دانلود موسیقی متن فیلم Back to the Future, Pt. II [Expanded Edition]

(BY Alan Silvestri)

دانلود موسیقی متن فیلم Back to the Future, Pt. II [Expanded Edition] – توسط Alan Silvestri

Download Back to the Future, Pt. II [Expanded Edition] Soundtrack By Alan Silvestri

ژانر : Score

سال : 2015

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 235MB

مدت زمان : 01:39:00

Track (Number) : 37

1. Back to Back / It’s Your Kids (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:38
2. Main Title (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score [Extended Version]) – 3:19
3. The Future (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 5:22
4. Chicken / Hoverboard Chase (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 3:12
5. A Flying Delorean? (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 4:28
6. I’m in the Future / Biff Steals DeLorean (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:12
7. Chicken Needles / Jenn Sees Jenn (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:56
8. Biff’s World / 27th Floor (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:08
9. My Father! (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:03
10. Alternate 1985 (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 3:02
11. Gray’s Sports Alamanac / If They Ever Did (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 4:26
12. Something Inconspicuous (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 1:33
13. You’ll Never Lose / Old New DeLorean (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 3:18
14. Pair O’ Docs (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 1:26
15. The Book (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 4:49
16. Nobody / Tunnel Chase (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 5:46
17. Burn the Book (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 2:24
18. He’s Gone (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 0:43
19. Western Union (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 1:52
20. I’m Back / End Logo (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 0:59
21. The West (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 0:57
22. End Title (From “Back to the Future, Pt. II” Original Score) – 4:37
23. Back to Back (Alternate) – 1:02
24. Main Title (Alternate) – 3:54
25. The Future (Alternate) – 5:23
26. Hoverboard Chase (Alternate) – 2:50
27. A Flying DeLorean? (Alternate) – 4:32
28. Biff’s World (Alternate) – 1:35
29. If They Ever Did (Alternate Segment) – 2:05
30. You’ll Never Lose (Alternate) – 2:52
31. Western Union (Alternate #1) – 2:04
32. I’m Back (Alternate #1) – 0:34
33. Western Union (Alternate #2) – 1:59
34. I’m Back (Alternate #2) – 0:24
35. End Logo (Alternate) – 0:17
36. The West (Alternate) – 1:17
37. End Title (Alternate) – 4:37

دانلود موسیقی متن فیلم Back to the Future, Pt. II [Expanded Edition]

دانلود موسیقی متن فیلم Back to the Future, Pt. II [Expanded Edition] – توسط Alan Silvestri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *