خانه موسیقی متن موسیقی متن فیلم دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black – توسط Marco Beltrami

دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black – توسط Marco Beltrami

0

دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black

(BY Marco Beltrami)

دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black – توسط Marco Beltrami

Download The Woman in Black Soundtrack By Marco Beltrami

ژانر : Score

سال : 2012

کشور : UK

فرمت : FLAC

کیفیت : lossless

حجم : 371MB

مدت زمان : 1:25:30

Track (Number) : 41

1. WIB 1m01su Tea for Three…Plus One (1:43)
2. WIB 1m02 Opening Titles (2:05)
3. WIB 1m04 Journey North (2:59)
4. WIB 1m05 Attic Room (2:06)
5. WIB 2m06 Crossing the Causeway (1:21)
6. WIB 2m07 The House (1:52)
7. WIB 2m08 Eel Marsh (1:10)
8. WIB 2m09 Sorting Papers (1:29)
9. WIB 2m10 Explore House (1:57)
10. WIB 2m11-12 WiB in the Graveyard/Keckwick (2:12)
11. WIB 2m13 Police Station (0:31)
12. WIB 2m14 First Death (2:03)
13. WIB 2m16 Nicholas Draws (0:57)
14. WIB 3m17 Fireside Chat (2:33)
15. WIB 3m17alt Fireside Chat (2:34)
16. WIB 3m18-19 Darker Causeway (2:56)
17. WIB 3m20 House 2 (0:41)
18. WIB 3m21 Locked Door (0:52)
19. WIB 3m22a Following Boy (1:03)
20. WIB 3m22b Zoetrope (0:08)
21. WIB 3m23 Crazy Writing (1:23)
22. WIB 3m24 Graveyard (2:56)
23. WIB 3m25-26 Jennet’s Letters (4:08)
24. WIB 4m27a Locked Door Opens (2:05)
25. WIB 4m27b Door 2 (1:34)
26. WIB 4m28 Mud Boy Rises (1:43)
27. WIB 4m29 Muddy Footprints (2:37)
28. WIB 4m31 Hanging (1:53)
29. WIB 4m32 Burn Baby Burn (4:00)
30. WIB 4m33 She was There (1:09)
31. WIB 4m34 Elizabeth’s Vision (3:02)
32. WIB 5m35 Reunite Boy (1:14)
33. WIB 5m36 Mud/Swamped (3:14)
34. WIB 5m37-40 Arthur & Body/Waiting for WiB (5:31)
35. WIB 5m41 Burial (2:17)
36. WIB 6m42 Boy Slips Away (1:28)
37. WIB 6m43 The Afterlife (1:44)
38. WIB 7m01 Closing Credits (2:48)
39. WIB 7m02 Boy Reunited Reprise (1:14)
40. WIB 7m03 Fire Reprise (4:00)
41. WIB 7m04 Elizabeth’s Vision Reprise (2:37)

دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black

دانلود موسیقی متن فیلم The Woman in Black – توسط Marco Beltrami

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *