دانلود موسیقی متن فیلم Maestro Ennio Morricone Greatest Hits

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Maestro Ennio Morricone Greatest Hits

Download Maestro Ennio Morricone Greatest Hits Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2018

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 276MB

مدت زمان : 1:56:03

Track (Number) : 35

1. Once Upon a Time in the West (From “Once Upon a Time in the West”) (3:12)
2. The Ecstasy of Gold (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (3:24)
3. The Good, the Bad and the Ugly (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (2:43)
4. Cinema Paradiso (From “Cinema Paradiso”) (Titles) (2:31)
5. La califfa (From “La califfa”) (2:38)
6. Chi mai (From “Maddalena”) (3:36)
7. Childhood and Manhood (From “Cinema paradiso”) (2:16)
8. The Sicilian Clan (From “The Sicilian Clan”) (4:00)
9. Marcia di Sacco e Vanzetti (From “Sacco e Vanzetti”) (2:48)
10. Love Scene 3 (From “Increase and Multiply / Crescete E Moltiplicatevi”) (3:06)
11. Watch Chimes (From “For a Few Dollars More”) (1:14)
12. A Fistful of Dynamite (From “A Fistful of Dynamite / Giù la testa”) (4:38)
13. For a Few Dollars More (From “For a Few Dollars More”) (3:51)
14. My Name is Nobody (From “My Name is Nobody”) (3:12)
15. The Sundown – Il tramonto (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (1:19)
16. The Wild Horde (From “My Name is Nobody”) (2:42)
17. My Fault? (From “My Name is Nobody”) (4:49)
18. L’arena (From “Il mercenario – A Professional Gun / The Mercenary”) (4:45)
19. Il figlio e la nostalgia (From “Il principe del deserto”) (3:49)
20. La cena – Dinner (From “La califfa – The Lady Caliph”) (2:44)
21. Un amico (From “Revolver”) (2:37)
22. Federico e la solitudine (From “This Kind of Love”) (2:43)
23. This Kind of Love (From “This Kind of Love”) (2:39)
24. Il principe del deserto (From “The Law of the Desert”) (2:52)
25. Dal Mare – Movie Single Version (From “Il Segreto”) (2:39)
26. Irene (From “The Untouchables”) (3:38)
27. Romanza quartiere (From “Quartiere”) (3:41)
28. Al Messico che vorrei (From “Tepepa”) (4:54)
29. The Trio (From “The Good, the Bad and the Ugly”) (7:15)
30. Love Theme for Nata (From “Cinema paradiso”) (4:10)
31. A Lidia (From “Scusi facciamo l’amore – Listen, Let’s Make Love”) (Version 2) (2:39)
32. Romanzo (From “Novecento – 1900”) (4:09)
33. Il pinguino (From “Vamos a matar, compañeros”) (2:58)
34. La donna e la campagna (From “La califfa”) (3:42)
35. Canone inverso primo (From “Canone inverso”) (2:29)

دانلود موسیقی متن فیلم Maestro Ennio Morricone Greatest Hits

دانلود موسیقی متن فیلم Maestro Ennio Morricone Greatest Hits

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *