دانلود موسیقی متن فیلم Logan

(Expanded BY Marco Beltrami)

دانلود موسیقی متن فیلم Logan

Download Soundtrack Logan Expanded By Marco Beltrami

ژانر : Score

سال تولید : 2017

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 389MB

مدت زمان : 2:48:54

Track (Number) : 79

01. 1M1 Limo Driving – Idea 1 (2:09)
02. 1M1 Limo Driving – Idea 2 (2:45)
03. 1M1 Limo Driving – Idea 3 (Film Version) (2:25)
04. 1M1 Limo Driving – Idea 3 (Album Version) (2:23)
05. 1M2 Laura To Pearce (0:59)
06. 1M3 Driving To Mexico (Film Version) (1:45)
07. 1M3 Driving To Mexico (Alternate #1) (1:27)
08. 1M3 Driving To Mexico (Alternate #2) (1:26)
09. 1M4 Carrying Charles (0:35)
10. 1M5 Old Man Logan (Film Version) (2:40)
11. 1M5 Old Man Logan (Alternate) (2:47)
12. 1M6 Liberty Hotel (Original Version) (0:55)
13. 1M6 Liberty Hotel (Film Version) (1:06)
14. 1M6 Liberty Hotel (Alternate) (1:04)
15. 1M7 Gabriella Falls (1:02)
16. 1M8 Taking The Job (0:57)
17. 2M9 Finding Gabriella (2:28)
18. 2M10 Laura Appears (0:37)
19. 2M11A That Is Not A Choo Choo (Film Version) (2:14)
20. 2M11A That Is Not A Choo Choo (Alternate) (2:14)
21. 2M11B The Grim Reavers (Film Version) (1:29)
22. 2M11B The Grim Reavers (Alternate) (1:41)
23. 2M12A Feral Tween (Film Version) (3:27)
24. 2M12A Feral Tween (Alternate #1) (3:41)
25. 2M12A Feral Tween (Alternate #2) (3:42)
26. 2M12B El Limo-Nator – Part 1 (Film Version) (2:30)
27. 2M12B El Limo-Nator – Part 1 (Alternate #1) (2:31)
28. 2M12B El Limo-Nator – Part 1 (Alternate #2) (2:31)
29. 2M12B El Limo-Nator – Part 2 (0:39)
30. 2M13 Dragging Out Calaban (1:34)
31. 2M14 Lightly Seared White Calaban (1:00)
32. 2M15 Gabriella’s Video – Part 1 (2:07)
33. 3M16A Gabriella’s Video – Part 2 (1:41)
34. 3M16B Night Drive (1:12)
35. 3M17 Hotel Room (1:10)
36. 3M17B Blast (2:01)
37. 3M18 Fleeing Casino (1:04)
38. 3M19 Caliban Watches Dr. Arrive (0:54)
39. 3M20 Calming The Horses (Film Version) (0:42)
40. 3M20 Calming The Horses (Alternate) (0:45)
41. 4M21A Sans Roux Bees (Film Version) (0:48)
42. 4M21A Sans Roux Bees (Alternate) (1:23)
43. 4M21 What Life Looks Like (2:45)
44. 4M21R What Life Looks Like (Film Version) (2:31)
45. 4M22A Goodnight Moon (2:01)
46. 4M22B Farm Attack (Film Version) (3:48)
47. 4M22B Farm Attack (Album Version) (4:20)
48. 4M22C Logan Vs. X-24 – Part 1 (Film Version) (4:07)
49. 4M22C Logan Vs. X-24 – Part 1 (Alternate #1) (5:15)
50. 4M22C Logan Vs. X-24 – Part 1 (Alternate #2) (4:52)
51. 5M23 Drive To Burial – Version 1 (1:01)
52. 5M23 Drive To Burial – Version 2 (1:05)
53. 5M24 Passing Out (0:40)
54. 5M25 Morgue (1:23)
55. 5M26 Finding Photo (0:25)
56. 5M27 Laura Drives (Film Version) (1:29)
57. 5M27 Laura Drives (Alternate) (1:28)
58. 5M28 Pulling Logan Up (1:53)
59. 5M29 Logan Closes His Eyes (0:39)
60. 5M30 Bullet And Drone (0:57)
61. 5M31 Campfire Friends (Film Version) (2:13)
62. 5M31 Campfire Friends (Alternate) (2:14)
63. 6M32 Last Night (Film Version) (3:26)
64. 6M32 Last Night (Alternate) (3:17)
65. 6M33 Logan Injects (Film Version) (4:41)
66. 6M33 Logan Injects (Alternate) (4:53)
67. 6M34 Logan Vs. X-24 – Part 2 (Film Version) (4:35)
68. 6M34 Logan Vs. X-24 – Part 2 (Alternate) (5:34)
69. 6M35ORIG No More Guns In The Valley (2:23)
70. 6M35ALT Don’t Be What They Made You (Film Version) (2:18)
71. 6M35ALT Don’t Be What They Made You (Alternate) (2:06)
72. 6M36 X Marks The Plot (Film Version) (1:31)
73. 6M36ALT X Marks The Plot (Alternate #1) (1:32)
74. 6M36ALT X Marks The Plot (Alternate #2) (1:30)
75. 6M36ALT X Marks The Plot (Alternate #3) (1:09)
76. 7M1 Eternum Jazzum (3:36)
77. 7M2 Loco Logan (End Crawl 1) (1:23)
78. 7M3 Eternum (End Crawl 2) (4:06)
79. 7M4 Muchachos Muy Malo (3:16)

دانلود موسیقی متن فیلم Logan

دانلود موسیقی متن فیلم لوگان – توسط مارکو بلترامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *