دانلود موسیقی متن بازی Dissidia Final Fantasy NT

(BY Takeharu Ishimoto)

دانلود موسیقی متن بازی Dissidia Final Fantasy NT

Download Soundtrack Dissidia Final Fantasy NT By Takeharu Ishimoto

ژانر : Score

سال تولید : 2018

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 819MB

مدت زمان : 5:53:33

Track (Number) : 105

1. At Long Last (1:57)
2. Burgeoning Life (3:48)
3. Character Selection (NT) (2:56)
4. Briefing (NT) (2:04)
5. Customization (NT) (3:22)
6. Beginnings (2:15)
7. “Opening Theme” from FINAL FANTASY (Arrangement) (5:29)
8. “Main Theme” from FINAL FANTASY (Arrangement) (3:53)
9. “The Rebel Army” from FINAL FANTASY II (Arrangement) (4:03)
10. “Main Theme” from FINAL FANTASY II (Arrangement) (4:39)
11. “Eternal Wind” from FINAL FANTASY III (DFF Arrangement) (2:17)
12. “The Crystal Tower” from FINAL FANTASY III (Arrangement) (3:16)
13. “Within the Giant” from FINAL FANTASY IV (Arrangement) (3:55)
14. “The Final Battle” from FINAL FANTASY IV (Arrangement) (3:00)
15. “Battle 2” from FINAL FANTASY Ⅴ (Arrangement) (2:39)
16. “The Decisive Battle” from FINAL FANTASY V (Arrangement) (4:04)
17. “Protect the Espers!” from FINAL FANTASY VI (Arrangement) (2:14)
18. “Dancing Mad ” from FINAL FANTASY Ⅵ (Arrangement) (3:53)
19. “Victory Fanfare” from FINAL FANTASY Ⅵ (Arrangement) (0:50)
20. Defeat (1:01)
21. Massive Explosion (4:03)
22. Luck’s Chime (3:12)
23. “Let the Battles Begin!” from FINAL FANTASY Ⅶ (Arrangement) (5:20)
24. “Opening – Bombing Mission” from FINAL FANTASY VII (Arrangement) (4:35)
25. “The Man with the Machine Gun” from FINAL FANTASY VIII (Arrangement) (3:13)
26. “Maybe I’m a Lion” from FINAL FANTASY VIII (Arrangement) (4:39)
27. “The Extreme” from FINAL FANTASY Ⅷ (Arrangement) (5:23)
28. “Swords of Fury” from FINAL FANTASY IX (Arrangement) (3:27)
29. “Something to Protect” from FINAL FANTASY IX (Arrangement) (3:21)
30. “The Darkness of Eternity” from FINAL FANTASY Ⅸ (Arrangement) (4:06)
31. “Battle Theme” from FINAL FANTASY Ⅹ (Arrangement) (3:04)
32. “Fight With Seymour” from FINAL FANTASY Ⅹ (Arrangement) (4:38)
33. “Final Battle” from FINAL FANTASY X (Arrangement) (6:52)
34. “Fighters of the Crystal” from FINAL FANTASY XI (Arrangement) (4:38)
35. “Awakening” from FINAL FANTASY XI (Arrangement) (4:13)
36. “Belief” from FINAL FANTASY XI (Arrangement) (5:04)
37. “Ragnarok” from FINAL FANTASY XI (Arrangement) (3:11)
38. Reflection (3:32)
39. Reunion (3:28)
40. Battle Preparations (3:33)
41. Fulfillment (3:08)
42. Get Into Gear (3:13)
43. Harmony (3:40)
44. Discord (3:22)
45. “Flash of Steel” from FINAL FANTASY XII (Arrangement) (2:44)
46. “Life and Death” from FINAL FANTASY XII (Arrangement) (2:57)
47. “Struggle for Freedom” from FINAL FANTASY XII (Arrangement) (4:37)
48. “Boss Battle” from FINAL FANTASY XII (Arrangement) (3:26)
49. “Eden Under Siege” from FINAL FANTASY XIII (Arrangement) (2:39)
50. “Fighting Fate” from FINAL FANTASY XIII (Arrangement) (3:28)
51. “Eidolons” from FINAL FANTASY XIII (Arrangement) (4:54)
52. Massive Explosion (Instrumental) (4:01)
53. DISSIDIA (Opening) (2:11)
54. Prelude (Arrangement) (2:48)
55. Mode Selection (2:27)
56. Character Selection (1:58)
57. Customization (2:06)
58. Battle Medley (9:33)
59. “Torn from the Heavens” from FINAL FANTASY XIV (Arrangement) (4:10)
60. “Nemesis” from FINAL FANTASY XIV (Arrangement) (4:40)
61. “Ominous Prognisticks” from FINAL FANTASY XIV (Arrangement) (5:18)
62. “Ominous Prognisticks” from FINAL FANTASY XIV (Arrangement) (3:49)
63. “Heroes” from FINAL FANTASY XIV (Arrangement) (3:18)
64. “Stand Your Ground” from FINAL FANTASY XV (Arrangement) (2:59)
65. “The Fight Is On!” from FINAL FANTASY XV (Arrangement) (2:21)
66. “Veiled in Black” from FINAL FANTASY XV (Arrangement) (2:49)
67. “Careening Into Danger” from FINAL FANTASY XV (Arrangement) (4:27)
68. “APOCALYPSIS NOCTIS” from FINAL FANTASY XV (Arrangement) (3:09)
69. Opening (Clash of the Gods) (1:44)
70. Declaration (Clash of the Gods) (1:52)
71. Chance (Clash of the Gods) (2:03)
72. Title (Clash of the Gods) (2:53)
73. Winner (Clash of the Gods) (0:54)
74. Loser (Clash of the Gods) (0:48)
75. Result (Clash of the Gods) (1:30)
76. “The Beginning of the End” from FINAL FANTASY TYPE-0 (Arrangement) (2:39)
77. “War: The White Weapon” from FINAL FANTASY TYPE-0 (Arrangement) (4:02)
78. “Servant of the Crystal” from FINAL FANTASY TYPE-0 (Arrangement) (2:12)
79. “War: The Quiet Bloodbath” from FINAL FANTASY TYPE-0 (Arrangement) (3:51)
80. “War: Warrior Worth a Thousand” from FINAL FANTASY TYPE-0 (Arrangement) (3:22)
81. “Trisection” from FINAL FANTASY TACTICS (Arrangement) (1:37)
82. “Antipyretic” from FINAL FANTASY TACTICS (Arrangement) (2:08)
83. “Precipitous Combat” from FINAL FANTASY TACTICS (Arrangement) (3:37)
84. “Unit Introduction” from FINAL FANTASY TACTICS (Arrangement) (3:18)
85. “Ultima’s Transformation” from FINAL FANTASY TACTICS (Arrangement) (3:28)
86. Victory Fanfare (Rivals) (0:54)
87. Explosion (3:39)
88. Ranking (1:10)
89. The Root of It All (3:21)
90. Battle with Ifrit (4:22)
91. Massive Explosion (DFFNT Arrangement) (3:43)
92. Battle with Ramuh (3:58)
93. Battle with Leviathan (3:56)
94. Battle with Odin (4:24)
95. Battle with Alexander (4:13)
96. Massive Explosion (Strings Ver.) (3:38)
97. The Planesgorger Cometh (3:06)
98. Dare to Defy (2:31)
99. The Dragon Sups (3:27)
100. It Ends Here (4:06)
101. For the Sake of the World (3:01)
102. DISSIDIA NT Ending (5:53)
103. DISSIDIA FINAL FANTASY NT (Announcement Trailer) (2:07)
104. TGS 2017 DISSIDIA FINAL FANTASY NT Trailer (1:47)
105. JF 2018 DISSIDIA FINAL FANTASY NT Trailer (3:02)

دانلود موسیقی متن بازی Dissidia Final Fantasy NT

دانلود موسیقی متن بازی Dissidia Final Fantasy NT – توسط Takeharu Ishimoto

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *