دانلود موسیقی متن فیلم Schindlers List

(BY JOHN WILLIAMS)

دانلود موسیقی متن فیلم Schindlers List - توسط JOHN WILLIAMS

ژانر : Score

سال تولید : 1993

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 616MB

مدت زمان : 04:28:15

Track (Number) : 116

CD1
01. 1m3 tk92 Por Una Cabeza (Carlos Gardel, arr. Angela Morley) (3:44)
02. take 93 (3:45)
03. take 94 (3:45)
04. 1m6 tk56 Jealousy (J. Gade, arr. Angela Morley) (1:07)
05. take 57 (1:09)
06. take 58 (1:10)
07. 2m2B tk112 (0:50)
08. 2m3-3m1 tk36 The Money Exchange (orig) (5:53)
09. take 37 (new) (3:35)
10. 3m1 tk38-39 (new) (4:09)
11. 3m1 tk 40 (new) (3:44)
12. 2m3-3m1 rev tk63 (1:55)
13. 2m3-3m1 rev tk64 (1:55)
14. 3m1B tk41 Recruiting (8:41)
15. take 42 (8:39)
16. 4m2 tk95 Gloomy Sunday (Sam Lewis and Rezso Seress, arr. John Neufeld) (0:28)
17. take 96 (0:26)
18. take 97 (0:26)
19. 4m3 tk73 Deine Augen Sind Dein Herz (arr. Angela Morley) (1:44)
20. take 74 (1:30)
21. take 80 (1:51)
22. take 81 (2:04)
23. take 83 (2:02)
24. take 84 (2:03)
25. 4m4 tk77 In einen Kleinen Cafe in Hernals (Herman Leopoldi, arr. Angela Morley) (1:33)
CD2
01. 5m2 tk59 Stolen Memories (3:03)
02. take 60 (3:02)
03. take61 (3:04)
04. take 62 (3:05)
05. 7m2-8m1 tk46 Nacht Aktion (1:48)
06. take 47 (1:52)
07. 10m1 tk52 (guitar theme, second part of Stolen Memories on the album) (1:22)
08. take 53 (1:13)
09. take 54 (1:13)
10. take 55 (1:13)
11. 12m1A tk99 (arr. John Neufeld) (3:32)
12. take 100 (3:30)
13. take 101 (3:32)
14. take 102 (vocal) (3:33)
15. take 103 (3:33)
16. take 104 (3:34)
17. take 105 (3:33)
18. 14m2 tk48 The Burial Scene (4:40)
19. take 49 (4:41)
20. take 50 (4:41)
21. take 51 (4:43)
22. 15m2-16m1 tk21 Typing the List (5:06)
CD3
01. Typing the List, take 22 (5:06)
02. take 23 (insert) (2:23)
03. 16m2 tk113 Say Your Name (2:14)
04. take 114 (2:09)
05. take 115 (2:23)
06. take 116 (2:18)
07. take 117 (2:20)
08. 17m1 tk25 The Shower Scene (3:41)
09. take 26 (3:39)
10. take 27 (3:41)
11. 18m1 tk30 The Returning Women (2:42)
12. take 31 (2:40)
13. take 32 (2:42)
14. 19m2-20m1 tk7 I Could Have Done More (5:48)
15. take 9 (5:48)
16. I Could Have Done More (insert), take 118 (2:37)
17. (insert), take 119 (2:33)
18. (insert), take 122 (2:36)
19. (insert), take 123 (2:35)
20. 20m3 tk2 Placing the Stones (4:09)
21. take 4 (4:09)
CD4
01. Placing the Stones (take 6) (4:20)
02. End Credits 20m4 tk17 (4:04)
03. take 19 (5:14)
04. take 67 (4:26)
05. take 68 (4:29)
06. take 71 (4:31)
07. take 24 (4:19)
08. take 125 (4:20)
09. take 128, ext. (1:07)
10. take 129, ext. (1:13)
11. take 131, ext. (1:13)
12. End Credits Piano Overlay (take 140) (2:17)
13. take 141 (3:03)
14. Journey to Krakow tk10 (4:35)
15. take 11 (4:35)
16. take 13 (4:44)
17. Recorder Theme tk86 (2:11)
18. take 87 (2:11)

دانلود موسیقی متن فیلم Schindlers List

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *