دانلود موسیقی متن فیلم Themes for Orchestra and Choir #1

(BY Immediate Music)

دانلود موسیقی متن فیلم Themes for Orchestra and Choir #1

Download Themes for Orchestra and Choir #1 Soundtrack By Immediate Music

ژانر : Score

سال : 2004

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 346MB

مدت زمان : 2:31:05

Track (Number) : 86

CD1
01. Lacrimosa (2:17)
02. Lacrimosa (No Choir) (2:16)
03. Avenger (1:58)
04. Avenger (No Choir) (1:58)
05. Archangel (2:07)
06. Archangel (No Choir) (2:07)
07. Judgement Day (2:28)
08. Liberation! (1:46)
09. Liberation! (No Choir) (1:45)
10. Spiritus Elektros (2:15)
11. All Hell Breaks Loose (1:21)
12. All Hell Breaks Loose (No Choir) (1:21)
13. Monolith (1:49)
14. Fahrenheit (2:06)
15. Fahrenheit (No Choir) (2:06)
16. Ultimatum (2:00)
17. Ultimatum (No Choir) (2:00)
18. Redrum 3 (1:20)
19. Redrum 3 (No Choir) (1:08)
20. Imperativa (2:24)
21. Imperativa (No Choir) (1:55)
22. Final Omen 2.0 (1:01)
23. Final Omen 2.0 (No Choir) (1:01)
24. The Gathering (1:40)
25. The Gathering (No Choir) (1:40)
26. Blasphemy 2.0 (1:12)
27. Blasphemy 2.0 (No Choir) (1:12)
28. Witch Hunt (1:37)
29. Grand Inquisition (0:51)
30. Mercutio (1:40)
31. The Black Legend (1:36)
32. The Black Legend (No Choir) (1:37)
33. Off To Neverland (1:37)
34. King For A Day (1:20)
35. King For A Day (No Choir) (1:20)
36. The Magician’s Apprentice (1:33)
37. Spirit Of Adventure (1:33)
38. Voyager (1:38)
39. Voyager (No Choir) (1:38)
40. League Of Justice (1:21)
41. League Of Justice (No Choir) (1:20)
42. Orch & Choir Rise 1 (0:18)
43. Orch & Choir Rise 2 (0:36)
44. Orch & Choir Rise 3 (0:26)
45. Orch & Choir Rise 4 (0:27)
46. Orch & Choir Rise 5 (0:21)
47. Orch 100 Rise 1 (0:30)
48. Orch 100 Rise 2 (0:20)
49. Orch 100 Rise 3 (0:20)
50. Orch 100 Rise 4 (0:19)
51. Sixty Voices Rise 1 (0:33)
52. Sixty Voices Rise 2 (0:18)
53. Sixty Voices Rise 3 (0:21)
54. Sixty Voices Rise 4 (0:08)
55. Orch Descent 1 (0:20)
56. Orch & Choir Descent 1 (0:19)

CD2
01. Crusade (4:35)
02. Crusade (No Choir) (4:35)
03. Love And War (2:23)
04. Love And War (No Choir) (2:24)
05. Serenata (2:52)
06. Serenata (No Choir) (2:52)
07. Birth Of A Nation (2:29)
08. Birth Of A Nation (No Choir) (2:29)
09. Holy (2:56)
10. Holy (No Choir) (2:57)
11. Euphrates (2:53)
12. Euphrates (No Choir) (2:53)
13. The Promised Land (2:28)
14. Hymn (1:31)
15. Hymn (No Choir) (1:07)
16. Hidden Fortress (1:42)
17. Hidden Fortress (No Choir) (1:42)
18. Proud Nation (3:24)
19. Coronation (1:50)
20. Coronation (No Choir) (1:50)
21. Prelude (3:42)
22. Prelude (No Choir) (3:41)
23. Liberty Shield (2:14)
24. Redemption (2:27)
25. Redemption (No Choir) (2:13)
26. Worlds Apart (1:54)
27. The Quest (2:00)
28. The Quest (No Choir) (1:59)
29. Return To Willowbrook (2:03)
30. Salvation (2:27)

دانلود موسیقی متن فیلم Themes for Orchestra and Choir #1

دانلود موسیقی متن فیلم Themes for Orchestra and Choir #1 – توسط Immediate Music

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *