دانلود مجموعه موسیقی متن های Jazz در فیلم‌های سینمایی

(BY VA)

دانلود مجموعه موسیقی متن های Jazz در فیلم‌های سینمایی

Download Jazz on Film: Beat Square & Cool Vol 1-5 Soundtrack

ژانر : Jazz, Score

سال : 2013

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 113MB

مدت زمان : 5:18:14

Track (Number) : 83

CD1
1. The Wild One (From “The Wild One”) (3:20)
2. Blues for Brando (From “The Wild One”) (2:54)
3. Windswept (From “The Wild One”) (3:18)
4. Chino (From “The Wild One”) (2:38)
5. Lonely Way (From “The Wild One”) (2:48)
6. Beetle (From “The Wild One”) (2:36)
7. Hotshoe (From “The Wild One”) (2:42)
8. Scramble (From “The Wild One”) (3:01)
9. Bewildered (From “The Wild One”) (2:37)
10. Black Rebel’s Ride (From “The Wild One”) (2:51)
11. Prelude to a Rumble (From “The Wild One”) (2:13)
12. Drag for Beers (From “The Wild One”) (2:49)
13. The Plot (From “Crime in the Streets”) (5:22)
14. The Crime (From “Crime in the Streets”) (13:26)
15. The Celebration (From “Crime in the Streets”) (4:41)

CD2
1. Theme from I Want to Live (From “I Want to Live”) (6:54)
2. Black Nightgown (From “I Want to Live”) (3:34)
3. Night Watch (From “I Want to Live”) (3:55)
4. Frisco Club (From “I Want to Live”) (4:43)
5. Barbara’s Theme (From “I Want to Live”) (4:38)
6. Life’s a Funny Thing (From “I Want to Live”) (5:12)
7. Main Title (From “I Want to Live”) (1:21)
8. Poker Game (From “I Want to Live”) (1:36)
9. San Diego Party (From “I Want to Live”) (4:08)
10. Henry Leaves (From “I Want to Live”) (1:39)
11. Stakeout (From “I Want to Live”) (4:02)
12. Barbara’s Surrenders (From “I Want to Live”) (2:05)
13. Trio Convicted (From “I Want to Live”) (1:12)
14. Trip to Corona (From “I Want to Live”) (1:29)
15. Peg’s Visit (From “I Want to Live”) (2:36)
16. Gas Chamber Unveiling (From “I Want to Live”) (1:03)
17. Nightmare Sequence (From “I Want to Live”) (1:08)
18. Preparations for Execution (From “I Want to Live”) (2:49)
19. Letter Writing Sequence (From “I Want to Live”) (1:25)
20. The Last Mile (From “I Want to Live”) (1:48)
21. Death Scene (From “I Want to Live”) (1:04)
22. End Title (From “I Want to Live”) (0:54)

CD3
1. Les Tricheurs (From “Les Tricheurs”) (3:13)
2. Clo’s Blues (From “Les Tricheurs”) (3:22)
3. Phil’s Tune (From “Les Tricheurs”) (4:19)
4. Mic’s Jump (From “Les Tricheurs”) (2:17)
5. On the Alamo (From “Les Tricheurs”) (9:43)
6. Get Happy (From “Les Tricheurs”) (7:13)
7. Sweet Georgia Brown (From “Les Tricheurs”) (10:06)
8. Take the a Train (From “Paris Blues”) (2:14)
9. Battle Royal (From “Paris Blues”) (4:31)
10. Birdie Jungle (From “Paris Blues”) (1:59)
11. Mood Indigo (From “Paris Blues”) (3:15)
12. Autumnal Suite (From “Paris Blues”) (3:14)
13. Nite (From “Paris Blues”) (3:32)
14. Wild Man Moore (From “Paris Blues”) (1:48)
15. Paris Stairs (From “Paris Blues”) (3:05)
16. Guitar Amour (From “Paris Blues”) (2:02)
17. Paris Blues (From “Paris Blues”) (3:21)

CD4
1. Main Title (From “The Subterraneans”) (Film Version) (2:00)
2. Bread and Wine (From “The Subterraneans”) (Film Version) (4:15)
3. Things Are Loking Down (From “The Subterraneans”) (Film Version) (7:24)
4. Red Drum Blues (From “The Subterraneans”) (Film Version) (4:28)
5. Should I? (From “The Subterraneans”) (Film Version) (2:32)
6. Coffee Time (From “The Subterraneans”) (2:47)
7. Source No. 1 (From “The Subterraneans”) (3:08)
8. Source No. 2 (From “The Subterraneans”) (3:23)
9. Balloon (From “The Subterraneans”) (2:00)
10. Main Title Leo and Mardou (From “The Subterraneans”) (3:33)
11. Alarm Clock Raising Caen (From “The Subterraneans”) (3:08)
12. Spaghetti Factory (From “The Subterraneans”) (2:31)
13. Roxanne at Ariel’s (From “The Subterraneans”) (3:51)
14. Togetherness (From “The Subterraneans”) (3:45)
15. Look Ma No Clothes (From “The Subterraneans”) (1:36)
16. A Rose and the End (From “The Subterraneans”) (3:27)
17. Analist I’m Leo Yuri and Leo (From “The Subterraneans”) (4:22)
18. Two by Two Leo and His Mama (From “The Subterraneans”) (4:02)

CD5
1. Untitled Percussion Composition (From “Shadows”) (7:23)
2. Nostalgia in Times Square (From “Shadows”) (12:15)
3. Alice’s Wonderland (From “Shadows”) (8:48)
4. Self-Portrait in Thee Colours (From “Shadows”) (3:09)
5. Who Killed Cock Robin (From “The Connection”) (5:22)
6. Wigglin’ (From “The Connection”) (5:59)
7. Music Forever (From “The Connection”) (5:53)
8. Time to Smile (From “The Connection”) (6:26)
9. Theme for Sister Salvation (From “The Connection”) (4:40)
10. Jim Dunn’s Dilemma (From “The Connection”) (5:39)
11. O.D. (From “The Connection”) (4:42)

دانلود مجموعه موسیقی متن های Jazz در فیلم‌های سینمایی

دانلود مجموعه موسیقی متن های Jazz در فیلم‌های سینمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *