Kidnappers_Lair_AIR_v.5_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.13.25.03_2.0_w4gaZiD (2:07)
20. 5m4_Battle_Plan_AIR_v.5_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.16.54.17_2.0_rnguQAF (1:42)
21. 5m5_Radio_Announcement_Zut_AIR_v.11_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.20.29.15_2.0 (0:24)
22. 5m6_Firefight_AIR_v.4_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.20.53.18_2.0 (0:51)
23. 5m6b_Is_It_An_Underling_AIR_v.3_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.21.45.21_2.0 (0:34)
24. 5m7_Blackbird_Pie_AIR_v.7_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.22.27.13_2.0 (0:59)
25. 5m8_Rescue_AIR_v.4_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.23.27.16_2.0 (0:54)
26. 5m9_Car_Chase_AIR_v.8_Final_Mix_Flat_VCA_05.24.46.17_2.0 (1:58)
27. 5m10_Lt_Nescaffier_AIR_v.6_Final_Mix_Flat_VCA_c1107_05.28.23.19_2.0 (2:06)
28. 6m1_Obituary_Reprise_AIR_v.6_Final_Mix_-_Flat_VCA_c1107_06.01.15.06_2.0 (3:03)

دانلود موسیقی متن فیلم The French Dispatch

دانلود موسیقی متن فیلم The French Dispatch – توسط Alexandre Desplat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *