دانلود کالکشن موسیقی متن بازی Commandos

(BY Mateo Pascual)

دانلود کالکشن موسیقی متن بازی Commandos

Download Commandos Soundtrack Collection By Mateo Pascual

ژانر : Score

سال : 2014

کشور : Spain

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 417MB

مدت زمان : 3:00:06

Track (Number) : 91

1. Main Theme (From “Beyond the Call of Duty”) (2:49)
2. The Allied Forces Advance (From “Beyond the Call of Duty”) (1:14)
3. Guess Who’s Coming Tonight (From “Beyond the Call of Duty”) (1:07)
4. The German March (From “Beyond the Call of Duty”) (1:05)
5. The German Forces (From “Beyond the Call of Duty”) (1:10)
6. Briefing (From “Beyond the Call of Duty”) (0:55)
7. Dying Light (From “Beyond the Call of Duty”) (0:01)
8. Eagle’s Nest (From “Beyond the Call of Duty”) (1:12)
9. Peace Treaty / Enemy Threat (From “Beyond the Call of Duty”) (2:01)
10. Waiting for Action (From “Beyond the Call of Duty”) (1:07)
11. Thor’s Hammer (From “Beyond the Call of Duty”) (0:47)
12. Studying the Battlefield (From “Beyond the Call of Duty”) (0:58)
13. Credits (From “Beyond the Call of Duty”) (2:43)
14. Beyond the Call of Duty Suite (6:35)
15. Road to War: On the Road (From “Commandos 2”) (1:36)
16. Road to War: Deployment (From “Commandos 2”) (2:40)
17. Road to War: Attack (From “Commandos 2”) (2:50)
18. Road to War: Back to Base (From “Commandos 2”) (2:10)
19. I Don’t Want to Remember (From “Commandos 2”) (4:00)
20. River Kwai (From “Commandos 2”) (2:24)
21. See You Soon? (From “Commandos 2”) (1:07)
22. A Storm Is Coming (From “Commandos 2”) (3:08)
23. Night Guard (From “Commandos 2”) (3:24)
24. In Memoriam (From “Commandos 2”) (1:22)
25. Flying On the Water (From “Commandos 2”) (1:28)
26. White Death (From “Commandos 2”) (2:53)
27. Target: Burma (From “Commandos 2”) (3:12)
28. Castle Colditz (From “Commandos 2”) (2:12)
29. Death Behind the Door (From “Commandos 2”) (2:54)
30. Silent Killers (From “Commandos 2”) (2:17)
31. Danger Awaits (From “Commandos 2”) (2:19)
32. Death Caravan (From “Commandos 2”) (2:25)
33. Dawn At Savo Island (From “Commandos 2”) (1:46)
34. Stalking in the Shadows (From “Commandos 2”) (2:08)
35. Sinking Shinano (From “Commandos 2”) (2:14)
36. Seeking the Peace of the Soul (From “Commandos 2”) (1:18)
37. There’ll Be No Reward (From “Commandos 2”) (1:52)
38. Return of the Warrior (From “Commandos 2”) (1:38)
39. Nightfall After the Battle (From “Commandos 2”) (1:58)
40. Ambush (From “Commandos 2”) (2:13)
41. Look Into the Shivering Horizon (From “Commandos 2”) (0:59)
42. Dreaming Home (From “Commandos 2”) (2:20)
43. Ready for a Dive (From “Commandos 2”) (1:16)
44. Uncommon Men – Commandos III Main Theme (2:04)
45. The Edge of Chaos (From “Commandos 3”) (1:07)
46. Into the Shadows (From “Commandos 3”) (3:17)
47. Dead Calm (From “Commandos 3”) (2:43)
48. Der Wintersturm (From “Commandos 3”) (1:29)
49. Preparing for Battle (From “Commandos 3”) (2:36)
50. The Sparrow and the Eagle (From “Commandos 3”) (1:33)
51. Flying On the Water (Reprise) [From “Commandos 3”] (1:41)
52. The Dirty Half Dozen (From “Commandos 3”) (2:05)
53. Darkness Be Your Ally (From “Commandos 3”) (1:32)
54. Sweet Steel (From “Commandos 3”) (0:42)
55. Beneath the Waves (From “Commandos 3”) (1:15)
56. Unseen (From “Commandos 3”) (1:50)
57. At the Docks (From “Commandos 3”) (1:23)
58. The Fight for Stalingrad (From “Commandos 3”) (1:46)
59. The Station (From “Commandos 3”) (1:16)
60. Railway to Victory (From “Commandos 3”) (1:27)
61. Preparations (From “Commandos 3”) (1:16)
62. The Parade of War (From “Commandos 3”) (1:37)
63. Defeated (From “Commandos 3”) (0:18)
64. Inside (From “Commandos 3”) (1:17)
65. The End of Innocence (From “Commandos 3”) (1:13)
66. Besieged (From “Commandos 3”) (1:20)
67. Debriefing (From “Commandos 3”) (0:43)
68. Sweet Steel (Reprise) [From “Commandos 3”] (1:18)
69. Uncommon Men (Short Version) [From “Commandos 3”] (1:14)
70. Ready for Battle (From “Strike Force”) (1:59)
71. A Few Good Men (From “Strike Force”) (2:22)
72. A Battle to Fight (From “Strike Force”) (2:07)
73. Missing Allies (From “Strike Force”) (2:29)
74. Turbulent Essence (From “Strike Force”) (2:19)
75. Closing Danger (From “Strike Force”) (1:38)
76. Attacking Forces (From “Strike Force”) (1:49)
77. The Highest Belief (From “Strike Force”) (1:25)
78. Stalking (From “Strike Force”) (1:25)
79. Nightmare or Reality? (From “Strike Force”) (2:11)
80. In the Mood for War (From “Strike Force”) (1:35)
81. The Touching Harangue (From “Strike Force”) (1:33)
82. The Heavy Burden (From “Strike Force”) (4:00)
83. Drums of War (From “Strike Force”) (1:28)
84. Fog of War (From “Strike Force”) (1:15)
85. Arising Fog of War (From “Strike Force”) (1:18)
86. A Few Good Men (Reprise) [From “Strike Force”] (3:31)
87. Strike Force Suite (8:53)
88. Silent, Skilful and Deadly (From “Strike Force”) (1:42)
89. A Few Good Men (Live) [From “Strike Force”] (3:40)
90. Turbulent Nightmare (Live) [From “Strike Force”] (1:55)
91. Fighting the Battle (Live) [From “Strike Force”] (1:44)

دانلود کالکشن موسیقی متن بازی Commandos

دانلود کالکشن موسیقی متن بازی کماندوها – توسط ماتئو پشول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *