دانلود موسیقی متن فیلم A Modern Gentleman: The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم A Modern Gentleman: The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro

Download A Modern Gentleman: The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro Soundtrack 

ژانر : Score

سال : 2021

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 156MB

مدت زمان : 1:06:34

Track (Number) : 26

1. Pop’s Lolly (From “Tre notti d’amore” / Remastered 2021) (2:20)
2. Dior Dance (From “Mondo di notte n. 2” / Remastered 2021) (3:23)
3. Mani in alto – M16 (From “Mani in alto” / Remastered 2021) (2:32)
4. L’assassino (Titoli) (From “L’assassino” / Remastered 2021) (2:45)
5. Autoradio (From “Una vita violenta” / Remastered 2021) (2:05)
6. Tre per una rapina (Titoli) (From “Tre per una rapina” / Remastered 2021) (2:00)
7. I dolci inganni – M11 (From ” I dolci inganni” / Remastered 2021) (2:21)
8. Dea di un sogno (From “Un tentativo sentimentale” / Remastered 2021) (4:25)
9. La notte brava (Atmosfera Romantica) (From “La notte brava” / Remastered 2021) (1:17)
10. Danza selvaggia (From “Il figlio di Spartacus” / Remastered 2021) (2:05)
11. Tema di Donì (From “Niente rose per OSS 117” / Remastered 2021) (2:37)
12. Tema di Titina (From “Toh è morta la nonna!” / Remastered 2021) (1:26)
13. Chorus in FA (From “L’Italia vista dal cielo: Emilia Romagna e Marche” / Remastered 2021) (1:22)
14. Tema Favola (From “Fratello mare” / Remastered 2021) (1:36)
15. Le altre – M10 (From “Le altre” / Remastered 2021) (1:04)
16. Sifica amore (From “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” / Remastered 2021) (2:04)
17. Per questa notte – M20 (From “Per questa notte” / Remastered 2021) (1:11)
18. Addio Alexandra – M6 (From “Addio Alexandra” / Remastered 2021) (3:20)
19. Città e campagna (Finale) (From “Città e campagna” / Remastered 2021) (2:35)
20. Magic of New York (From “Lucky Luciano” / Remastered 2021) (3:01)
21. Stampe erotiche (From “Il comune senso del pudore” / Remastered 2021) (4:46)
22. Riavanti… Marsch! – M25 (From “Riavanti… Marsch!” / Remastered 2021) (4:02)
23. Papà Funky (From “In viaggio con papà” / Remastered 2021) (2:34)
24. What Is There To See? (From “Io e Caterina” / Remastered 2021) (4:13)
25. Io so che tu sai che io so (Titoli) (From “Io so che tu sai che io so” / Remastered 2021) (3:09)
26. Rag. Arturo De Fanti, bancario precario (Tema Valzer – Piano Elettrico) (From “Rag. Arturo De Fanti, bancario precario” / Remastered 2021) (2:32)

دانلود موسیقی متن فیلم A Modern Gentleman: The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro

دانلود موسیقی متن فیلم A Modern Gentleman: The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *