دانلود موسیقی متن فیلم L’Apocalypse Des Animaux

(Complete Vagos Edition BY Vangelis)

دانلود موسیقی متن فیلم L’Apocalypse Des Animaux

Download L’Apocalypse Des Animaux Soundtrack Complete Vagos Edition By Vangelis

ژانر : Score

سال : 2004 (1972)

کشور : France

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 270MB

مدت زمان : 1:41:52

Track (Number) : 91

CD1
1. Track 01 (0:42)
2. Track 02 (1:01)
3. Track 03 (1:30)
4. Track 04 (0:37)
5. Track 05 (1:00)
6. Track 06 (0:53)
7. Track 07 (0:41)
8. Track 08 (2:06)
9. Track 09 (1:15)
10. Track 10 (1:09)
11. Track 11 (1:00)
12. Track 12 (0:41)
13. Track 13 (0:43)
14. Track 14 (0:32)
15. Track 15 (2:52)
16. Track 16 (0:44)
17. Track 17 (0:37)
18. Track 18 (1:15)
19. Track 19 (0:32)
20. Track 20 (1:14)
21. Track 21 (1:04)
22. Track 22 (2:19)
23. Track 23 (1:11)
24. Track 24 (0:44)
25. Track 25 (2:08)
26. Track 26 (1:17)
27. Track 27 (1:44)
28. Track 28 (0:33)
29. Track 29 (0:47)
30. Track 30 (0:12)
31. Track 31 (1:24)
32. Track 32 (0:37)
33. Track 33 (2:01)
34. Track 34 (1:14)
35. Track 35 (0:52)
36. Track 36 (1:22)
37. Track 37 (1:08)
38. Track 38 (0:14)
39. Track 39 (1:14)
40. Track 40 (0:26)
41. Track 41 (0:37)
42. Track 42 (0:50)
43. Track 43 (1:18)
44. Track 44 (0:51)

CD2
45. Track 01 (0:45)
46. Track 02 (1:32)
47. Track 03 (0:58)
48. Track 04 (0:43)
49. Track 05 (0:31)
50. Track 06 (1:18)
51. Track 07 (0:16)
52. Track 08 (1:07)
53. Track 09 (1:10)
54. Track 10 (0:17)
55. Track 11 (2:49)
56. Track 12 (0:53)
57. Track 13 (2:53)
58. Track 14 (0:58)
59. Track 15 (0:42)
60. Track 16 (0:27)
61. Track 17 (0:43)
62. Track 18 (2:08)
63. Track 19 (1:12)
64. Track 20 (1:11)
65. Track 21 (0:32)
66. Track 22 (1:04)
67. Track 23 (0:29)
68. Track 24 (1:15)
69. Track 25 (0:14)
70. Track 26 (2:27)
71. Track 27 (0:58)
72. Track 28 (2:14)
73. Track 29 (0:50)
74. Track 30 (0:24)
75. Track 31 (0:34)
76. Track 32 (2:06)
77. Track 33 (0:36)
78. Track 34 (0:20)
79. Track 35 (2:25)
80. Track 36 (0:49)
81. Track 37 (0:30)
82. Track 38 (0:21)
83. Track 39 (1:51)
84. Track 40 (1:08)
85. Track 41 (1:01)
86. Track 42 (1:02)
87. Track 43 (0:21)
88. Track 44 (1:00)
89. Track 45 (1:15)
90. Track 46 (1:33)
91. Track 47 (4:49)

دانلود موسیقی متن فیلم L’Apocalypse Des Animaux

دانلود موسیقی متن فیلم L’Apocalypse Des Animaux – توسط ونگلیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *