دانلود موسیقی متن فیلم Bernstein conducts West Side Story

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Bernstein conducts West Side Story

Download Bernstein conducts West Side Story Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2020

کشور : Germany

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 228MB

مدت زمان : 1:38:04

Track (Number) : 36

1. West Side Story : 1. Prologue (4:07)
2. West Side Story : 2. Jet Song (3:18)
3. West Side Story : 3. Something’s Coming (2:35)
4. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Blues (1:46)
5. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Promenade (0:28)
6. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Mambo (2:23)
7. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Cha-Cha (0:54)
8. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Meeting Scene (1:27)
9. West Side Story : 4. The Dance At The Gym – Jump (0:51)
10. West Side Story : 5. Maria (2:57)
11. West Side Story : 6. Tonight – Balcony Scene (7:31)
12. West Side Story : 7. America (4:50)
13. West Side Story : 8. Cool (4:40)
14. West Side Story : 9. One Hand, One Heart (5:39)
15. West Side Story : 10. Tonight (Ensemble) (3:43)
16. West Side Story : 11. The Rumble (3:03)
17. West Side Story : 12. I Feel Pretty (3:23)
18. West Side Story : 13. Ballet Sequence – Beginning (1:06)
19. West Side Story : 13. Transition To Scherzo (0:38)
20. West Side Story : 13. Scherzo (1:31)
21. West Side Story : 13. Somewhere (2:37)
22. West Side Story : 13. Procession And Nightmare (3:14)
23. West Side Story : 14. Gee, Officer Krupke (4:21)
24. West Side Story : 15. A Boy Like That (2:07)
25. West Side Story : 15. I Have A Love (3:30)
26. West Side Story : 16. Taunting Scene (1:25)
27. West Side Story : 17. Finale (2:41)
28. “West Side Story” – Symphonic Dances : 1. Prologue (Live) (4:05)
29. “West Side Story” – Symphonic Dances : 2. Somewhere (Live) (4:35)
30. “West Side Story” – Symphonic Dances : 3. Scherzo (Live) (1:20)
31. “West Side Story” – Symphonic Dances : 4. Mambo (Live) (2:21)
32. “West Side Story” – Symphonic Dances : 5. Cha-cha (Live) (0:55)
33. “West Side Story” – Symphonic Dances : 6. Meeting Scene (Live) (0:47)
34. “West Side Story” – Symphonic Dances : 7. Cool Fugue (Live) (3:44)
35. “West Side Story” – Symphonic Dances : 8. Rumble (Live) (0:17)
36. “West Side Story” – Symphonic Dances : 9. Finale (Live) (3:16)

دانلود موسیقی متن فیلم Bernstein conducts West Side Story

دانلود موسیقی متن فیلم Bernstein conducts West Side Story

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *