دانلود موسیقی متن فیلم They Won’t Stay Dead

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم They Won’t Stay Dead – توسط VA

Download They Won’t Stay Dead Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2010 (1968)

کشور : USA

فرمت : FLAC

کیفیت : lossless

حجم : 353MB

مدت زمان : 52:10

Track (Number) : 41

01. Eerie Heavy Echo (L-1204) (2:20)
02. Night Suspense (JB-33) (0:55)
03. Heavy Agitato (TC-416) (1:51)
04. Light Suspense (JB-37) (1:05)
05. Fateful Fire (TC-151) (0:22)
06. Dreary Danger (TC-157) (0:30)
07. Weird Eerie (ZR-87C) (1:19)
08. Small Disaster (TC-130) (0:20)
09. Reserved Disaster (TC-127) (0:25)
10. Space Drama (3:28)
11. Black Night (TC-155) (0:29)
12. Shock Suspense (0:32)
13. Dream (0:37)
14. The Music Box (0:20)
15. Mystery Hour (2:23)
16. Curious Danger (TC-158) (0:29)
17. Dramatic Eerie (PG-190) (1:10)
18. Mysterioso (ZR-8) (0:58)
19. Danger In The Night, Take 9 (0:26)
20. Mysterioso (ZR-68) (2:08)
21. Emotional Bridge (0:21)
22. Somber Emotional (L-33) (1:36)
23. Punch Disaster (TC-132) (0:17)
24. Attack At The Window (Acoustic Space Station, Take 11; Shock-Stormy; Dramatic Swirl To Sting (PG-261)) (1:13)
25. Shock-Stormy (3:03)
26. Acoustic Space Station, Take 8 (0:32)
27. Weird Suspense (0:42)
28. Mysterioso (ZR-65) (1:32)
29. Mysterioso (ZR-9) (0:56)
30. Serene Heart (TC-306) (2:36)
31. Tension (TC-402) (1:37)
32. Sting 44 (TC-344) – Sting 29 (TC-329) (0:33)
33. Fire (JB-28) (0:54)
34. Chase (ZR-62) (1:05)
35. Heavy Dramatic (CB-16B) (2:40)
36. Heavy Dramatic (CB-54) (1:55)
37. Heavy Dramatic (CB-15A) (1:50)
38. Heavy Dramatic (CB-15B) (2:19)
39. Eerie Heavy Echo (L-1216) (2:25)
40. Eerie Heavy Echo (L-1214) (0:59)
41. Night Of The Living Dead Radio Spot (Bonus Track) (0:58)

دانلود موسیقی متن فیلم They Won’t Stay Dead

دانلود موسیقی متن فیلم They Won’t Stay Dead 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *