دانلود موسیقی متن فیلم Edge of Tomorrow

(Recording Sessions BY Christophe Beck)

دانلود موسیقی متن فیلم Edge of Tomorrow

Download Edge of Tomorrow Soundtrack Recording Sessions By Christophe Beck

ژانر : Score

سال : 2014

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 416MB

مدت زمان : 3:01:30

Track (Number) : 78

1. EoT_1m00v8_Prologue (03:30)
2. EoT_1m00v10_Prologue (03:35)
3. EoT_1m03v9_Cage Is Arrested (02:06)
4. EoT_1m05v3_Cage is a Deserter (00:55)
5. EoT_2m09v15_To The Dropship (04:16)
6. EoT_2m11ABv24_First Battle (01:25)
7. EoT_2m11Av29_First Battle (02:52)
8. EoT_2m11Bv22_Inside The Trench (01:27)
9. EoT_2m13Av7_Alpha Attack (00:50)
10. EoT_2m13v5_Mimics and Alphas (00:59)
11. EoT_2m14v12_Deja Vu (02:45)
12. EoT_2m17v6_Inside Dropship Again (00:43)
13. EoT_2m18v3_Second Battle (01:39)
14. EoT_2m18v11_Second Battle (01:47)
15. EoT_2m20Av25_Third Battle (01:30)
16. EoT_2m20Bv15_Fourth Battle (01:04)
17. EoT_3m22v7_PT (01:51)
18. EoT_3m24v4_Rita Explains (01:58)
19. EoT_3m25v3_You Have To Die, Every Day (02:24)
20. EoT_3m27v2_The Training Begins (01:29)
21. EoT_3m28v13_Training Montage (03:00)
22. EoT_3m29v3_Navigating the Beach (02:18)
23. EoT_4m29Bv4_London Attack (00:52)
24. EoT_4m30v3_See You On The Beach Tomorrow (01:32)
25. EoT_4m31v4_R1_The New Guy (01:17)
26. EoT_4m31v4_The New Guy (01:17)
27. EoT_4m32v4_Minivan (01:44)
28. EoT_4m34v12_This Is As Far As You Go (01:46)
29. EoT_4m34v12Alt_This Is As Far As You Go (01:46)
30. EoT_4m34v12Alt2_This Is As Far As You Go (01:46)
31. EoT_4m35v4_Axing the Mimic (00:34)
32. EoT_4m36v6_Cage Flies To The Dam AltEndingONLY (01:09)
33. EoT_4m36v8_Cage Flies To The Dam AltEnding (04:29)
34. EoT_4m36v8_Cage Flies To The Dam (04:28)
35. EoT_4m36v9_Cage Flies To The Dam (04:15)
36. EoT_4m36v9_R1_Cage Flies To The Dam (04:15)
37. EoT_4m38v8_Attack At The Dam (01:41)
38. EoT_5m39v5_Entering Whitehall (03:11)
29. EoT_5m40v2_Leaving Whitehall (02:40)
40. EoT_5m42v6_No More Second Chances (03:00)
41. EoT_5m44v5_Going To Paris (03:02)
42. EoT_5m45v1_What Took you So Long (01:37)
43. EoT_6m46v1_Cage’s Plan (02:01)
44. EoT_6m46v6_Cage’s Plan (02:07)
45. EoT_6m46v6_R1_Cage’s Plan (02:07)
46. EoT_6m47v6_R1_Driving The Dropship (02:14)
47. EoT_6m48v3_We’ve Been Through Worse (00:55)
48. EoT_6m48v4_R1_We’ve Been Through Worse (00:55)
49. EoT_6m48v4_We’ve Been Through Worse (00:55)
50. EoT_6m49v4_Louvre Parking Garage (02:59)
51. EoT_6m49v4_Louvre Parking Garage_Alt2RitaStgs (02:59)
52. EoT_6m49v4_Louvre Parking Garage_AltRitaStgs (02:59)
53. EoT_6m49v12_Louvre Parking Garage (02:59)
54. EoT_6m49v12_R1_Louvre Parking Garage (02:59)
55. EoT_6m50v4_Cage and the Omega (02:06)
56. EoT_6m50v11_Cage and the Omega (02:22)
57. EoT_6m51v4_FullStereo-HighCelloEnd (02:50)
58. EoT_6m51v4_FullStereo-LowCelloEnd (02:50)
59. EoT_6m51v4_FullStereo-NoStrMelEnd (02:50)
60. EoT_6m51v12_FullStereo (02:44)
61. EoT_6m51v13_FullStereo (02:36)
62. EoT_6m51v14_FullStereo (02:37)
63. EoT_6m51v14_R1_FullStereo (02:37)
64. EoT_6m51v15_FullStereo (02:36)
65. EoT_6m51v21_FullStereo (02:37)
66. EoT_6m51v24_FullStereo (02:38)
67. EoT_6m51v26-tk844_FullStereo (02:33)
68. EoT_6m51v26-tk845_FullStereo (02:33)
69. EoT_6m51v27_FullStereo (02:37)
70. EoT_6m51v28_FullStereo (02:37)
71. EoT_6m51v29-tk830_FullStereo (02:39)
72. EoT_6m51v29-tk831_FullStereo (02:37)
73. EoT_6m51v30A_FullStereo (02:33)
74. EoT_6m51vX_Preview_FullStereo_02 (02:34)
75. EoT_6m53v1_FullStereo (04:22)
76. EoT_6m53v1_Preview_FullStereo (04:22)
77. FullStereo_29 (01:32)
78. FullStereo_36 (02:52)

دانلود موسیقی متن فیلم Edge of Tomorrow

دانلود موسیقی متن فیلم لبه فردا – توسط کریستوف بک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *