دانلود آلبوم موسیقی The World War II Documentary

(BY Dimitri Tiomkin)

دانلود آلبوم موسیقی The World War II Documentary

Download Soundtrack The World War II Documentary By Dimitri Tiomkin

ژانر : Score

سال تولید : 2012 – 2005

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 194MB

مدت زمان : 1:18:43

Track (Number) : 47

1. 1M1:1M2-Tunisian Victory (1944) (2:30)
2. 1M3-Tunisian Victory (1944) (0:52)
3. 1M5-Tunisian Victory (1944) (2:31)
4. 1M8 (outtake)-Tunisian Victory (1944) (1:06)
5. 3M1 (outtake)-Tunisian Victory (1944) (1:03)
6. 3M3:3M4-Tunisian Victory (1944) (1:35)
7. 3M7 (Partial outtake)-Tunisian Victory (1944) (1:46)
8. 8M5 (Partial outtake)-Tunisian Victory (1944) (2:51)
9. M11 (Partial outtake)-San Pietro (1945) (2:27)
10. M12-San Pietro (1945) (1:55)
11. M13 (Partial outtake)-San Pietro (1945) (1:48)
12. M14 (outtake)-San Pietro (1945) (0:42)
13. M21 (Partial outtake)-San Pietro (1945) (2:25)
14. M22 (Partial outtake)-San Pietro (1945) (1:41)
15. M24-San Pietro (1945) (2:09)
16. M42-San Pietro (1945) (2:12)
17. M43-San Pietro (1945) (2:03)
18. M50-San Pietro (1945) (3:39)
19. M52-San Pietro (1945) (2:48)
20. 1M1:1M2-The Negro Soldier (1944) (1:33)
21. 1M3 (outtake)-The Negro Soldier (1944) (0:28)
22. 1M4 (Partial outtake)-The Negro Soldier (1944) (0:32)
23. 2M1-The Negro Soldier (1944) (1:33)
24. 2M2:2M2A:2M2AA-The Negro Soldier (1944) (1:37)
25. 3M7 (outtake)-The Negro Soldier (1944) (0:39)
26. 3M10A-The Negro Soldier (1944) (0:28)
27. 4M5-The Negro Soldier (1944) (1:01)
28. 4M6-The Negro Soldier (1944) (3:08)
29. 5M2-The Negro Soldier (1944) (1:35)
30. 5M3-The Negro Soldier (1944) (1:29)
31. 1M1-The Battle Of Russia (1943) (1:28)
32. 1M2:1M3-The Battle Of Russia (1943) (1:20)
33. 1M4-The Battle Of Russia (1943) (1:11)
34. 1M6-The Battle Of Russia (1943) (0:34)
35. 1M8-The Battle Of Russia (1943) (0:40)
36. 2M1-The Battle Of Russia (1943) (1:51)
37. 2m4:2m6 (Partial outtake)-The Battle Of Russia (1943) (0:53)
38. 2m8:2m8a (Alt. version)-The Battle Of Russia (1943) (0:38)
39. 3M1-The Battle Of Russia (1943) (2:50)
40. 3M3-The Battle Of Russia (1943) (1:07)
41. 4M2 (Partial outtake)-The Battle Of Russia (1943) (2:09)
42. 5M1 (outtake)-The Battle Of Russia (1943) (1:58)
43. 5M3-The Battle Of Russia (1943) (1:43)
44. 5M4:5M5-The Battle Of Russia (1943) (1:25)
45. 6M1 (outtake)-The Battle Of Russia (1943) (1:48)
46. 9M1:9M2-The Battle Of Russia (1943) (1:43)
47. 9M3:9AM1:9AM2-The Battle Of Russia (1943) (3:19)

دانلود موسیقی متن فیلم Hickok

دانلود آلبوم موسیقی The World War II Documentary توسط دمیتری تیومکین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *