دانلود موسیقی متن فیلم Metropolis

(Complete BY Gottfried Huppertz)

دانلود موسیقی متن فیلم Metropolis

Download Soundtrack Metropolis Complete By Gottfried Huppertz

ژانر : Score

سال تولید : 2018 – 1927

کشور : Germany

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 350MB

مدت زمان : 2:24:28

Track (Number) : 52

CD1
01. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Metropolis Thema (1:02)
02. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Maschinen (3:31)
03. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Das Stadion (0:50)
04. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Die Ewigen Garten (2:23)
05. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Maria mit Kindern (3:39)
06. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Maschinenhalle mit Moloch (5:19)
07. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Buro Fredersen (7:08)
08. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Grot und die Plane (6:41)
09. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Freder in der Maschinenhalle (3:19)
10. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Die Autofahrt (2:00)
11. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Im Hause Rotwangs (3:31)
12. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Der Maschinemensch (3:48)
13. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Freder und die Maschine (2:39)
14. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Rotwang und Fredersen (2:38)
15. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: In den Katakomben (1:51)
16. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Der Turmbau von Babel (2:48)
17. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Die Predigt Marias (2:44)
18. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Freder und Maria – Rotwangs Komplott (5:30)
19. Metropolis, Op. 29, Act I “Auftakt”: Die Verfolgung (2:43)

CD2
01. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Im Dom (3:29)
02. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Der Schmale und Georgy, Op. 29, ein Arbeiter (2:18)
03. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: In Josaphats Wohnung (5:45)
04. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Maria und Rotwang – Kampf (2:18)
05. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Freder und die Turen (3:00)
06. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Im Laboratorium – Verwandlung (2:53)
07. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Freder und Rotwang (1:12)
08. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Fredersen und die falsche Maria (1:15)
09. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Freder im Wahn (1:43)
10. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: In Rotwangs Salon (1:04)
11. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Der Tanz (2:18)
12. Metropolis, Op. 29, Act II “Zwischenspiel”: Der Tod (1:13)
13. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Freder und Josaphat (1:45)
14. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Erzahlung Josephats (2:57)
15. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die falsche Maria (2:31)
16. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Aufwiegelung der Arbeiter (4:24)
17. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Der Aufstand der Arbeiter (4:38)
18. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Fredersen & Grot (1:27)
19. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Grot und die Arbeiter (1:40)
20. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Herzmaschine (1:44)
21. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Uberflutung (3:15)
22. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Fredersen und seine Stadt (1:01)
23. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Freder & Josaphat (1:39)
24. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Flucht (4:23)
25. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Rettung der Kinder (1:32)
26. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Der Tanz der Arbeiter (1:25)
27. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Yoshiwara und die Massen (1:47)
28. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Rotwang und seine “Hel” (1:11)
29. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Der Zusammenprall der Massen (3:03)
30. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Der Scheiterhaufen (2:42)
31. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Flucht in den Dom – Die Glocke (1:39)
32. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Auf dem Dach des Domes (4:16)
33. Metropolis, Op. 29, Act III “Furioso”: Die Versohnung (3:02)

دانلود موسیقی متن فیلم Metropolis

دانلود موسیقی متن فیلم متروپلیس – توسط Gottfried Huppertz

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *